Feldispat Cevherinin Flotasyon ile Zenginleştirilmesinde Tane Boyutu Değişiminin Etkisi

Bu çalışma kapsamında farklı boyut aralıklarında hazırlanmış feldispat cevherinin flotasyon ile zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada mika, ikinci aşamada demirli ve renk verici mineraller yüzdürülmüş, son aşamada da feldispat/kuvars ayrımı yapılmıştır. Flotasyon işlemleri sonucunda, tüm boyut grupları için geçerli olmak üzere, ortalama %11,4 NaO, %0,02 Fe2O3 ve %0,03 TiO2 içeren seramik ve cam endüstrisinin talep ettiği albit konsantreleri üretilmiştir. 300 µm altında yapılan flotasyon deneylerinde, her bir boyut grubunda elde edilen feldispat konsantrelerinin Na2O içerikleri birbirine çok yakın olarak bulunmuş, -300+53 µm boyut grubunda yüzdürülen feldispat miktarının artmasıyla birlikte verim %90,2'ye yükselmiştir.-212+75 µm boyut grubunda yapılan deney sonucunda ise %80,8 miktarında bir feldispat konsantresinin %85,3 Na2O verimi ile üretilebileceği anlaşılmıştır. -150+75 µm boyut grubunda yapılan deney sonucunda ise %77,4 miktarında bir feldispat konsantresi %79,6 Na2O verimi ile alınmıştır. Doğrudan öğütülmüş malzeme ile yapılan flotasyon deneylerinde ise şlam kaplama durumundan dolayı Na2O veriminde yaklaşık %10 oranında düşüş görülmüştür

The Effect of Particle Size Change on Enrichment of Feldspar Ore by Flotation

In this study, it was aimed to enrich the feldspar ore prepared in different size fractions by flotation method. In the first stage mica was floated, at second stage ferrous and coloring minerals were floated, and finally feldspar/quartz was separated. As a result of the flotation process, the glass and ceramics industry that demand albite concentrates containing averagely 11.4% Na2O, 0.02% Fe2O3 and 0.03% TiO2were produced for all size groups. In flotation experiments which were carried out below 300 μm feed size, Na2O contents of feldspar concentrates were found very close for each size group. Na2O recovery increased to 90.2% with increasing amount of feldspar floated in -300 + 53 μm size group. A feldspar concentrate with the amount of 80.8% was produced with 85.3% Na2O recovery at -212 + 75 μm size fraction. Similarly, 77.4% amount of feldspar concentrate was obtained with 79.6% Na2O recovery in the -150 + 75 μm size fraction. Flotation experiments conducted with ground material directly showed that recovery falls about 10% due to the slime coating

Kaynakça

1. Terzi, M., Kurşun, İ., 2013. Feldspat Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Değerlendirilebilirliğinin Araştırılması, MT Bilimsel, Yer Altı Kaynakları Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 3, 41-50.

2. Kalyon, D., Gülsoy, Ö., 2005. FeldispatKuvars Ayırımında Hidroflorik Asit Kullanılmayan Flotasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Yerbilimleri (Earth Sciences), 26, 1, 49-59.

3. Kumbasar, I., 1977. Silikat Mineralleri, İ.T.Ü. Maden Fakültesi Yayınları, 1098, İstanbul.

4. Çoğulu, E., 1976. Petrografi ve Petroloji, İ.T.Ü. Maden Fakültesi Yayınları, İstanbul.

5. Gülsoy, Y.Ö., Orhan, C., Can, M., Bayraktar, İ., 2004. Manyetik Ayırma ve Flotasyonla Magmatik ve Metamorfik Kayaçlardan Feldispat Üretimi, Yerbilimleri, 30, 49-61.

6. Bayraktar, İ., Ersayın, S., Gülsoy, Ö.Y., 1997. Upgrading Titanium Bearing Na-Feldspar by Flotation Using Sulphonates, Succinamate and Soaps of Vegetable Oils. Minerals Engineering, 1, 12, 1363-1374.

7. Roger A.K., Van Dyk, D., 1994. Feldspars, Industrial Minerals and Rocks, 6th ed. Ed. Donald D. Carr, 473-481.

8. Seyrankaya, A., Akar, A., Akar, G., Güler, E., 1997. Aydın-Çine ve Muğla-Milas Feldispatlarının Flotasyonla Zenginleştirilmesi. 2. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, 16- 17 Ekim, İzmir, 236-252.

9. Çelik, M.S., Can, I., Eren, R.H., 1998. Removal of Titanium Impurities from Feldspar Ores by New Flotation Collectors. Minerals Engineering, 12, 1201-1208.

10. Gence, N., 2003., Feldspat Cevherinin Zenginleştirilmesinde Flotasyon ve Multigravite Separatör Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Anadolu University Journal of Science and Technology, 4, 1:67-74.

11. Fuerstenau, M.C., Miller, J.D., Khun, M.C., 1985. Chemistry of Flotation. Society of Min. Eng., New York, 97.

12. Akar, A., Kemal, M., Malayoğlu, U., Seyrankaya, A., 1994. Gördes-Köprübaşı (Manisa) Feldspatlarının Flotasyonla Zenginleştirilmesinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. 15. Yıl Sempozyumu, 4-7 Nisan, Adana, 459-471.

13. Karagüzel, C., Yamık, A., Bentli, İ., 2000. Beneficiation of Simav-Dağardı Feldspar by Flotation. Proceedings of the 8th International Mineral Processing Symposium, 16-18 October, Antalya, 331-334.

14. Atak, S., 1982. Flotasyon İlkeleri ve Uygulamaları, İTÜ Maden Fakültesi Yayınları, Sayı 101, İstanbul.

15. Gulsoy, O.Y., Can, N.M., Bayraktar, I.,. Ersayin, S., Hizal, M., Sahin, A.I., 2004. Two Stage Flotation of Sodium Feldspar from Laboratory to Industrial Application, Mineral Processing and Extractive Metallurgy, Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy: Section C, Vol: 113, Issue 3.

16. Kangal, M.O., Bulut, G., Yeşilyurt, Z., Güven, O., Burat, F., 2007. An Alternative Source for Ceramics and Glass Raw Materials: AugenGneiss, Minerals, 7, 70.

17.Burat, F., Kokkilic, O., Kangal, O., Gurkan, V., Celik, M.S., 2007. Quartz–feldspar Separation for the Glass and Ceramics Industries. Miner. Metal. Process., 24, 75–80.

18. Kursun I., Ozkan S.G., Cınku K., Eskıbalcı M.F., 2003. Application of Novel Flotation Processfor Removal of Feldsphatic Minerals From Quartz Sands, Proceedings of X Balkan Mineral Processing Congress, Mineral Processing in the 21st Century, 15-20 June 2003,Varna, Bulgaria, 137-140.

19. Fuerstenau, D.W., Guadin, AM., Miaw, L., 1958. Iron Oxide Slime Coatings in Flotation. Trans. A.I.M.E. 792.

20. Tefek, M., 1978. Studies of the Processing of Ferruginous Bauxite Ores. Ph. D. Thesis, Univ. of Wales, Cardiff.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1019-1011
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1986

4.1b 2.5b