Wilms tümörü ve nefrotik sendrom

-

Wilms’ tumor and nephrotic syndrome

-

Kaynak Göster

MLA Küpeli, S . "Wilms tümörü ve nefrotik sendrom" . Cukurova Medical Journal 42 (2017 ): 803-804 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/28065/326919>

59593 35720

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Akromegalili olguda gelişen postoperatif ciddi hipertansiyon

Murat Türkeün ILGINEL, Yasemin GÜNEŞ, Nuri Eralp ÇETİNALP, Baha Sinan KARADAYI, Özcan ASLANBAŞ, Hakkı ÜNLÜGENÇ

İnterlökin-2 promotoru polimorfizmi ile preeklampsi arasındaki ilişki

Özgür TURGUT, Ümit LÜLEYAP, Mehmet Ali ERKOÇ, Perçin PAZARCI, Gülsevinç AY

Altmışbeş yaş üzeri hastalarda tek doz esmolol’ün desfluran ve sevofluran anestezisinde trakeal entübasyona yanıt ve bispektral indeks üzerine etkisi

Dilek UÇAK, Yasemin GÜNEŞ, Ebru BİRİCİK, Murat ILGINEL

Ribaund timus hiperplazisi

Serhan KÜPELİ

Laparoskopik histerektominin klinik sonuçları: tek merkez deneyimi

Zeynep ÖZTURK İNAL, Hasan Ali İNAL

Işın tedavisi görmüş parotid bezi mukoepidermoid karsinomlu hastada radyasyon çürüklerinin oluşumu

Devika S PİLLAİ, Subhas G BABU, Renita Lorina CASTELİNO, Sachin Ram G, Kumuda RAO, Jasmine Shanthi KAMATH

Pnömoni tanısıyla değerlendirilen çocuk hastaların kardiyolojik bulguları

Soner Sertan KARA, Ufuk Utku GÜLLÜ, Ali FETTAH

Mycobacterium szulgai'nin neden olduğu pulmoner enfeksiyon

Kemal Tekin, Ferhat Onur Ural, Mustafa Güney, Seyfettin Gümüş, Ali Korhan SIĞ, Ali Albay

Bir adli bildirim çelişkisi: çocuk yaşta evlilik ve gebelik

Canan Kuygun KARCI, Ayşe AVCI, Ayşegül Yolga TAHİROĞLU, Özge METİN, Gonca Gül ÇELİK

Çölyak hastalığı ve selektif IgA eksikliği olan bir çocukta Sarcina ventriculi duodeniti

Oğuz Canan, Murat Özkale, Fazilet Kayaselçuk