Determining a Safe Time for Oral Intake Following Pediatric Sedation

Amaç: Genel anestezi sonrası oral sıvı alımı zamanı ile il- gili öneriler bulunmakla birlikte, sedasyon ile ilgili yayınla- nan herhangi bir çalışma yoktur. Bu prospektif çalışmanın amacı pediatrik sedasyon sonrası oral ilk alım için güvenli zamanını belirlemek, bunun taburculuk sonrası bulantı kusma ile ilişkisini saptamaktır. Yöntemler: Manyetik rezonans görüntüleme için sedas- yon uygulanan 180 çocuk (1 ay -13 yaş) rastgele üç gruba ayrıldı. Tüm hastalar tiyopental (3 mg/ kg) ile sedasyon öncesi 6 saat aç bırakıldı; 2 saat öncesine kadar berrak sıvı almalarına izin verildi. Derlenme odasına transfer sonrası grup I’ deki hastaların taburcu edilmeden hemen önce, grup II’ deki hastaların taburcu edilme kriterlerini karşıladıktan 2 saat sonra, grup III’ deki hastaların ise taburcu edilme kriterini karşılaştırdıktan 3 saat sonra di- ledikleri kadar oral berrak sıvı almalarına izin verildi. Tüm hastalar oral sıvı aldıkları zamandan 1 saat sonrasına kadar derlenme odasında kusma açısından takip edildi. Hastaların aileleri ertesi gün telefonla aranarak bulantı/ kusma, umulmadık hastane başvurusu açısından sorgu- landı. Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı ya da ASA fiziksel durum sınıflaması açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Grupların hiçbirinde derlenme odası ve taburculuk sonrası bulantı ve kusma, telefon sorgulamasında umulmadık hastane başvurusu yoktu. Sonuç: Tiyopental ile sedatize edilen hastaların taburcu- luktan hemen önce oral sıvı alımı güvenli olup taburcu edildikten sonra aç kalmalarına gerek yoktır.

Pediatrik Sedasyon Sonrası Oral Alım için Güvenli Zamanın Belirlenmesi

Objective: While there are suggestions for oral hydra- tion times after general anesthesia, there is no published study with regard to sedation. The aim of this prospective study was to determine a safe time for oral intake after pediatric sedation and its association with nausea and vomiting after discharge. Methods: A total of 180 children (aged 1 month to 13 years) sedated for magnetic resonance imaging were randomly assigned into three groups. All patients fasted for 6 hours and were allowed to take clear fluids until 2 hours before sedation with thiopental (3 mg/kg). After the patients were transported to the recovery room, we al- lowed the patients to drink as much clear fluids as they wanted prior to discharge in group I, 1 hour after the pa- tients met the discharge criteria for group II, and 2 hours after the patients met the discharge criteria for group III. All patients were assessed for vomiting in the recovery room until 1 hour after their first oral hydration. The par- ents were then telephoned the next day and questioned regarding nausea/vomiting and any unanticipated hospi- tal admission. Results: There were no statistically significant intergroup differences with respect to age, sex, weight, or the ASA status. There was no nausea and vomiting in either the recovery or post discharge period in any group. In the telephone questionnaire, no hospital admissions were reported. Conclusion: Oral hydration just before discharge is safe, and fasting children after discharge for a period of time is unnecessary for patients sedated with thiopental.

Kaynakça

1. Metzner J, Domino KB. Risks of anesthesia or sedation out- side the operating room: the role of the anesthesia care pro- vider. Curr Opin Anaesthesiol 2010;23:523-531.

2. Chang B, Kaye AD, Diaz JH, et al. Complications of Non- Operating Room Procedures: Outcomes From the National Anesthesia Clinical Outcomes Registry. J Patient Saf 2015. Published Ahead-of-Print.

3. Costa LR, Costa PS, Brasileiro SV, et al. Post-discharge ad- verse events following pediatric sedation with high doses of oral medication. J Pediatr 2012;160:807-813.

4. Apfelbaum JL, Silverstein JH, Chung FF, et al. Practice guide- lines for postanesthetic care: an updated report by the Ameri- can Society of Anesthesiologists Task Force on Postanesthet- ic Care. Anesthesiology 2013;118:291-307.

5. Yin X, Ye L, Zhao L, et al. Early versus delayed postoperative oral hydration after general anesthesia: a prospective ran- domized trial. Int J Clin Exp Med 2014;7:3491-3496.

6. Cheng W, Chow B, Tam PK. Electrogastrographic changes in children who undergo day-surgery anesthesia. J Pediatr Surg 1999;34:1336-1338.

7. Malviya S, Voepel-Lewis T, Prochaska G, Tait AR. Prolonged recovery and delayed side effects of sedation for diagnostic imaging studies in children. Pediatrics 2000;105:E42.

8. Mercan A, El-Kerdawy H, Bhavsaar B, Bakhamees HS. The effect of timing and temperature of oral fluids ingested af- ter minor surgery in preschool children on vomiting: a prospective, randomized, clinical study. Paediatr Anaesth 2011;21:1066-1070.

9. Aldrete JA. The post-anesthesia recovery score revisited. J Clin Anesth 1995;7:89-91.

10. Missant C, Van de Velde M. Morbidity and mortality related to anaesthesia outside the operating room. Curr Opin Anaes- thesiol 2004;17:323-327.

