Genel olarak milletlerarası spor tahkim mahkemesi (CAS) ve bu mahkemede uygulanan tahkim çeşitleri

Kaynakça

Blackshaw, Ian S., Mediating National and Sports International Perspectives Disputes, The Hague, 2002.

Blackshaw, Ian, The Court of Arbitration for Sport: An International Forum for Settling Disputes Effectively ‘Within the Family of Sport’, Entertainment Law, Vol. 2, No. 2, Summer 2003, s. 61-83.

Bozkurt, Murat Nart, Spor Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Milletlerarası Spor Tahkim Mahkemesi, ABD, 2010/2, s. 165-190.

Di Petro, Domenico, The Ad Hoc Division of the Court of Arbitration for Sport at the Athens 2004 Olympic Games-An Overview, Independence of the Cas Recognised by the Swiss Federal Tribunal, The Substance and Illusion of Lex Sportiva, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 134-159.

Downie, Rachelle, Improving the Performance of Sport’s Ulmita Umpire: Reforming the Governance of the Court of Arbitration for Sport, Melbourne Journal of International Law, Vol. 12, 2011, s. 315-344.

Erkiner, Kısmet, C.A.S Yargılama Sistemi ve Usulleri, III. Oturum Oyuncular ve Kulüpler Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları (Tartışmalar Kısmı), I. Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı, Ankara Barosu Yayını, Ankara 2010, s. 227-233.

Erbsen, Allan, The Substance and Illusion of Lex Sportiva, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 441- 454.

Erkiner, Kısmet, Lex sportiva!, Radikal, 26.9.2002.

Erkiner, Kısmet, Spor Hukuku II, http://www.sporbilim.com/sayfa.asp?mdl =haber¶m=75.

Erkiner, Kısmet, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi __________ C. A. S. >>, 2. B., İstanbul 2010, (Kitap).

Ertaş, Şeref/Petek, Hasan: Spor Hukuku, 2. B., Ankara 2011.

Erten, Rifat, Milletlerarası Özel Hukukta Spor, Ankara 2007.

Fitzgerald, Mary K., The Court of Arbitration for Sport: Dealing with Doping and Due Process During the Olympics, Sports Lawyers Journal, 2000, Vol. 7, s. 213-242.

Foster, Ken, Lex Sportiva an Lex Ludica: The Court of Arbitration for Sport’s Jurisprudence, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004,

Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 420-440.

Gilson, Eric T., Exploring the Court of Arbitration for Sport, Law Library Journal, Vol. 98: 3, 2006-28, s. 503-514.

Güman, Nihat, Spor Tahkim Mahkemesi Arabuluculuk (Mediasyon- Uzlaştırma) Kuralları, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, I. Cilt, İstanbul 2009, s. 799-805.

Kane, Darren, An Evaluation of the Court of Arbitration for Sport, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S.

Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 455-477.

Kane, Ousmane, The CAS Mediation Rules, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R.

Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 194-199.

Kaufmann-Kohler, Gabrielle/Baertsch, Philippe, The Ordinary Arbitration Procedure of the Court of Arbitration for Sport, The Substance and Illusion of Lex Sportiva, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004,

Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 69-98.

Kaufmann-Kohler, Gabrielle, Arbitration at the Sydney Olmypic Games, Independence of the Cas Recognised by the Swiss Federal Tribunal, The Substance and Illusion of Lex Sportiva, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 105-133.

Keçeciler, Murat, Uluslararası Spor Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2006.

Koçak, Talat Emre, CAS Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları, TamSaha Dergisi, Mart 2007, s. 47.

Kraehe, Christian, The Appeals Procedure Before The Cas, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 99- 104.

Küçükgüngör, Erkan, Spor Hukuku Uyuşmazlıklarında Milletlerarası Tahkim (The Court of Arbitration for Sport), AÜHFD, 2004/2, s. 1-32, (Milletlerarası Tahkim).

