Belge Yönetimi ve Kurumsal Bir İşletmede Uygulama Örneği

Artan rekabet koşulları ile birlikte yönetim sistemleri önem kazanmış ve yönetim araçları üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır. Stratejik yönetim anlayışı işletmelerin, hatta kurumların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Stratejik yönetimde en önemli konulardan biri işletmelerin yıllar içerisinde kazandığı tecrübe ve yetkinlikleri kişilerden çok kuruluşa mal etmesidir. Bu sebeple, edinilen bilgi ve belgelerin depolanabilir, geliştirilebilir ve revize edilebilir olması gerekmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elektronik depolama ve yönetim araçlarının sayısının artması da işletmelerde belge yönetimi kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada elektronik belge yönetim sistematiğinin uygulama aşamalarının incelenmesi ve örneklenmesi amacıyla İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’de uygulanan elektronik belge yönetim sistemi ele alınmıştır.

Using Electronic Document System in Document Management and A Sample Application

Management systems have gained importance with increasing competition and the studies are focused on the management tools. Strategic management approach becomes indispensable for companies and even institutions; one of the most important issues of strategic management is that many organizations attribute their experience and competencies gained over the years to the firms not to persons. For this purpose, the information and documents should be stored, improved and revised. The increasing number of electronic storage and management tools with the development of the technology has revealed the concept of document management in enterprises. In this study, electronic document management which has been systematically addressed in the Iskenderun Iron and Steel Inc. in order to examining and sampling of the implementation steps.

Kaynakça

1. International Records Management Standard ISO 15489-1., 2001. Swistzerland: ISO/TC46 Technical Committee:1-11. http://pcomplect.ru/tech/download/iso154~2.p df

2. Gunnlaugsdottir J., 2008. Registering and Searching for Records in Electronic Records Management Systems, International Journal of Information Management, Sayı: 28, s. 293-304.

3. Lee K. R., Lee K. S., 2008. The Korean Government's Electronic Record Management Reform: The Promise and Perils of Digital Democratization, Government Information Quarterly, Sayı: 26, s. 525-535.

4. Chou I. H., 2011. Service-Oriented Architecture for an Overall Radioactive Waste Package Record Management System, Progress in Nuclear Energy, Sayı: 53, s. 420-427.

5. Kulcu Ö., Çakmak T., 2012. Convergence of the Records Management and Enterprise Content Management in the Digital Environment, Procedia Social and Behavioral Sciences, Sayı: 62, s. 194-197.

6. Bayram Ö., Özdemirci F., Güvercin T., 2013. Developing Electronic Records Management Software Applications and Managing Institutional Differences: A Comparative Study, Procedia Social and Behavioral Sciences, Sayı: 73, s. 526-533.

7. Demirtel H., Bayram Ö. G., 2014. Efficiency of Electronic Records Management Systems: Turkey and Example of Ministry of Development, Procedia Social and Behavioral Sciences, Sayı: 147, s. 189-196.

8. e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Kullanıcı Kılavuzu, 2008. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., s. 12-15.

9. e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Kullanıcı Kılavuzu, 2008. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., s. 16-17.

10. e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Kullanıcı Kılavuzu, 2008. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., s. 18-56.

11. e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Kullanıcı Kılavuzu, 2008. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., s. 92-95

12. e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Kullanıcı Kılavuzu, 2008. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., s. 168-181

13. e-isoft9000 Yönetim Sistemleri Kullanıcı Kılavuzu, 2008. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., s. 187-195

Kaynak Göster