11. Carroll NV, Miederhoff P, Cox FM, Hirsch JD. Postoperative nausea and vomiting after discharge from outpatient surgery centers. Anesth Analg 1995;80:903-909.

12. Radke OC, Biedler A, Kolodzie K, et al. The effect of postop- erative fasting on vomiting in children and their assessment of pain. Paediatr Anaesth 2009;19:494-499.

13. Guo J, Long S, Li H, et al. Early versus delayed oral feed- ing for patients after cesarean. Int J Gynaecol Obstet 2015;128:100-105.

14. Karamnov S, Sarkisian N, Grammer R, et al. Analysis of Adverse Events Associated With Adult Moderate Procedural Sedation Outside the Operating Room. J Patient Saf 2014. Published Ahead-of-Print

15. Kouchaji C. Complications of IV sedation for dental treat- ment in individuals with intellectual disability. Eg J Anaesth 2015;31:143-148.

16. Masters LT, Perrine K, Devinsky O, Nelson PK. Wada testing in pediatric patients by use of propofol anesthesia. AJNR Am J Neuroradiol 2000;21:1302-1305.

17. Krauss B, Green SM. Procedural sedation and analgesia in children. Lancet 2006;367:766-780.

18. Nguyen NQ, Chapman MJ, Fraser RJ, et al. The effects of sedation on gastric emptying and intra-gastric meal distribu- tion in critical illness. Intensive Care Med 2008;34:454-460.

19. Chassard D, Lansiaux S, Duflo F, et al. Effects of subhyp- notic doses of propofol on gastric emptying in volunteers. Anesthesiology 2002;97:96-101.

20. Yuan CS, Foss JF, O'Connor M, et al. Effects of low-dose morphine on gastric emptying in healthy volunteers. J Clin Pharmacol 1998;38:1017-1020.

21. Crighton IM, Martin PH, Hobbs GJ, et al. A comparison of the effects of intravenous tramadol, codeine, and morphine on gastric emptying in human volunteers. Anesth Analg 1998;87:445-449

Kaynak Göster

1325 815

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ergen Polikliniğine Başvuran Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Y. Kenan HASPOLAT, Müsemma KARABEL, Duran KARABEL, Selvi KELEKÇİ, Tuba TUNCEL, VELAT ŞEN, Ünal ULUCA, İlhan TAN

Effects of Intragastric Balloon on Body Mass Index, Lipid Profile and Blood Glucose Regulation: A Prospective Study

Hasan ERDEM, Süleyman ÇETİNKÜNAR, Mehmet AZİRET, Recep AKTİMUR, Sabri ÖZDAŞ, Fahri TETİŞİR, Banu YÜREKLİ

Gebelerde Üreter Taşı Tedavisinde Üreteroskopi ve Lazer Litotripsi: Tek Merkez Deneyimi

Mustafa Okan İSTANBULLUOĞLU, Hüsnü ALPTEKİN, Hatice IŞIK, İbrahim BULDU

Göğüs Ağrısı Çocuklardaki Malign Tümörlerin İlk Semptomu Olabilir: İki Olgu Sunumu

Alper AKIN, Meki BİLİCİ, MURAT SÖKER, Bedri ALBUDAK, FATİH METEROĞLU

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Semptomları ile Okul Performansı Arasındaki İlişki

MELİKE DEMİR, MAHŞUK TAYLAN, SÜREYYA YILMAZ, Mehmet COŞKUNSEL, Gökhan KIRBAŞ, CENGİZHAN SEZGİ, PAKİZE GAMZE ERTEN BUCAKTEPE, Halide KAYA

Our Initial Experiences with Laparoscopic Urologic Surgery

Selçuk ALTIN, Ramazan TOPAKTAŞ, ALİ AKKOÇ, Semil AYDIN, REHA GİRGİN, Zeynep Banu AYDIN, Kadir YILDIRIM

Karotis Arter Stentlemesi: İnvaziv Bir Üçüncü Basamak Merkez Deneyiminin Retrospektif Değerlendirilmesi

FARUK ERTAŞ, HALİT ACET, Nihat POLAT, MEHMET UĞUR ÇEVİK, Mehmet Ufuk ULUÇLU, Hasan Hüseyin ÖZDEMİR, OĞUZ KARAHAN, Gülsenem AKTAŞ

Kick Boks Sporcularında Kısa Süreli Yoğun Egzersizin Karaciğer Enzimleri ve Serum Lipit Düzeyleri Üzerine Etkileri

ÖMER KAYNAR, NURİNNİSA ÖZTÜRK, NURCAN KILIÇ BAYGUTALP, EBUBEKİR BAKAN, FATİH KIYICI

Determination of P-Glycoprotein Expression by Flow Cytometry in Hematological Malignancies

BERKAY SARAYMEN, AYSUN ÇETİN, Behzat ÇİMEN, İHSAN ÇETİN, MUSTAFA YAVUZ KÖKER, Bülent ESER

Opinions of Operating Room Nurses Regarding Patient and Staff Safety in Operating Room

Çiğdem SEYMAN CANPOLAT, SULTAN AYAZ ALKAYA