Challenges, Prognosis and Outcomes of Surgical Resection for Hepatic Alveolar Echinococcosis: A Single Centre Experience

Giriş: Alveolar ekinokokkoz (AE) primer olarak karaciğeri etkileyen ve tümör benzeri davranış gösteren, agresif ve potansiyel olarak fatal bir infeksiyondur. Bu infeksiyon için cerrahi prosedürlere ilişkin sonuçlar nadiren raporlanmıştır. Bu çalışmada hepatik AE'in cerrahi tedavisi ile ilişkili olarak uzun dönem sonuçları değerlendirmeyi amaçladık. Yöntemler: 2001 ve 2013 yılları arasında, metastaz durumuna bakılmaksızın hepatik AE nedeniyle komplet rezeksiyon için uygun bulunan hastaların yönetimi ve sonuçları tanımlandı. Tüm hastaların preoperatif AE tanısı klinik bulgular, görüntüleme teknikleri ve serolojik testelere göre konuldu. Echinococcus multilocularis metasestod antijenine karşı oluşan antikor düzeyleri, Western Blot tekniğiyle elde edilen AE serolojik tanısı için spesifik markırlarlar olarak kullanıldı. Oral albendazol protokolü komplet rezeksiyonun yapılabildiği tüm hastalara uygulandı. Bulgular: Çalışma periyodu boyunca patolojik olarak hepatik AE olduğu konfirme edilen 12 hastaya (K/E=7/5) komplet rezeksiyon uygulandı. Ortanca takip süresi 82 ay idi. En sık başlangıç semptomları karın ağrısı (n=9) ve sarılık (n=4) idi. Beyin, sürrenal, dalak ve kolon olmak üzere 4 hastada metastaz tespit edildi. Alınan uygun önlemlere karşın bir hastada mortalite gözlenirken, gelişen diğer komplikasyonların tamamı başarı ile tedavi edildi. Sonuç: İleri evre hepatik AE olgularında uzun dönemdeki olumlu sonuçlar, komplet cerrahi rezeksiyon ile birlikte yapılan Albendazol uygulaması ile elde edilebilir.

Hepatik Alveolar Ekinokokkoz Cerrahisinde Zorluklar, Prognoz ve Yönetim: Tek Merkez Deneyimi

Objective: Alveolar echinococcosis (AE) is an aggressive and potentially fatal infection, which affects the liver primarily and presents as a tumor-like lesion. Outcomes associated with surgical procedures for this infection have been rarely reported. In the present study, we aimed to evaluate long-term surgical treatment outcomes associated with hepatic AE. Methods: Between 2001 and 2013, the management and outcomes of twelve consecutive hepatic AE patients who were considered feasible for complete hepatic resection with/without metastasectomy were described. In all patients, pre-operative diagnosis of AE was based on clinical findings, imaging studies, and serological tests. Antibodies against antigens of Echinococcus multilocularis metacestodes were screened as specific markers for the serological diagnosis of AE by Western blot. The oral albendazole protocol was administered for hepatic AE patients who had complete resection. Results: Twelve patients (F/M=7/5) underwent complete resection for pathologically confirmed hepatic AE during the study period. Median follow-up was 82 months. The most common initial symptom was abdominal pain (n=9) followed by jaundice (n=4). Four patients had metastasis: Brain, surrenal, splenic and colon. One patient was lost due to massive pulmonary emboli despite appropriate interventions. All other complications that emerged were treated successfully. Conclusion: Long-term favorable outcomes can be achieved by complete surgical resection followed by chemotherapy with albendazole in advanced hepatic AE cases

Kaynakça

Craig P. Echinococcus multilocularis. Curr Opin Infect Dis. 2003; 16:437-44.

Miman O, Yazar S. Alveolar echinococcosis in Turkey: In the light of the literature.Turkiye Parazitol Derg. 2012; 36: 116-20.

Atanasov G, Benckert C, Thelen A, et al. Alveolar echinococcosis-spreading clinicians: A case report and literature review.World J Gastroenterol. 2013; 19: 4257-61. challenging

Buttenschoen K, Kern P, Reuter S, et al. Hepatic infestation of Echinococcus multilocularis with extension to regional lymph nodes. Langenbecks Arch Surg. 2009; 394: 699-704.

Ishizu H, Uchino J, Sato N, et al. Effect of albendazole on recurrent and residual alveolar echinococcosis of the liver after surgery. Hepatology. 1997; 25: 528-31.

Ammann RW, Eckert J. Cestodes. Echinococcus. Gastroenterol Clin North Am. 1996; 25: 655-89.

Rutkauskas S, Gedrimas V, Pundzius J, et al. Clinical and anatomical basis for the classification of the structural parts of liver. Medicina (Kaunas). 2006; 42: 98-106.

Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg. 2004; 240: 205-13.

Craig PS, Deshan L, MacPherson CN, et al. A large focus of alveolar echinococcosis in central China. Lancet. 1992; 340: 826-31.

Moro P, Schantz PM. Echinococcosis: a review. Int J Infect Dis. 2009; 13: 125-33.

