ATIK DEMİR TOZU KATKILI HARÇ VE BETONLARIN DURABİLİTE ÖZELLİKLERİ

Bu çalışmada; demir tozu içeren harçların ve betonların dayanım ve dayanıklılığı araştırılmıştır. Harç ve betonda kum yerine değişik yüzdelerde demir tozu kullanılmıştır. Harç numunelerin basınç ve eğilme dayanımı ile bazı mekanik özellikleri araştırılmıştır. Harç numunelerin sülfat ve tuza karşı dayanımları belirlenmiştir. Ayrıca ultrasonik ses geçirimi, aşınma dayanımı, kılcal su emme değerleri araştırılmıştır. Demir tozu katkılı harç ve betonların basınç, eğilme, aşınma ve sülfat etkisine karşı dayanımları kontrol örneğine göre daha yüksek bulunmuştur. Özellikle %20 demir tozu katkılı beton numunesinin basınç dayanımı %50 oranında daha fazla bulunmuştur.

Durability Properties of Mortars and Concretes with Waste Iron Powder

In this study, the strength and durability of mortar and concrete containing an iron powder was investigated. In different percentages of iron powder instead of sand mortar and concrete were used. Compressive and flexural strength of samples of and such mechanical properties were investigated. Sulfate resistance of mortars were determined. Also the ultrasonic sound penetration, wear resistance, capillary absorption values were investigated. Compressive, bending, abrasion and sulphate resistance of mortar and concrete made with iron powder were higher than the control sample. Especially compressive strength of samples made with 20% waste powder iron was higher by 50% than those of control samples.

Kaynakça

1. Alparslan, B., Gültekin, A. B., Dikmen, Ç. B., 2009. Ekolojik Yapı Tasarım Ölçütlerinin Türkiye’deki Güneş Evleri Kapsamında İncelenmesi. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük-Türkiye.

2. Esin, T., Yüksek, İ., 2009. Çevre Dostu Ekolojik Yapılar. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük-Türkiye.

3. Hawken P., 1994. Waste. John Wiley and Sons, New York

4. Ismail Z. Z., Al-Hashmi E. A., 2008. Reuse of Waste Iron as a Partial Replacement of Sand in Concrete. Waste Manage 28, 2048-2053.

5. Soroushian P., Mirza F., Alhozaimy A., 1995. Permeability Characteristics of Polypropylene Fiber Reinforced Concrete. ACI Materials Journal. 92, 291-295.

6. Mannan MA, Ganapathy C., 2004. Concrete from an Agricultural Waste-oil Palm Shell (OPS). Build Environ, 39:441-8.

7. Qasrawi H., Shalabi F., 2009. Asi I. Use of Low CaO Unprocessed Steel Slag in Concrete as Fine Aggregate. Constr Build Mater. 23, 1118- 1125.

8. Taş H. H., Çoban Ö., Topbaşlı B., 2013. Endüstriyel Demir Talaşı Atığının Betonun Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi. SDU International Technologic Science Vol. 5, 1-11.

Kaynak Göster