EL-VELÎD B. UKBE’NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz EL-VELÎD B. UKBE’NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Adem DÖLEK
Anahtar Kelimeler:

Mekke, Medine, Mervan, sahabi.

Kaynakça

İbnu Abdilberr, Yusuf b. Abdillah, el-İstiab fi Marifeti'l-Ashab, VII, 1552; İbnu Asâkîr,Ali b. el-Hasen,

Tarîhu Medinet-i Dımaşk, Daru’l-Fikr, ts., LXIII, 218; Suyûtî, Abdurrahman b. Ebi Bekir, Tarihu'l-Hulefa,

İst., 1952, 154-155; İbnu Hacer, Ahmed b. Ali, Tehzibu't-Tehzib, Beyrut, 1993, VI, 92; el-İsabe fi

Temyizi's-Sahabe, Beyrut, 1853, VI, 321; Zirikli, Hayruddin, el-A'lâmu Kamusi Teracimi'l-Eşhuri'r-Rical

ve'n-Nisa mine'l-Arab ve'l-Mütearribin, Mısır, ts., XI,143; İbnu’l-Esîr, İzzuddin eş-Şeybâni, Üsdu’l-Gâbe

fi Ma’rifeti’s-Sahabe,V, 90; es-Seharanfuri, Halil Ahmed b. Mecid, Bezlu'l-Mechûd fi Halli Ebi Dâvûd,

Beyrut, ts.,XVII, 153; el-Mizzî, Tuhfetu'l-Eşraf, Beyrut, 1983, XVI, 94; el-Münavi, Abdurraûf, Feyzu’l-Kadir,

Beyrut, ts., II, 433; el-İsfahani, Ebû’l-Ferec Ali Hüseyin, Kitabu’l-Eğânî, Beyrut, 1958, V, 112. el-Mizzî,

Tehzibu’l-Kemal fî Esmâi’r-Rical, Beyrut, 1983, XXXI, 53.

2 İbnu Abdilberr, VII, 1552; İbnu'l-Hacer, el-İsabe, VI, 322; İbnu Asâkîr, LXIII, 218; Geniş bilgi için bkz.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd257460, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {6}, pages = {93 - 112}, doi = {}, title = {EL-VELÎD B. UKBE’NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Dölek, Adem} }
APA Dölek, A . (2002). EL-VELÎD B. UKBE’NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 93-112 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuifd/issue/4304/257460
MLA Dölek, A . "EL-VELÎD B. UKBE’NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2002 ): 93-112 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuifd/issue/4304/257460>
Chicago Dölek, A . "EL-VELÎD B. UKBE’NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2002 ): 93-112
RIS TY - JOUR T1 - EL-VELÎD B. UKBE’NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Adem Dölek Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 112 VL - 6 IS - 1 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - UR - Y2 - 2002 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi EL-VELÎD B. UKBE’NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Adem Dölek %T EL-VELÎD B. UKBE’NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2002 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Dölek, Adem . "EL-VELÎD B. UKBE’NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 / 1 (Haziran 2002): 93-112 .
AMA Dölek A . EL-VELÎD B. UKBE’NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. CUIFD. 2002; 6(1): 93-112.
Vancouver Dölek A . EL-VELÎD B. UKBE’NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2002; 6(1): 93-112.
IEEE A. Dölek , "EL-VELÎD B. UKBE’NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 93-112, Haz. 2002