Küçükgüngör, Erkan, Spor Hukukunda Uygulanan Tahkim ve Alternatif Çözüm Yöntemleri, BATİDER, 2004/4, s. 47-76.

Martens, Dirk-Reiner, C.A.S Yargılama Sistemi ve Usulleri, III. Oturum Oyuncular ve Kulüpler Arasındaki Anlaşmazlıkların Çözüm Yolları, I. Uluslararası Spor Hukuku Kurultayı, Ankara Barosu Yayını, Ankara 2010, s. 211-225.

Martens, Dirk-Reiner, CAS Landmark Decisions, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 235-245.

McLaren, Richard H., Sports Law Arbitration by CAS: is it the Same as International Arbitration, Pepperdine Law Review, Volume 29, Issue 1 International Law Weekend-West Symposium, s. 100-114.

McLaren, Richard H., Twenty-Five Years of The Court of Arbitration for Sport: A Look in the Rear-View Mirror, Marquette Sports Law Review, Vol. 20:2, 2010, s. 305-333.

McLaren, Richard, CAS Advisory Opinions, Independence of the Cas Recognised by the Swiss Federal Tribunal, The Substance and Illusion of Lex Sportiva, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 180-193.

Nafziger, James A. R., Lex Sportiva an CAS, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 409-419.

Netzle, Stephan, Exemination of Witnesses and Experts in CAS Hearings. Which Rules Apply to the Exemination of Witnesses and Experts in a CAS Hearings?, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 210-215.

Oschütz, Frank, The Arbitrability of Sport Disputes and the Rules of the Game, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 200-209.

Oshütz, Frank, Doping Cases Before the CAS and the World Anti-Doping Code, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 246-265.

Panagiotopoulos, Dimitrios, Court of Arbitration for Sports, Vıllanova Sports & Ent. Law Journal, Vol. 6, s. 49-78.

Paulson, Jan, Arbitration of International Sport Disputes, The Substance and Illusion of Lex Sportiva, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004,

Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 40-49.

Paulsson, Jan, Arbitration of International Sports Disputes, HeinOnline-11 Ent.& Sports Law. 13 1993-1994, s. 12-17.

Pinna, Andrea, The Trails and Tribulations of the CAS, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 386- 408.

Plantey, Alain, Independence of the Cas Recognised by the Swiss Federal Tribunal, The Substance and Illusion of Lex Sportiva, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 50- 54.

Polvino, Anthony, Arbitration as Preventative Medicine for Olympic Ailments: The International Olympic Committee’s Court of Arbitration for Sport and the Future for the Settlement of International Sporting Disputes, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 326-348.

Reeb, Matthieu, The Role and Function of the CAS, The Court of Arbitration for Sport, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Ed.: Ian Blackshaw/Robert Siekmann/Janwiellem Soek, Lahey 2006, s. 31-39.

Rigozzi, Antoni, Provisional Measures in CAS Arbitrations, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 216- 234, s. 228. Geçici hukuki himaye tedbirlerinin çeşitleri hakkında bkz. RIGOZZI, s. 231-232.

Samuel, Adam/Gearhart, Richard, Sportign Arbitration and the International Olympic Committee’s Court of Arbitration for Sport, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 313-325.

Simma, Bruno, The Court of Arbitration for Sport, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Ed.: Ian Blackshaw/Robert Siekmann/Janwiellem Soek, Lahey 2006, s. 21-30.

Şanlı, Cemal, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 3. B., İstanbul 2005.

Vrijman, Emile, Experiences With Arbitration Before the CAS: Objektive Circumstances or Purely Individual Impressions?, The Substance and Illusion of Lex Sportiva, The Court of Arbitration For Sport 1984-2004, Edited by Ian S. Blackshaw/Robert C. R. Siekmann/Janwillem Soek, T.M.C. Asser Press, Lahey 2006, s. 63-68.

Kaynak Göster