EZELÎ BİLGİ ANLAYIŞININ PROBLEMATİK YÖNÜ

Öz Bu konuyu seçmemizin sebebi, "İnternet"deki bazı web sitelerinde, "Allah'ın herşeyi bilmesi"nin O'nun varlığı aleyhine kullanılan argümanlardan birisi olarak seçilmiş olmasıdır. Bunlardan birinde şu ifadelere rastlamaktayız: "Biz sık sık, Tanrı'nın zaman ve uzay içerisindeki her şeyi bildiğini söyleriz. O bilinebilecek olan her şeyi bilir. Geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki her şey Tanrı tarafından bilinmektedir. Buna bir diyeceğim yok. Evrenin Yaratıcısından bundan başkasını bekleyemem. Ancak burada küçük bir problem var: Özgür İrade. Din, Tanrı'nın bize özgür bir irade verdiğini, dolayısıyla bizim Tanrı'nın hiçbir zorlaması olmadan kendi kararlarımızı alabileceğimizi ve kendi geleceğimizi belirleyebileceğimizi öğretir. Bizim iyi ya da kötü şeyleri yapıp yapmayacağımız tamamen kendimize aittir. Tanrı sadece geriye çekilir ve bizi gözlemler

Kaynakça

3 Ra'd, 13/38-39.

4 Bağdâdî, Usûlu'd-Din, İstanbul, 1928, 95.

5 et-Tehânevî, Keşşâfu Istılahâti'l-Funûn, Beyrut, tarihsiz.II, 1227.

6 Bkz., İbn Sinâ, en-Necât, Beyrut 1992, II, 103-104; eş-Şifâ (el-İlâhiyyât), tahkik, el-Eb Kınvâtî,

Sa'îd Zâyid, trhsz., I, 359.

7 Râzî, Kelâm'a Giriş (Muhassal), çev., Hüseyin Atay, Ankara, 1978, 169; el-Erba'în, tahkik; Ahmed

Hicâzî eş-Sekâ, Kahire 1986, I, 194. Keza bkz., el-Beydâvî, Tavâliu'l-Envâr min Metâli' el-Enzâr,

Kahire 1991, 183; Taftazânî, Şerhu'l-Makâsıd, Beyrut 1989, IV, 121.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cuifd257479, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-1197}, eissn = {1304-9399}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {6}, pages = {209 - 226}, doi = {}, title = {EZELÎ BİLGİ ANLAYIŞININ PROBLEMATİK YÖNÜ}, key = {cite}, author = {Özdemir, Metin} }
APA Özdemir, M . (2002). EZELÎ BİLGİ ANLAYIŞININ PROBLEMATİK YÖNÜ . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 209-226 .
MLA Özdemir, M . "EZELÎ BİLGİ ANLAYIŞININ PROBLEMATİK YÖNÜ" . Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2002 ): 209-226 <
Chicago Özdemir, M . "EZELÎ BİLGİ ANLAYIŞININ PROBLEMATİK YÖNÜ". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 (2002 ): 209-226
RIS TY - JOUR T1 - EZELÎ BİLGİ ANLAYIŞININ PROBLEMATİK YÖNÜ AU - Metin Özdemir Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 226 VL - 6 IS - 1 SN - 1301-1197-1304-9399 M3 - UR - Y2 - 2002 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi EZELÎ BİLGİ ANLAYIŞININ PROBLEMATİK YÖNÜ %A Metin Özdemir %T EZELÎ BİLGİ ANLAYIŞININ PROBLEMATİK YÖNÜ %D 2002 %J Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-1197-1304-9399 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Özdemir, Metin . "EZELÎ BİLGİ ANLAYIŞININ PROBLEMATİK YÖNÜ". Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6 / 1 (Haziran 2002): 209-226 .
AMA Özdemir M . EZELÎ BİLGİ ANLAYIŞININ PROBLEMATİK YÖNÜ. CUIFD. 2002; 6(1): 209-226.
Vancouver Özdemir M . EZELÎ BİLGİ ANLAYIŞININ PROBLEMATİK YÖNÜ. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2002; 6(1): 209-226.
IEEE M. Özdemir , "EZELÎ BİLGİ ANLAYIŞININ PROBLEMATİK YÖNÜ", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 209-226, Haz. 2002