MEDENIAYETLERDE HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİGİ BAGLAMıNDA TOPLUMSAL İNŞA

Bu makalede, medeni ayetler çerçevesinde Hz. Peygamber'in, vahyi ve vahyin temel ilkelerini1 hayatın tüm alanlarında nasıl ömeklendirdiği, genel tasniflerle ele alınarak işlenmiştir. Bu şekilde, konu epistemik açıdan temellendlrllmeye çalışılmıştır. Bu temel, Hz. Peygamber'in, yaşadığı toplumda, vakıaya bütün boyutlarıyla teslim olmadan, vahyin doğrultusunda ort:aya koyduğu vakıayı aşan somut örnekliklerdir. Tüm itlkadl ameli, ahlaki, siyasi ve sosyal erdemleri içeren bu örneklikler, insanlık ufkunda kaybolmayacak şekilde, O'nun şahsında somutlaşmıştır. Bu anlamda, Kur'an'ın gerçekleştirdiği inkılap, tamamen Peygamber'in ve yakın çevresinin örnektiği üzennden olmuştur denilebilir. Çalış­ manın başlığında geçen "inşa" kelimesi var olmayani oluşturma anlamında de- ğil, imar ve ıslah etme, her alanda, insanı fıtratıyla buluşturma anlamında kullanılmıştır. Yöntem olarak, medeni surelerde, somut örneklik oluşturan ayetler tespit edilip, bazı başlıklar altında tasnif edilmiştir. Ayet veya ayet gruplarıyla ilgili, kapalılığı gi_derecek kadar bilgi verilmiş, fazla detaya girilmemiştir. Böylece, Kur'an'ı, Islam'ı ve geleneği anlamada, yorumlamaya esas olabilecek bir yaklaşım ve kalkış noktası bulabilmenin imkanları araştırılmıştır. Çalışmamızın, Kur'an'ın teşrii tarihini açıklama amacını taşımadığı, göz önünde bulundurulmalıdır.

Social Construction in the Context of Bei.tıg a Model of Hazrat Prophet in ilie Verses Descended in Madina

In this study it was processed that the Hazrat Prophet's revelation and the revelation's main principles, how they are set an exampie in all area of the life by discussing with general classification. Thus, the subject tried to be based in terms of epistemic perspective. This foundation1 in the society where Hazrat Prophet lived, without granting to the case wlth al! dimenslons, ıs concrete models crossing the case revealing directian of revelation. These models consisting of believes about conviction, practical, moral, political and social virtues concretized himself in a posltlon wlthout diseppearing in the horizon of humanity. In this sense, the revolution, which Quran fulfilled, can be said that entirely happened through his close relatives. The word of construction which was mentioned in the tltle of the study was not used in the mean of construction of the absent, but it was used in the mean of developmentand reform, meeting same on ewlth his creation in all areas. · As method, verses consisting of concrete models were determined in the verses descended in Madina and classifıcated under same titles. About verses and groups of verses was given information just fare ilminating obllqueness, lt was not detailed. Int his way, it was searched fınding possibilities of an approachto be foundation for interpreting and a ıising point. Our study has not an aim of explaining the history of spreading Quran must be taken lnto consideration

Kaynakça

AHM""ED B. HANBEL, Müsned, Çağrı Yay, İstanbul1992.

AHMET CEVDET PAŞA, Örnek Hayat Hz. Muluımmed, Yayma haz.(Ahmed

Şahin-Mehmet Dikınen), Ohan Yay. İst. 2006.

AHMED HİLMİ Şehbenderzade, İslam Tan1ıi, Ötüken Yay. İst. 2006.

ALBAYRAK, Halis Tefsir UsiUü, Yöntem-Ana Konular-İlkeler-Teklifler, Şule Yay,

İstanbul1988

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd254689, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {17}, pages = {187 - 213}, doi = {}, title = {MEDENIAYETLERDE HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİGİ BAGLAMıNDA TOPLUMSAL İNŞA}, key = {cite}, author = {Deli̇ser, Bilal} }
APA Deli̇ser, B . (2013). MEDENIAYETLERDE HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİGİ BAGLAMıNDA TOPLUMSAL İNŞA . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 187-213 .
MLA Deli̇ser, B . "MEDENIAYETLERDE HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİGİ BAGLAMıNDA TOPLUMSAL İNŞA" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2013 ): 187-213 <
Chicago Deli̇ser, B . "MEDENIAYETLERDE HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİGİ BAGLAMıNDA TOPLUMSAL İNŞA". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2013 ): 187-213
RIS TY - JOUR T1 - MEDENIAYETLERDE HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİGİ BAGLAMıNDA TOPLUMSAL İNŞA AU - Bilal Deli̇ser Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 213 VL - 17 IS - 1 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - UR - Y2 - 2013 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi MEDENIAYETLERDE HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİGİ BAGLAMıNDA TOPLUMSAL İNŞA %A Bilal Deli̇ser %T MEDENIAYETLERDE HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİGİ BAGLAMıNDA TOPLUMSAL İNŞA %D 2013 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD Deli̇ser, Bilal . "MEDENIAYETLERDE HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİGİ BAGLAMıNDA TOPLUMSAL İNŞA". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 / 1 (Haziran 2013): 187-213 .
AMA Deli̇ser B . MEDENIAYETLERDE HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİGİ BAGLAMıNDA TOPLUMSAL İNŞA. CUIFD. 2013; 17(1): 187-213.
Vancouver Deli̇ser B . MEDENIAYETLERDE HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİGİ BAGLAMıNDA TOPLUMSAL İNŞA. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2013; 17(1): 187-213.
IEEE B. Deli̇ser , "MEDENIAYETLERDE HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİGİ BAGLAMıNDA TOPLUMSAL İNŞA", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 17, sayı. 1, ss. 187-213, Haz. 2013