Adi ortaklıkta ortakların denetleme hakkı (TBK 631)

Kaynakça

Åkerman, Julian v. : Der Kernbereich des Informationsrechts im Recht der Personengesellschaften, Diss. Münster- Hamburg- London 2002.

Arslanlı, Halil : Kollektif ve Komandit Şirketler, 2. Baskı, İstanbul 1960.

Barlas, Nami : Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 3. Bası, İstanbul 2012.

Bilgili, Fatih: İsviçre ve Alman Hukuku Işığında Türk Ortaklıklar Hukukunda Gizli Ortaklık İlişkileri, Ankara 2003.

Bollmann, Hans : Das Ausscheiden aus Personengesellschaften, Diss. Zürich 1971.

Fellmann, Walter/Müller, Karin : Das Obligationenrecht (Berner Kommentar), Band VI, 2. Abteilung- Die einzelnen Vertragsverhältnisse-, 8. Teilband, Art. 530-544 OR, Bern 2006.

Funk, Frist : Kommentar des Obligationenrechtes, Zweiter Band: Das Recht der Gesellschaften, Aarau 1951.

Grünewald, Barbara : Gesellschaftsrecht, 6. Auf, Tübingen 2005.

Habersack, Mathias/Schäfer, Carsten : Das Recht der OHG, Berlin- New York 2010(Anılış: Habersack/Schäfer (İlgili Bölümün Yazarı).

Hand Kommentar (Nomos Kommentar), Bürgerliches Gesetzbuch, 5. Auf, Baden Baden 2007 (Anılış: Hk-BGB/İlgili Bölümün Yazarı).

Handschin, Lukas/Vonzun, Reto: Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht (Zürcher Kommentar), Bd. V/4a, Die einfache Gesellschaft, Art. 530-551 OR, 4. Auf., Zürich 2009.

Heymann Handelsgesetzbuch, Kommentar, Band 2: Zweites Buch, § 105- 237, 2. Auf, Berlin- New York 1996 (Anılış: Heymann/İlgili Bölümün Yazarı).

Honsell, Heinrich/Vogt, Nedim Peter/Watter, Georg (Yayınlayanlar) : Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,Obligationenrecht II, Art. 530- 1186 OR, 2. Auf, Basel/Genf/München 2002 (Anılış: Honsell/Vogt/Watter (İlgili Bölümün Yazarı).

Hueck, Götz/Windbichler, Christine : Gesellschaftsrecht, 20.Auf, München 2003.

Jauerning, BGB, Kommentar, 12. Auf, München 2007 (Anılış: Jauerning/ İlgili Bölümün Yazarı).

Juris Praxis, BGB- Kommentar, 5. Auf, 2010 (Anılış: JurisPK- BGB/İlgili Bölümün Yazarı).

Karahasan, Mustafa Reşit : Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Notlandırılmış Yasa Maddeleri ve Yargıtay Kararları, C. V, İstanbul 2004.

Karayalçın, Yaşar : Ticaret Hukuku, II. Şirketler Hukuku, 2. Baskı, Ankara 1973.

Kaya, Arslan : Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara 2001.

Kluzinger, Eugen : Grundzüge des Gesellschaftsrecht, 14. Auf, München 2006.

Meier-Hayoz, Arthur/Forstmoser Peter : Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10. Auf, Bern 2007.

Münchener Kommentar zum HGB, Band 2, Ersten Abschnit, Offene Handelsgesellschaft, 2. Auf, München 2006 (Anılış: Münc. Komm- HGB/İlgili Bölümün Yazarı).

Münchener Kommentar, Schuldrecht, Besonderer Teil III, §§ 705- 853 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, Produkthaftungsgesetz, 4. Auf, München 2004 (Anılış: Münc. Komm-BGB/İlgili Bölümün Yazarı).

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin : Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 9. Baskı, İstanbul 2003.

Prütting, Hans/Wegen, Gerhard/Weinreich, Gerd : BGB- Kommentar, 2. Auf, Neuwied 2007 (Anılış: Prütting/Wegen/Weinreich (İlgili Bölümün Yazarı).

Pulaşlı, Hasan : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukuku Şerhi, C. I, Ankara 2011.

Rötricht, Volker/von Westphalen, Freidrich Graf : Handelsgesetzbuch, Kommentar, 2. Auf, Köln 2001 (Anılış: Rötricht/von Westphalen (İlgili Bölümün Yazarı)).

Schlegelberger, Franz : Schlegelberger Handelsgesetzbuch, Bd. 3, Halbbd. 1. §§ 105-160, 5. Auf, München 1992 (Anılış: Schlegelberger/İlgili Bölümün Yazarı).

Siegwart, Alfred : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, 4. Teil: Die Personengesellschaften, Zürich 1938.

J. von Staudinger Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse, §§ 705- 740, (Gesellschaftsrecht), 13. Auf, 2003 (Anılış: Staudinger/İlgili Bölümün Yazarı).

von Steiger, Werner : Schweizerisches Privatrecht, Handelsrecht, Band VIII/1, Basel und Stutgart 1976.

Şener, Oruç Hami: Adi Ortaklık, Ankara 2008.

Tekil, Fahiman : Şirketler Hukuku, Birinci Cilt, Genel Bilgiler, Adi Şirket, Kollektif ve Komandit Şirketler, 2. Baskı, İstanbul 1976.

Uygur, Turgut : Açıklamalı -İçtihatlı Borçlar Kanunu C. VIII, Ankara 2003.

Yalman, Macit/Taylan, Erbay : Adi Ortaklık, Ankara 1976.

Yavuz, Cevdet/Özen, Burak/Acar, Faruk : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul 2007.

Wiedemann, Herbert: Gesellschaftsrecht, Band: II, Recht der Personengesellschaften, München 2004.

Wohlleben, Hermann Peter : Informationsrechte des Gesellschafters, Diss. Köln- Berlin- Bonn- München 1989.

Kaynak Göster