EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE İKİLEM

Ülkenin geleceğinin elamanlarının yetiştirilmesinin planlandığı eğitim sistemini, ülkelerin gelişmesinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Gelişmekte olan ülkelerde ihtiyaç oranında eleman yetiştirmek gerekmektedir. Bu programlar istihdam planları ile düzenlenmektedir. ihtiyaca göre elaman yetiştirmek eğitim ve öğretmenlerin görevidir. Buna göre öğretmen eğiliminde, çağdaş yapı kazandırılmalıdır. Öğretmen yetiştirmede, önceleri bütünlüğe ulaşılamadığı gibi bütün öğretmen yetiştiren kurumlar idari yapısından, programların uygulanmasından, öğretim elamanlarının yeterliliğinden, fakültelerde öğretmen adaylarının uygulama ve kontroluna ait birçok sorunlarla karşılaşılmaktadır. Öğretmen eğiliminde bütünlüğü sağlamak için Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması sağlanmıştır. Bu programlara göre; Lisans üstü programlarının Biyoloji Öğretmenliği (Alan Öğretmenliği) ile İlköğretim Öğretmenliği (Sınıf, Fen bilgisi, Matematik, ve Yabancı Dil) alanlarında süre ve formasyon-alan eğitimi acısından farklı bir sistem oluşturulmuştur. Biyoloji gibi lise alan öğretmenliği eğitimi Eğitim Fakültesi adaylarına 5 yıl, Fen-Edebiyat fakültesi lisans mezunu öğretmen adayların 5.5 yıl ve alan eğitimi bittikten sonra formasyon eğitimi ile sağlanmaktadır. Buna karşılık İlköğretim ve Yabancı Dil öğretmenlikleri Eğitim Fakültelerindeki 4 yıl süreli ve alan-formasyon eğitimi birlikte gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmamızda ortaya çıkan bu ikilemlerin farklılıkların, ortaya koymayı hedefledik. Bunun için lisans ve lisans üstü programlarının farklılıklarını karşılaştırarak okullardaki uygulamaları inceledik. Öğretmen adayları ile doğrudan yapılan görüşmeler ve açık uçlu anketler ile görüşler ve sorunlar ortaya çıkarıldı. Böylece çalışmamızın sonunda; programların açılışında belirlenen hedeflere uygunluğu ve eksikleri belirlenerek giderilmesine yardımcı olacak öneriler oluşturuldu.

Education system of a country through which training of future generations are planned cannot be separated its development. In a developing country, based on its development, its requirements must be planned. Enough number of required experts must be trained according to the plan. Preparing teachers based on the needs is the duty of education. Accordingly, teacher education should be structured based on the contemporary needs. Unity in teacher education was not realized earlier. We now face many problems in administrative structure of teacher education institutions, in application of the programs, in proficiency of the faculty, and in student teaching of preservice teachers and their monitoring. School of Educations were restructured in order to achieve unity in teacher education. As a result of this restructuring, differences occured different programs; for example Biology Teacher Education Program and Elementary Teacher Education Programs (Elementary Teacher Education, Science Education, Math Education, and Foreign Language Education) in terms of time and pedagogical formation. Biology Teacher Education Program 5 years for School of Education students it takes 5.5 years. for Colleges of Arts and Science students. Elementary Teacher Education Program and Foreign Language Education Program takes 4 years including pedagogical formation. This research points out the dilemmas stemming from requirement differences in the programs mentioned above. We compared the differences between undergraduate and graduate programs and examined the applications in the schools. Problems were uncovered through interviews with preservice teachers. At the end of the study, we reported whether these programs met the criteria established as a result of restructuring, and we made some suggestions to amend the deficiencies in these programs.

Kaynak Göster

APA Kete, R , Durmuş, H . (2005). EĞİTİMDE BİLİME KATKI: LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE İKİLEM . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (17) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deubefd/issue/25433/268350