Comparison of Procalcitonin and C-reactive Protein in Differential Diagnosis of Sepsis and Severe Sepsis in Emergency Department

Amaç: Sepsis ve şiddetli sepsis (akut organ disfonksiyonunun eşlik ettiği sepsis) dünyada ölümlerin başlıca nedenlerindendir. Bu çalışmada amacımız, sepsis tanısında sıkça kullanılan biyobelirteçlerin bu iki durumun ayrımındaki yararlılıklarını araştırmaktır. Yöntemler: Dahil edilen 203 hasta; Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012 kılavuzuna göre sepsis ve şiddetli sepsis olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Daha sonra gruplar klinik ve laboratuar (C-reaktif protein (CRP) ve prokalsitonin (PCT) dahil olmak üzere) özelliklerine göre karşılaştırılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan 203 hastanın 124 (%61,1)'ü erkek, 79 (%38,9)'u kadındı. Sepsisin en sık nedeni üriner sistem enfeksiyonlarını (n=64, %31,5) takiben kateter enfeksiyonları (n=16, %7,9) ve pnömoni (n=14, %6,9) idi. Üriner ve kan kültürlerinde en sık ajan Escherichia coli olarak tespit edildi. Hastaların çoğu seftriakson (n=33, %16,3) ile tedavi edilirken bunu meronem/dapson (n=25, %12,3) tedavisi takip etti. Her iki grupta da CRP ve PCT düzeyleri yüksek iken şiddetli sepsis grubunda daha yüksek saptandı. Ne var ki, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilemedi. Sepsis hastalarında mortalite oranı %64 olarak saptandı. Sonuç: Sepsis ve şiddetli sepsiste her iki beirtecin de plazma düzeyleri artmaktadır. Şiddetli sepsiste CRP ve PCT seviyelerinin sepsise kıyasla daha yüksek olduğu tespit edildi. Ne var ki, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sepsis ve şiddetli sepsisin ayırıcı tanısında CRP ve PCT'nin plazma düzeyleri faydalı bulunmamıştır

Acil Serviste Sepsis ve Şiddetli Sepsisin Ayırıcı Tanısında Prokalsitonin ve C-reaktif Proteinin Karşılaştırılması

Objective: Sepsis and severe sepsis (sepsis accompanied by acute organ dysfunction) are leading causes of death worldwide. In this study, our aim was to investigate utility of biomarkers commonly used in diagnosis of sepsis in discriminating these two entities. Methods: Two-hundred and three patients involved were divided into 2 subgroups as sepsis and severe sepsis according to Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012. Then groups were compared according to clinical and laboratory (including C-reactive protein (CRP) and procalcitonin (PCT) levels) characteristics. Results: Of 203 patients included into the study, 124 (61.1%) were male and 79 (38.9%) were female. The most common reason for sepsis was urinary tract infection (n=64, 31.5%), followed by catheter infection (n=16, 7.9%) and pneumonia (n=14, 6.9%). Escherichia coli was the most common agent in both blood and urinary cultures. Majority of the patients were treated with ceftriaxone (n=33, 16.3%), followed by meronem/dapson (n=25, 12.3%). In both groups, CRP and PCT levels were high, even higher in severe sepsis group. However, any statistical significance could not be determined between groups. Mortality rate in sepsis patients was 6.4%. Conclusion: Plasma levels of both markers elevate in sepsis and severe sepsis. It was determined that CRP and PCT is higher in severe sepsis than in sepsis. However, the difference is not statistically significant. Plasma levels of CRP and PCT are not useful in differential diagnosis of sepsis and severe sepsis

Kaynakça

Vincent JL. We should abandon randomized controlled trials in the intensive care unit. Critical CareMedicine. 2010; 38: 534-8.

Protti A, Singer M. Bench-to-bedside review: potential strategies to protect or reverse mitochondrial dysfunction in sepsis-induced organ failure. Crit Care. 2006; 10: 228.

Liu B, Chen YX, Yin Q, et al. Diagnostic value and prognostic evaluation of Presepsin for sepsis in an emergency department. Crit Care. 2013; 17:R244.

Jaye DL, Waites KB. Clinical applications of C-reactive protein in pediatrics. Pediatr Infect Dis J. 1997; 16:735- 47.

Gilbert DN. Use of plasma procalcitonin levels as an adjunct to clinical microbiology. J Clin Microbiol. 2010; 48: 2325-9.

Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock, 2012. Intensive Care Med. 2013; 39:165-228.

Angele MK, Pratschke S, Hubbard WJ, et al. Gender differences in sepsis: cardiovascular and immunolo- gical aspects. Virulence. 2014;5:12-9.

Mody L, Juthani-Mehta M. Urinary tract infections in older women: a clinical review. JAMA. 2014; 311: 844- 54.

Mayr FB, Yende S, Angus DC. Epidemiology of severe sepsis. Virulence. 2014;5:4-11.

