GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA DİN HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA AL TERNATİF ÖNERİLER

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreci yaşadığımız bugünlerde din hizmetlerinin günümüz insanına hitap edecek şekilde düzenlenmesi gereklidir. İçinde bulunduğumuz çağ, modern insanın ihtiyacına karşılık verebilen kurumların ayakta kaldığını ve hizmetlerini devam ettirebildiğini göstermektedir. Bu bakımdan Diyanet İşleri Başkanlığı kendisini modern çağın gerekleriyle uyumlu hale getirmelidir. Bu makalede öncelikle Yaygın Eğitim ve yaygın din eğitimi kavramları açıklandıktan sonra Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlı­ ğı'nın yürütmüş olduğu yaygın din eğitimi faaliyetleri hakkında kı­ saca bilgi verilmiş daha sonra da gelişen dünyada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yürüttüğü hizmetlerin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

Altemative Suggestions about Religious Services in Todays World

Transition from industrial society to information society we live in these days, religious services must be geared to appeal to the people of today. In the current era, institutions responsive to the needs of the modern man ls left standing, and is prepared to continue the services of shows. In this regard, Ministry of Religious Affairs to align itself with the requirements of the modern era. In this article fırst of all s the concepts of formal education and non-formal religious edtication are deseribed And then givlng information about religious services of Ministry of Religious Affairs briefly. At last, alternative recommendation about religious services in today's world are suggested.

Kaynakça

ACAR, Mehmet, Türkiye' de Madde Bağımlılığı ve Gençlik, Basılmamış Yüksek

Usans Tezi, Kırıkkale Üniv. SBE, Kınkkale 2006.

ARIBAŞ, Sabahattin, Mehmet Güven; "Ortaöğretim Gençlerinin PsikoSosyal

Sorunları", Gençlik Dönemi ve Eğitimi, Ensar Neşriyat, İstanbul2000.

ARSLAN, Mehmet Metin, "Cumhuriyetimizin 80. Yılında Egitim Karnemizde

Okuma Yazma", Bilim Yolu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Dergisi Özel Sayısı, Ankara 2003, Gazi Kitabevi

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd254686, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {17}, pages = {135 - 160}, doi = {}, title = {GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA DİN HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA AL TERNATİF ÖNERİLER}, key = {cite}, author = {Genç, M. Fatih} }
APA Genç, M . (2013). GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA DİN HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA AL TERNATİF ÖNERİLER . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 135-160 .
MLA Genç, M . "GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA DİN HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA AL TERNATİF ÖNERİLER" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2013 ): 135-160 <
Chicago Genç, M . "GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA DİN HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA AL TERNATİF ÖNERİLER". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2013 ): 135-160
RIS TY - JOUR T1 - GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA DİN HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA AL TERNATİF ÖNERİLER AU - M. Fatih Genç Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 160 VL - 17 IS - 1 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - UR - Y2 - 2013 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA DİN HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA AL TERNATİF ÖNERİLER %A M. Fatih Genç %T GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA DİN HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA AL TERNATİF ÖNERİLER %D 2013 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V 17 %N 1 %R %U
ISNAD Genç, M. Fatih . "GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA DİN HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA AL TERNATİF ÖNERİLER". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 / 1 (Haziran 2013): 135-160 .
AMA Genç M . GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA DİN HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA AL TERNATİF ÖNERİLER. CUIFD. 2013; 17(1): 135-160.
Vancouver Genç M . GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA DİN HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA AL TERNATİF ÖNERİLER. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2013; 17(1): 135-160.
IEEE M. Genç , "GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA DİN HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA AL TERNATİF ÖNERİLER", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 17, sayı. 1, ss. 135-160, Haz. 2013