Dağıtım Kanallarında Üretici-Bayi İlişkilerinde Bağımlılık Kavramı ve Bağımlılığın İşbirliği, Bağlılık ve Memnuniyet Üzerine Etkileri

Bu makalede dağıtım kanalı içerisinde yer alan üretici firmalar ile aracıları arasındaki karşılıklı iş ilişkileri sonucunda ortaya çıkan bağımlılık kavramının önemi üzerinde durulmaktadır. Bağımlılık kavramının unsurları (özgün yatırımlar, yerine konulabilirlik ve önem) ve bunların üretici-bayi ilişkilerine olan etkisi tartışılmaktadır. Ayrıca bağımlılığın önemli çıktıları olan üç değişken (bağlılık, işbirliği davranışı ve memnuniyet) ile arasındaki bağlantı ayrıntılı olarak incelenmektedir. Makalenin teorik bölümünde ortaya atılan hipotezler, Türkiye'de faaliyet gösteren 192 otomobil bayisine yapılan anket çalışması ile test edilmekte ve sonuçların tartışılması ile makale sona ermektedir.

In this study, we focus on the construct of dependence in working relationships between manufacturer firms and their distributors. We discuss the three facets of the dependence construct (transaction investments, replacability and importance) and their specific effects on manufacturer-distributor relationships. Specifically, the links between dependence and some important relational outcomes (commitment, cooperation and satisfaction) are investigated in detail. The hypotheses developed in the conceptual section of the study are tested using survey data collected from 192 automobile dealers in Turkey. Several implications of the study finding are presented.

Kaynakça

ANDERSON, E., NARUS, J.A. (1984). “A Model of the Distributor’s Perspective of Distributor-Manufacturer Working Relationships,” Journal of Mnrketing, Vol. 48, Fall, 62-74.

ANDERSON, E., WEITZ, B.A. (1989). “Determinants of Continuity in Conventional Industrial Channel Dyads,” Marketing Science, Vol. 8, Fall, 310- 323.

(1992), “The Use of Pledges to Build and Sustain Commitment in Distribution Channels”, Journal of Marketing Research, Vol.29, February, 18-34.

ANDERSON, J.C., NARUS, J.A. (1990). “A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm Working Partnerships”, Journal of Marketing, Vol.54, January, 42-58.

CANNON, J.P., PERREAULT, W.D. (1999). “Buyer-Seller Relationships in Business Markets,” Journal of Marketing Research, Vol. 36, November, 439- 460.

ANDERSON, E., NARUS, J.A. (1984). “A Model of the Distributor’s Perspective of Distributor-Manufacturer Working Relationships,” Journal of Mnrketing, Vol. 48, Fall, 62-74.

ANDERSON, E., WEITZ, B.A. (1989). “Determinants of Continuity in Conventional Industrial Channel Dyads,” Marketing Science, Vol. 8, Fall, 310- 323.

. (1992), “The Use of Pledges to Build and Sustain Commitment in Distribution Channels”, Journal of Marketing Research, Vol.29, February, 18-34.

ANDERSON, J.C., NARUS, J.A. (1990). “A Model of Distributor Firm and Manufacturer Firm Working Partnerships”, Journal of Marketing, Vol.54, January, 42-58.

CANNON, J.P., PERREAULT, W.D. (1999). “Buyer-Seller Relationships in Business Markets,” Journal of Marketing Research, Vol. 36, November, 439- 460.

MOORMAN C., DESHPANDE, R., ZALTMAN, G. (1993). “Factors Affecting Trust in Market Research Relationship”, Journal of Marketing, Vol.57, January, 81-101.

MORGAN, R., HUNT, S. (1994). “The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing”, Journal of Marketing, Vol.58, July, 20-38.

PREFFER, J., SALANCIK, G.R. (1978). The External Control of Organizations: A Resource Dependence Approach. New York: Harper and Row Publishers, Inc.

RING P.S., VAN DE VEN, A.H. (1994). “Developmental Processes of Cooperative Interorganizational Relationships”, Academy of Management Review, 19, 90- 118.

RUEKERT, R.W., CHURCHILL, G.A. (1984). “Reliability and Validity of Alternative Measures of Channel Member Satisfaction,” Journal of Marketing Research, Vol. 21, May, 226-233.

THIBAUT, J.W., KELLY, H.H. (1959). The Social Psycholog y of Grotips. New York: John Wiley & Sons.

YILMAZ, C. (1999). Salesforce Cooperation: The lmpnct of Relational, Task, Organizational, and Personal Factors, Dissertation Thesis, Texas Tech University.

YILMAZ, C., HUNT, S.D. (2001). “Salesperson Cooperation: The Influence of Relational, Task, Organizational, and Personal Factors,” Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 29, Issue 4, 335-357.

Kaynak Göster