Kawamura N, Kamiyama T, Sato N, et al. Long-term results of hepatectomy for patients with alveolar echinococcosis: a single-center experience. J Am Coll Surg. 2011 May; 212: 804-12

Tiaoying L, Jiamin Q, Wen Y, et al. Echinococcosis in Tibetan populations, western Sichuan Province, China. Emerg Infect Dis. 2005; 11:1866-73.

Czermak BV, Akhan O, Hiemetzberger R, et al. Echinococcosis of the liver. Abdom Imaging. 2008; 33: 133-143.

Maier W. Computed tomographic diagnosis of Echinococcus alveolaris. Hepatogastroenterology. 1983;30:83-5.

Hatipoglu S, Bulbuloglu B, Piskin T, et al. Living donor liver transplantation for alveolar echinococcus is a difficult procedure. Transplant Proc. 2013; 45:1028-30.

Moray G, Shahbazov R, Sevmis S, et al. Liver transplantation echinococcosis: two case reports. Transplant Proc. 2009; 41: 2936-8. management of alveolar

Ayifuhan A, Tuerganaili A, Jun C, et al. Surgical treatment for hepatic alveolar echinococcosis: report of 50 cases. Hepatogastroenterology. 2012; 59: 790-3.

Brunetti E, Kern P, Vuitton DA. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. Acta Trop. 2010; 114:1-16.

Brunetti E, Maiocchi L, Garlaschelli AL, et al. Overview of therapeutic options for cystic echinococcosis. Parassitologia. 2004; 46:53-5.

McManus DP, Li Z, Yang S, et al. Case studies emphasizing the difficulties in the diagnosis and management of alveolar echinococcosis in rural China. Parasit Vectors. 2011; 4:196.

Kern P. Clinical features and treatment of alveolar echinococcosis. Curr Opin Infect Dis. 2010; 23:505-12.

Ozdemir NG, Kurt A, Binici DN, et al. Echinococcus alveolaris: presenting as a cerebral metastasis. Turk Neurosurg. 2012; 22: 448-51.

Algros MP, Majo F, Bresson-Hadni S, et al. Intracerebral alveolar echinococcosis. Infection. 2003; 31: 63-5.

Kaynak Göster

1569 1246

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Adolesan dönemleri boyunca günde 1 saat kesintisiz 900 megahertz elektromanyetik alan maruziyetini takiben erişkin erkek sıçan pankreasındaki histolojik ve biyokimyasal değişiklikler

GÖKÇEN KERİMOĞLU, Ersan ODACI

İdiopatik granulomatöz mastit: Zor tanı ve yönetim

FATİH ÇİFTCİ, TURGUT ANUK

Kırık olmadan Akut izole distal radioulnar eklem çıkığı cerrahi tedavisi: Nadir görülen pediatrik olgu sunumu

Numan ATILGAN, Oğuzhan PEKİNCE, Burkay Kutluhan KAÇIRA

Psödohipoparatiroidi Tip 1A: Olgu Sunumu

Mehmet GÜVEN, ZAFER PEKKOLAY, Hikmet SOYLU, Belma Özlem Tural BALSAK, ALPASLAN KEMAL TUZCU

Evaluation of the effect of red cell distribution width on the development of acute renal failure in patients with sepsis

Ali Veysel KARA, Sema TANRİKULU, EMRE AYDIN, FATMA YILMAZ AYDIN, Hikmet SOYLU, YAŞAR YILDIRIM, ZÜLFÜKAR YILMAZ, ALİ KEMAL KADİROĞLU, MEHMET EMİN YILMAZ

Challenges, Prognosis and Outcomes of Surgical Resection for Hepatic Alveolar Echinococcosis: A Single Centre Experience

AHMET RENCÜZOĞULLARI, İsmail Soner KOLTAŞ, Atılgan Tolga AKCAM, ABDULLAH ÜLKÜ, ORÇUN YALAV, Ahmet Gokhan SARİTAS, Kubilay DALCI, İsmail Cem ERAY

Comparison of Procalcitonin and C-reactive Protein in Differential Diagnosis of Sepsis and Severe Sepsis in Emergency Department

ALİ KEMAL ERENLER, DERYA YAPAR, ÖZLEM TERZİ

Böbrek Transplantasyonu Verilerimiz; Diyarbakır'da Tek Merkez Deneyimi

Nurettin AY, ŞAFAK KAYA, Neslihan ÇİÇEK, Mehmet Veysi BAHADIR

Treatment of Esophageal Strictures with Savary-Guilliard Bougies

Şehmus ÖLMEZ, Bünyamin SARITAŞ, Süleyman SAYAR, Banu KARA, Burçak KAYHAN, Ersan ÖZASLAN, Hasan Tankut KÖSEOĞLU, EMİN ALTIPARMAK

Kliniğimizde Malignite Rıskı İndeksinın Sınır Değerinin Belirlenmesi

Hakan GÜRASLAN, Mehmet Baki ŞENTÜRK, LEVENT YAŞAR