Şantiye Şeflerinin Sorumlulukları

Ülkemizde yeni mezun mühendis/mimarların yaptıkları işin yetki sınırları/hukuki sorumlulukları hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan, düşük ücret ve yüksek sorumluluklarla şantiye şefi olarak çalıştırıldığı bilinen bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı şantiye şefi olarak bilfiil çalışan teknik elemanların sorumlulukları ile ilgili mevzuat hakkında bilgi/farkındalık seviyesini belirlemek ve ilgili mevzuatı genel başlıklar altında toplamak olmuştur. Bu amaç doğrultusunda bir anket çalışması yapılmış, anket sonuçları kapsamında; şantiye şeflerinin ilgili mevzuata ne düzeyde hâkim olduğu, ne oranda uygulandığı ve bunun inşaat sahasına yansımaları incelenmiştir.

Responsibilities of Site Managers

It is a well known fact that new graduates of civil engineers/architects are employed as site managers with low fees/high responsibilities without having any idea about their responsibilities within the frame of the related legislations. The aim of this study is to determine the awareness and knowledge level of site managers related with their responsibilities and to summarize related legislations under main headings of site manager’s responsibilities. A questionnaire survey was undertaken in order to achieve the aim of the research.

Kaynakça

1. Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik (2010). T.C. Resmi Gazete, 27787, 16 Aralık 2010.

2. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği. (2008). T.C. Resmi Gazete, 26778, 5 Şubat 2008.

3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/24 no'lu Genelgesi, 2013. 6581 Sayı, 1 Ağustos 2013.

4. İmar Kanunu ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (2009). T.C. Resmi Gazete, 5940, 9 Aralık 2009.

5. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. 2012. T.C. Resmi Gazete, 28339, 30 Haziran 2012.

6. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, 2001. T.C. Resmi Gazete, 4708, 29 Haziran 2001.

7. Türk Ceza Kanunu., 2004. T.C. Resmi Gazete, 25611, 12 Ekim 2004.

Kaynak Göster