Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Çalgı Eğitiminde Motivasyon

Ankara, Balıkesir, İzmir, Konya Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri öğrencilerine uygulanmış anket sonuçlarına göre çalgı- piyano dersi öğretmenlerinin derslerinde çalgılannı aktif olarak kullanmalarının ve konser etkinliklerinde bulunmalarının öğrenci motivasyonuna etkileri istatistiksel olarak ortaya konmuştur. Bu çalışmada; Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri'nin (AGSL) genel tanımına, çalgı eğitimine, genel anlamda motivasyona, çalgı eğitiminde motivasyona, ergenlikte model almaya- çalgı eğitiminde öğretmenin rolüne ve araştırma sonuçlarına ilişkin önerilere yer verilmiştir.

It has been suggested that according to the data acquaired through the questionnaire administired to the students at Ankara,Balıkesir, İzmir, Konya Anatolian High School of Fine Arts, instrument- piano teachers' use of their instruments actively in their classes and participating concert activities affect student motivation. In this study, Anatolian High School of Fine Arts's general description, instrument education, motivation, role modelling in adolesence period, the teacher's role in instrument education and suggestions regarding the research results are discussed

Kaynak Göster

APA Orhan, Ş . (2006). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Çalgı Eğitiminde Motivasyon . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268429