İSLAM KORKUSUNUN/İSLAMOFOBİNİN OLUŞMASlNDA 'CİHAD' ALGlSlNlN ROLÜ

İslam'dan ve Müslümanlardan duyulan kaygı ya da korku sonucunda oluşan tepkisel yaklaşıma İslam karşıtlığı, İslam korkusu ya da İslfunofobi denmektedir. Günümüzde Avrupa başta olmak üzere, dünyanın değişik bölgelerinde İslam dininin ve Müslümanların güç kazanması karşısında kaygı ve korku duyulduğu görülmektedir. Bu kaygı ve korku çoğu zamancihad ayetleriyle temellendirilmektedir. Kur'an'da cihada izin veren ayetler buna delil gösterilmektedir. Bu durum, İslam dininin ve Müslümanların dış dünyadaki imajını olumsuz şekilde etkilemektedir. İslam ve Müslümanlar geniş bir topluluk tarafından tehdit unsuru olarak algılanıp korku ve kaygıya neden oluyorsa,  bunun nedenlerini araştırmak, daha çok bilgisizlikten ya da yanlış tanımadan kaynaklanan kaygı ve korkuları gidermeye çalışmak öncelikle Müslümanlara düşen bir görevdir. Bu makale, söz konusu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

THE ROLE OF THE PERCEPTION OF JIHAD REGARDING ISLAMOPHOBIA

Islamophobia refers to prejudice against, hatred or irrational fear of Islam or Muslims. Recently, there is anxiety and fear due to increasing power of Islam and Muslims in the world in general and especially in the West. These anxieties frequently attributed to the verses of jihad. It is understood that the anxiety and fears often tried to be based on the verses of jihad. The jihad verses in the Quran are shown as evidences to this situation. This situation causes negative image for Islam and Muslim in the world. If Islam and Muslims are considered as a threat by a broad community, the primary task of Muslims is to investigate the reasons of this and to resolve the anxiety and the fear which causes by ignorance and misunderstanding. This article intends to contribute to such studies in the field. 

Kaynakça

Armstrong, Karen, Tanrı'nın Tarihi, Çev: O. Özel, H. Koyukan ve K. Emiroğlu,

Ayraç Yayınları, Ankara 1998.

Ataman, Kemal, "İslfunofobi ve Avrupa'da Birlikte Yaşama Tecrübesi

Üzerine", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı:

2, Bursa 2008.

Aydın, Mehmet Zeki ve Müşerref Yardım, "Belçika' da İslfunofobi", Batı

Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Eski Yeni Yayınları, Ankara

2007.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd254916, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {16}, pages = {165 - 187}, doi = {}, title = {İSLAM KORKUSUNUN/İSLAMOFOBİNİN OLUŞMASlNDA 'CİHAD' ALGlSlNlN ROLÜ}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Hüseyin} }
APA Yılmaz, H . (2012). İSLAM KORKUSUNUN/İSLAMOFOBİNİN OLUŞMASlNDA 'CİHAD' ALGlSlNlN ROLÜ . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 165-187 .
MLA Yılmaz, H . "İSLAM KORKUSUNUN/İSLAMOFOBİNİN OLUŞMASlNDA 'CİHAD' ALGlSlNlN ROLÜ" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (2012 ): 165-187 <
Chicago Yılmaz, H . "İSLAM KORKUSUNUN/İSLAMOFOBİNİN OLUŞMASlNDA 'CİHAD' ALGlSlNlN ROLÜ". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (2012 ): 165-187
RIS TY - JOUR T1 - İSLAM KORKUSUNUN/İSLAMOFOBİNİN OLUŞMASlNDA 'CİHAD' ALGlSlNlN ROLÜ AU - Hüseyin Yılmaz Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 187 VL - 16 IS - 1 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - UR - Y2 - 2012 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İSLAM KORKUSUNUN/İSLAMOFOBİNİN OLUŞMASlNDA 'CİHAD' ALGlSlNlN ROLÜ %A Hüseyin Yılmaz %T İSLAM KORKUSUNUN/İSLAMOFOBİNİN OLUŞMASlNDA 'CİHAD' ALGlSlNlN ROLÜ %D 2012 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz, Hüseyin . "İSLAM KORKUSUNUN/İSLAMOFOBİNİN OLUŞMASlNDA 'CİHAD' ALGlSlNlN ROLÜ". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 / 1 (Haziran 2012): 165-187 .
AMA Yılmaz H . İSLAM KORKUSUNUN/İSLAMOFOBİNİN OLUŞMASlNDA 'CİHAD' ALGlSlNlN ROLÜ. CUIFD. 2012; 16(1): 165-187.
Vancouver Yılmaz H . İSLAM KORKUSUNUN/İSLAMOFOBİNİN OLUŞMASlNDA 'CİHAD' ALGlSlNlN ROLÜ. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2012; 16(1): 165-187.
IEEE H. Yılmaz , "İSLAM KORKUSUNUN/İSLAMOFOBİNİN OLUŞMASlNDA 'CİHAD' ALGlSlNlN ROLÜ", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 16, sayı. 1, ss. 165-187, Haz. 2012