SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI

Öz Bu çalışmada oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı olarak yürütülen ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde oluşturmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin sürece yönelik algıları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmada 2004-2005 öğretim yılında Adana İli Seyhan ilçesi’ndeki iki devlet ilköğretim okulunda 12 hafta süresince bir deney ve iki kontrol grubu olmak üzere 90 öğrenci üzerinde yürütülen doktora tezi uygulamalarında yer alan 29 deney grubu öğrencisinden elde edilen veriler üzerinde çalışılmıştır. Öğrencilerin oluşturmacı öğrenme sürecine yönelik algılarını belirlemek için veri toplama aracı olarak Sosyal Bilgiler Oluşturmacı Öğrenme Sürecini Algılama Değerlendirme Formu (SBOÖSADF) kullanılmıştır. Değerlendirme formu, yazdırılan öykü ve yaptırılan resimler yoluyla nitel veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler nitel veri analizi yönteminin içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Oluşturmacı öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim uygulanan öğrencilerin süreci değerlendirmeye yönelik formlara verdikleri yanıtlar, yazdıkları öykü ve yaptıkları resimlerden elde edilen veriler üzerinde yapılan içerik analizi sonuçları, öğrencilerin oluşturmacı öğrenme sürecini algıları üzerinde etkili olduğunu göstermiştir.

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Oluşturmaci Öğrenme Sürecine ilişkin Öğrenci Algilari

Kaynak Göster

Bibtex @ { cusosbil60152, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {18}, pages = {481 - 496}, doi = {}, title = {SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI}, key = {cite}, author = {Karakuş, Dr.Fazilet} }
APA Karakuş, D . (2009). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 18 (2) , 481-496 .
MLA Karakuş, D . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2009 ): 481-496 <
Chicago Karakuş, D . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2009 ): 481-496
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI AU - Dr.Fazilet Karakuş Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 481 EP - 496 VL - 18 IS - 2 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI %A Dr.Fazilet Karakuş %T SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI %D 2009 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD Karakuş, Dr.Fazilet . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 / 2 (Eylül 2009): 481-496 .
AMA Karakuş D . SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 18(2): 481-496.
Vancouver Karakuş D . SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 18(2): 481-496.
IEEE D. Karakuş , "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE OLUŞTURMACI ÖĞRENME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 18, sayı. 2, ss. 481-496, Eyl. 2009
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1304-8880
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Çukurova Üniversitesi

90b48.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hisse Senedi Beta Katsayilarinin Tahmini Ve Düzeltilmesi: istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Üzerine Bir Uygulama

Yrd.doç.dr.songül Kakilli ACARAVCI, Öğr.gör.dr.serkan Yılmaz KANDIR, Ahmet ERİŞMİŞ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİ VE AİLE İÇİ İLİŞKİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Yemliha COŞKUN

CHILD PLAY AND TOY IN TWO GENERATIONS: “UPON A CHILDHOOD HISTORY”

Yrd. Doç. Dr.ruken AKAR-VURAL, Doç. Dr. Hasan AKBULUT, Arş. Gör. Erinç ERDAL, Yrd. Doç. Dr. Müslime GÜNEŞ

Kamu Yönetiminde iç Denetime Geçiş Süreci Ve Karşılaşılan Sorunlar: Kamu iç Denetiminin Değişimi Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih GÜNER

2008 Global Financial Crisis And The Turkish Financial System

Assist.prof.dr. Eyup BASTI

THE DEVELOPMENTAL PATHS IN TURKISH CHILDREN’S EARLY LEXICAL COMPOSITION

Instructor Dr. N. Feyza TÜRKAY

GRUP UYGULAMALARINDA AKTİVİTELER/EGZERSİZLER; AMAÇLARI, ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Prof.dr. S.sonay GÜÇRAY, Arş.gör. Oğuzhan ÇOLAKKADIOĞLU, Arş.gör. Ferah ÇEKİCİ

Sinif Öğretmeni Adaylarinin Yeni ilköğretim Programindaki Ölçme değerlendirme Konusundaki Yeterlilik Düzeylerine ilişkin Algilari

Yrd. Doç. Dr. Çavuş ŞAHİN, Ersin ERSOY

KAMU HARCAMALARINDA ARALIK AYI SENDROMU VE ÇÖZÜM ÖNERİLER

Kadir KARTALCI

TÜKETİCİ ALGILAMALARININ MARKET MARKALI ÜRÜN TERCİHLERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: NİĞDE İLİNDE BİR UYGULAMA

Yrd. Doç. Dr. Murat AKIN, Yrd. Doç. Dr. Recep ÇİÇEK, Arş. Gör. Ömür DEMİRER