Yilmaz, G. R, Guven, T, Guner, R, et al. Growing fungal etiology in catheter-associated urinary tract infection: 2008-2013. IJID. 2014; 21:414.

Calandra T, Cohen J. The international sepsis forum consensus conference on defiınitions of infection in the intensive care unit. Crit Care Med. 2005; 33:1538-48.

Vincent JL, Sakr Y, Sprung CL, et al. Sepsis in European intensive care units: results of the SOAP study. Crit Care Med. 2006; 34:344-53.

Martin-Loeches I, Levy MM, Artigas A. Management of severe sepsis: advances, challenges, and current status. Drug Des Devel Ther. 2015; 9:2079-88.

Bloos F, Reinhart K. Rapid diagnosis of sepsis. Virulence. 2014; 5:154-60.

Tang BM, Eslick GD, Craig JC, et al. Accuracy of procalcitonin for sepsis diagnosis in critically ill patients: systematic review and metaanalysis. Lancet Infect Dis. 2007; 7:210-7.

Muller B, Becker KL, Schachinger H, et al. Calcitonin precursors are reliable markers of sepsis in a medical intensive care unit. Crit Care Med. 2000; 28:977-83.

Erenler AK, Yardan T. Presepsin (sCD14-ST) as a biomarker of sepsis in clinical practice and in emergency department: a mini review. Laboratoriums Medizin. DOI 10.1515/labmed-2015-0072.

Meijvis SC, Hardeman H, Remmelts HH, et al. Dexamethasone and length of hospital stay in patients with community-acquired pneumonia: A randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2011; 377: 2023-30.

Gaieski DF, Edwards JM, Kallan MJ, et al. Benchmarking the incidence and mortality of severe sepsis in the united states. Critical CareMedicine. 2013; 4: 1167-74.

Torio CM, Andrews RM. National Inpatient Hospital Costs: The Most Expensive Conditions by Payer, 2011: Statistical Brief #160, Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) Statistical Briefs, Agency for Health Care Policy and Research, Rockville, Md, USA, 2006- 2013.

Kaynak Göster

1131 696

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Are soil and waterborne parasitic infections health risk for worker populations in southeast Turkey?

Sibel AK, FADİME EROĞLU, Ali İhsan NERGİZ, Furkan HIYAMLI

Adolesan dönemleri boyunca günde 1 saat kesintisiz 900 megahertz elektromanyetik alan maruziyetini takiben erişkin erkek sıçan pankreasındaki histolojik ve biyokimyasal değişiklikler

GÖKÇEN KERİMOĞLU, Ersan ODACI

Kliniğimizde Malignite Rıskı İndeksinın Sınır Değerinin Belirlenmesi

Hakan GÜRASLAN, Mehmet Baki ŞENTÜRK, LEVENT YAŞAR

Treatment of Esophageal Strictures with Savary-Guilliard Bougies

Şehmus ÖLMEZ, Bünyamin SARITAŞ, Süleyman SAYAR, Banu KARA, Burçak KAYHAN, Ersan ÖZASLAN, Hasan Tankut KÖSEOĞLU, EMİN ALTIPARMAK

Comparison of Procalcitonin and C-reactive Protein in Differential Diagnosis of Sepsis and Severe Sepsis in Emergency Department

ALİ KEMAL ERENLER, DERYA YAPAR, ÖZLEM TERZİ

Challenges, Prognosis and Outcomes of Surgical Resection for Hepatic Alveolar Echinococcosis: A Single Centre Experience

AHMET RENCÜZOĞULLARI, İsmail Soner KOLTAŞ, Atılgan Tolga AKCAM, ABDULLAH ÜLKÜ, ORÇUN YALAV, Ahmet Gokhan SARİTAS, Kubilay DALCI, İsmail Cem ERAY

İdiopatik granulomatöz mastit: Zor tanı ve yönetim

FATİH ÇİFTCİ, TURGUT ANUK

Diyabetik Kardiyomiyopati Sıçan Modelinde Oksitosin Etkilerinin Histolojik ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi

Türker ÇAVUŞOĞLU, Öznur Dilek ÇİFTÇİ, Eylem ÇAĞILTAY, Ayfer MERAL, İlker KIZILOĞLU, Serkan GÜRGÜL, YİĞİT UYANIKGİL, Oytun ERBAS

Kırık olmadan Akut izole distal radioulnar eklem çıkığı cerrahi tedavisi: Nadir görülen pediatrik olgu sunumu

Numan ATILGAN, Oğuzhan PEKİNCE, Burkay Kutluhan KAÇIRA

Karpal Tünel Sendromu Hastalarında Elektrodiagnostik Evreleme ile Klinik Evre, Semptom Süresi ve Vücut Kitle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

ABDÜLKADİR TUNÇ, BELMA DOĞAN GÜNGEN