Integrating AYUSH in healthcare delivery system of India

-
Anahtar Kelimeler:

AYUSH, Health system, India

AYUSH'u Hindistan'ın sağlık dağıtım sistemine entegre etmek

-

Kaynakça

1. Shrivastava SR, Shrivastava PS, Ramasamy J. Mainstreaming of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy with the health care delivery system in India. J Tradit Complement Med. 2015;5:116-8.

2. Shankar D, Patwardhan B. AYUSH for New India: Vision and strategy. J Ayurveda Integr Med. 2017; 8(3):137-9.

3. Mohan P. Integration of AYUSH and allopathy-pros and cons. J Integr Med. 2019;17:1-2.

4. Payyappalli U. Broadening perspectives of global health - Prospects for AYUSH and integrative medicine. J Ayurveda Integr Med. 2018;9:87-9.

5. Samal J. Role of AYUSH workforce, therapeutics, and principles in health care delivery with special reference to National Rural Health Mission. Ayu. 2015;36:5-8.

6. Rudra S, Kalra A, Kumar A, Joe W. Utilization of alternative systems of medicine as health care services in India: Evidence on AYUSH care from NSS 2014. PLoS One. 2017;12:e0176916.

7. Tillu G. AYUSH research for New India: Vision and strategies. J Ayurveda Integr Med. 2018;9:240-4.

Kaynak Göster

MLA Shrivastava, S , Shrivastava, P . "AYUSH'u Hindistan'ın sağlık dağıtım sistemine entegre etmek" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 1527-1528 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42408/536761>

50288 29620

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Hepatosellüler karsinomada bridging veya downstaging sonrası karaciğer transplantasyonu ile direkt transplantasyon stratejilerinin sağkalım üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Tuğsan BALLI, Abdullah ÜLKÜ

Talasemi major hastalarında asemptomatik solunum fonksiyon bozukluğu

Tuğçe KAZGAN, Begül YAĞCI KÜPELİ, Aylin KONT ÖZHAN

Mantar zehirlenmesine bağlı rabdomiyoliz zemininde ağır böbrek, karaciğer ve kalp hasarı

Sema TABAN, Belda DURSUN

İntertrokanterik femur kırığı sonrasında proksimal femur çivisi ile başarılı osteosentez elde edilen hastaların fonksiyonel sonuçları

İlker EREN, Dağhan KOYUNCU, Emel GÖNEN

Geç başlangıçlı romatoid artrit ve akciğer kanseri birlikteliği

Muhammet LİMON, Dilek TEZCAN, Semral GÜLCEMAL, Sema YILMAZ

Akut iskemik inmeli hastalarda miyokard fonksiyonunun doku Doppler miyokardiyal performans indeksi ile değerlendirilmesi

Ünal ÖZTÜRK, Önder ÖZTÜRK, Yusuf TAMAM

β-talasemi major hastası çocuk ve ergenlerdeki uyku sorunları

Serkan GÜNEŞ

Rektum kanser cerrahisi sonrası kalıcı ileostomi insidansı ve risk faktörleri

İsmail Cem ERAY, Ahmet RENCÜZOĞULLARI, Orçun YALAV, Uğur TOPAL, Ahmet Gökhan SARITAŞ, Kubilay DALCI

Çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemilerde serum Fas ve Fas Ligand düzeyleri

Alev ARSLAN, Ali Bülent ANTMEN

Nazal ve sürekli hava yolu basıncı (N-CPAP) altında sırtüstü ve yüzükoyun pozisyonların preterm bebeklerin fizyolojik parametreleri üzerindeki etkisinin karşılaştırılması: bir çapraz klinik çalışma

Homa BABAEİ, Leila MOHAMMADİ PİRKASHANİ, Behzad SOLEİMANİ