Fen Eğitimi Ve Yaratıcılık

Son yıllarda Fen eğitiminde yaratıcılığa verilen önem giderek artmaya başlamıştır. Alan yazında Fen ile ilgili yaratıcılık "bilimsel yaratıcılık" olarak ifade edilmekte ve birçok araştırmada bilimsel yaratıcılığı genel yaratıcılıktan ayırmanın gerekli olduğu üzerinde durulmaktadır. Çünkü bilimsel yaratıcılık daha çok bir problemle karşılaştığımız zaman ortaya çıkar. Bu araştırmada fen eğitiminde yaratıcılığın önemi vurgulanmaya çalışılmış ve yaratıcılık, yaratıcı düşünme ve yaratıcılığı etkileyen değişkenlerin ne olduğu tanıtılarak, yaratıcılıkta zeka ve bilginin önemi açıklanmıştır. Bununla beraber araştırmada genel alandaki yaratıcılığın bilimsel yaratıcılıktan farklı olduğu vurgulanarak, fen eğitiminde yaratıcılığı geliştirmek için önerilere yer verilmiştir.

The importance of the creativity has risen up in recent years. The creativity related to science is expressed as "scientific creativity" in the literature and most of the researchs insist on the necessity of separating the scientific creativity from general creativity since we acquire scientific creativity when we face a problem. In this research, the importance of the creativity was emphasized and creative thinking and the factors effecting creativity were introduced, and the importance of intelligence and knowledge in creativity was explained. Besides, the differences of general creativity and scientific creativity were emphasized and suggestions take place.

Kaynak Göster

APA Aktamış, H , Ergin, Ö . (2006). Fen Eğitimi Ve Yaratıcılık . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (20) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25440/268422