Gustav Klimt Ve "Beethoven Friz"

Bu makalede, tarihin hemen hemen her döneminde, paralel gelişim gösteren sanatın üç kolu olan resim, müzik ve mimariyi bir araya getiren "Gustav Klimt" ve sanatçının "Ayrılma (Secession)" döneminde meydana getirdiği başyapıt Beethoven Friz incelenecektir. Avusturyalı sanatçı Klimt, Secession binasının mimari durumunu değerlendirip, Beethoven' in 9.Senfonisi'nden ilham alarak yaptığı Beethoven Friz'i resmetmiştir. Döneminde sanat çevresince pek de anlaşılamamış olan Klimt, bu eserde, kötü güçlerle savaşması ve bunu başarması gereken önemli bir figürü meydana getirmiştir.

In this article, Gustav Klimt who combined art, music, and architecture that had showed parallel improvement almost in each period of the history, and his masterpiece "Beethoven Frieze", which was made by the artist in Secession period will be analysed. Austrian artist Klimt, by assessing the architectural situation of Secession Building and being inspired by the 9th Symphony of Beethoven, painted the Beethoven Frieze. Klimt, who had not been well understood by art authorities in his period, in this artwork, produced an important fıgure that was important to fight against evil forces and to succeed in this effort.

Kaynak Göster

APA Fırıncı, M , Zencirci, D . (2006). Gustav Klimt Ve "Beethoven Friz" . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268430