Türkiye’deki Din Eğitimi Tarihi Ve Bugünkü Durumu

Bu makale 1923’den günümüze Türkiye’de okullardaki din eğitiminin geçirmiş olduğu tarihi süreci incelemektedir. Makalede din eğitiminin tarihi, arayış dönemi, katı laik dönem, Yeniden kurulma ve Zorunlu dönem olmak üzere dört kısımda incelenmiştir. Son olarak Türkiye’deki din eğitiminin mevcut durumu ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin programları hakkında bilgiler verilmiştir.    

History And Current Situation Of Religious Education In Turkey

In this article, the history and current situation of religious education is examined in four chapters. These chapters are Exploration Era, Strict Secularization period, Re-establish Period and the last Compulsory Era. At last, current situation of Religious Education and the curriculum of Religious Culture and Ethics Knowledge are explained.    

Kaynakça

ALTAŞ, Nurullah; “Ortaöğretimde Din Eğitimi”, Din Eğitimi (Ed. N. Altaş, M. Köylü), Gündüz Eğitim ve Yay.; Ankara 2012.

AYHAN, Halis; Türkiye’de Din Eğitimi, M.Ü.İ.V. yay., İstanbul 1992.

BİLGİN, Beyza; “Mezheper ve Dinlerarası Eğitim ve İşbirliği”, AÜİFD, C. 39. Pp.1-25.

DOĞAN, Recai; "1980'e Kadar Türkiye'de Din Öğretimi Programı An- layışları 1924-1980"), Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları, Uluslar arası Sempozyum-Bildiri ve Tartışmalar, 28-30 Mart 2001-İstanbul.

ERGİN, Osman; Türk Maarif Tarihi, c.1-2, s.129.

GENÇ, M. Fatih, Ina Ter Avest See, Siebren Miedema, Wim Westerman, A conversational analysis of developments in religious educa- tion in Europe and Turkey, British Journal of Religious Edu- cation, CBRE 649346, Volume 34/2, pp.1-17, 2012.

KIZILABDULLAH Yıldız & Tuğrul Yürük, “Din Eğitimi Modelleri Çerçevesinde Türkiye’deki Din Eğitimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme” Dini Araştırmalar Dergisi, Eylül-Aralık 2008, C.11.

MEB Tebliğler Dergisi, Cilt 30, Sayı 1475.

ÖCAL, Mustafa; “Kuruluşundan Günümüze İmam-Hatip Liseleri” Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Yıl 1999, Sayı 6.

T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Din ğretimi Genel Müdürlüğü, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, Devlet Kitapları Müdürlüğü, Ankara 2007, p.10.

T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Din ğretimi Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı (9, 10,11 ve 12. Sınıflar), Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul 2005.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd238875, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {16}, pages = {569 - 585}, doi = {}, title = {Türkiye’deki Din Eğitimi Tarihi Ve Bugünkü Durumu}, key = {cite}, author = {Genç, Fatih} }
APA Genç, F . (2012). Türkiye’deki Din Eğitimi Tarihi Ve Bugünkü Durumu . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 569-585 .
MLA Genç, F . "Türkiye’deki Din Eğitimi Tarihi Ve Bugünkü Durumu" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (2012 ): 569-585 <
Chicago Genç, F . "Türkiye’deki Din Eğitimi Tarihi Ve Bugünkü Durumu". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (2012 ): 569-585
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Din Eğitimi Tarihi Ve Bugünkü Durumu AU - Fatih Genç Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 569 EP - 585 VL - 16 IS - 1 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - UR - Y2 - 2012 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Türkiye’deki Din Eğitimi Tarihi Ve Bugünkü Durumu %A Fatih Genç %T Türkiye’deki Din Eğitimi Tarihi Ve Bugünkü Durumu %D 2012 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Genç, Fatih . "Türkiye’deki Din Eğitimi Tarihi Ve Bugünkü Durumu". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 / 1 (Haziran 2012): 569-585 .
AMA Genç F . Türkiye’deki Din Eğitimi Tarihi Ve Bugünkü Durumu. CUIFD. 2012; 16(1): 569-585.
Vancouver Genç F . Türkiye’deki Din Eğitimi Tarihi Ve Bugünkü Durumu. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2012; 16(1): 569-585.
IEEE F. Genç , "Türkiye’deki Din Eğitimi Tarihi Ve Bugünkü Durumu", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 16, sayı. 1, ss. 569-585, Haz. 2012