Soy Ağacı Tekniğinin Aile ve Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Kullanımı

İlk olarak Murray Bowen (1960) tarafından geliştirilen ve kullanılan soy ağacı tekniği, psikolojik danışmanlara danışanların aile örüntülerini, bunlarla ilişkili olarak sürekli tekrarlayan davranışlarını, ailelerinin eş ve kariyer seçimlerindeki etkileri ve bunlar gibi birçok konuda derinlemesine fikir sahibi olmalarını sağlayan etkili araçlardır. Bu çalışmada; soy ağaçlarının tanımı, kullanımı, aile ve kariyer psikolojik danışmanlığında nasıl kullanıldığını inceleme ve etkin birer değerlendirme aracı olarak gelecek uygulamalarda kullanılmasına bir başlangıç oluşturacak farklı türlerde araştırma örneklerinin sunulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, konuyla ilgili referanslar öncelikle uluslararası veri tabanlarında taranmıştır. Daha sonra konuların genel olarak yer aldığı uluslararası hakemli dergiler ve kitaplar ayrı ayrı taranmış ve ilgili literatür organize edilmiştir.

The Usage of Genograms for Family and Psychological Guidance

First developed and used by Murray Bowen (1960), genograms are efficient tools which give counselors a profound understanding about their client's family patterns, repetitive behaviors related to them, effects of their family on their marital or career choices and so on. This article aims to focus on definition, uses of genograms, how they were applied in family and career counseling context and examine different types of research studies in the existing literature regarding the use of genograms to provide a springboard for future advances. With this aim, references were first retrieved from international databases. Other reports and information were located by manual searches of international articles and books, and then the literature was organized.

Kaynak Göster

APA Işık, E . (2008). Soy Ağacı Tekniğinin Aile ve Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Kullanımı . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (23) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25428/268264

3450 3816

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Üniversite Öğrencilerinin Beden Memnuniyeti Düzeyleri İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Temel KALAFAT, Remzi Y. KINCAL

Okul Öncesi Dönemde Ruh Sağlığı

Nurten SARGIN

Sınıfta İstenmeyen Davranışlara İlişkin Öğrenci Görüşleri

Gizem SAYGILI, İşık GÜRŞİMŞEK

KKTC'de Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Mesleki İlgilerinin Belirli Değişkenler Açısından Belirlenmesi

Ali H. CİVELEK, Sibel DİNÇYÜREK, Zehra A GAZİ, Fahriye A. AKSAL

Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ve Aile İşlevleri: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Örneği

Bahar Mete OTLU

Psikolojik Danışma İçin Başvuran ve Başvurmayan Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Problem Çözme Becerileri

Sabahattin ÇAM, Songül TÜMKAYA

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Alev ÖNDER, Hülya GÜLAY

Üniversite Öğrencilerinin Evlenecekleri Eşlerde Aradıkları Özellikler

Aslı BUGAY, Esin TEZER

Alerjik Rinit Rahatsızlığı Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Kaygı Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması

Erkan IŞIK, Banu İNANÇ

Almanyadaki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Türkçe Ve Almanca Bilme Seviyelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ve Eğitim Sorunlarının Tartışılması

Adnan KULAKSIZOĞLU