Hemolitik anemi, lökoeritroblastozis ve kemik iliğinde belirgin diseritropoez ile prezante olan vitamin B12 ve folik asit eksikliğine bağlı megaloblastik anemi

-

Megaloblastic anemia due to vitamin B12 and folate deficiency presenting with hemolytic anemia, leukoerythroblastosis and severe marrow dyserythropoiesis

-

Kaynakça

Chandra J. Megaloblastic anemia: back in focus. Indian J Pediatr. 2010;77:795-9.

Oo TH, Rojas-Hernandez CM. Challenging clinical presentations of pernicious anemia. Discov Med. 2017;24:107-15.

Belen B, Hismi BO, Kocak U. Severe vitamin B12 deficiency with pancytopenia, hepatosplenomegaly and leukoerythroblastosis in two Syrian refugee infants: a challenge to differentiate from acute leukaemia. BMJ Case Rep. 2014;2014:bcr-2014-203742.

Andrès E, Affenberger S, Zimmer J, Vinzio S, Grosu D, Pistol G et al. Current hematological findings in cobalamin deficiency. A study of 201 consecutive patients with documented cobalamin deficiency. Clin Lab Haematol. 2006;28:50-6.

Routh JK, Koenig SC. Severe vitamin B12 deficiency mimicking thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood. 2014;124:1844.

Chhabra N, Lee S, Sakalis EG. Cobalamin deficiency causing severe hemolytic anemia: a pernicious presentation. Am J Med. 2015;128:e5-6.

Veit K. Pseudothrombotic microangiopathy and vitamin B12 deficiency in pernicious anemia. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2017;30:346-7.

Yeruva SL, Manchandani RP, Oneal P. Pernicious Anemia with Autoimmune Hemolytic Anemia: A Case Report and Literature Review. Case Rep Hematol. 2016;2016:7231503.

Halfdanarson TR, Walker JA, Litzow MR, Hanson CA. Severe vitamin B12 deficiency resulting in pancytopenia, splenomegaly and leukoerythroblastosis. Eur J Haematol 2008;80:448-51.

Retief FP. Leuco-erythroblastosis in the adult. Lancet 1964;1:639-42.

Parmar JK, Sheikh S. Study of bone marrow: dyserythropoiesis for etiological evaluation of anemia. Int J Res Med Sci 2015;3:3734-8.

Kaynak Göster

MLA Ağaoğlu, A , Çevik, A , Beyan, C . "Hemolitik anemi, lökoeritroblastozis ve kemik iliğinde belirgin diseritropoez ile prezante olan vitamin B12 ve folik asit eksikliğine bağlı megaloblastik anemi" . Cukurova Medical Journal 44 (2019 ): 1524-1526 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumj/issue/42408/534841>

53669 31596

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Akut iskemik inmeli hastalarda miyokard fonksiyonunun doku Doppler miyokardiyal performans indeksi ile değerlendirilmesi

Ünal ÖZTÜRK, Önder ÖZTÜRK, Yusuf TAMAM

Açık cerrahi ile tedavi edilen inkarsere inguinal hernide hastane yatışı ile trombosit dağılım genişliği ilişkisi

Kemal Türker ULUTAŞ, Mehmet Burak DAL

Hemolitik anemi, lökoeritroblastozis ve kemik iliğinde belirgin diseritropoez ile prezante olan vitamin B12 ve folik asit eksikliğine bağlı megaloblastik anemi

Asya Eylül AĞAOĞLU, Ali Gurur ÇEVİK, Cengiz BEYAN

Hepatosellüler karsinomada bridging veya downstaging sonrası karaciğer transplantasyonu ile direkt transplantasyon stratejilerinin sağkalım üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Tuğsan BALLI, Abdullah ÜLKÜ

Otizmli hastaların kardeşlerinin değerlendirilmesi ve kardeş sayı/sırasının hastalık şiddetine etkisi

Hatice ÜNVER, Nursu ÇAKIN MEMİK

Tanısal görüntüleme teknikleri kullanılan randomize kontrollü çalışmaların istatistiksel anlamlılığının kırılganlık indeksi ile değerlendirilmesi

Didem DERİCİ YILDIRIM, Bahar TAŞDELEN

Lise öğrencisi ergenlerin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve sosyal mesafelerini etkileyen faktörler

Hülya ARSLANTAŞ, Hatice ÇALIK KOYAK, Ezgi SARI

Grip salgınına hazırlık: kazanılan başarılar ve kalan zorluklar

Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA

Rektum kanser cerrahisi sonrası kalıcı ileostomi insidansı ve risk faktörleri

İsmail Cem ERAY, Ahmet RENCÜZOĞULLARI, Orçun YALAV, Uğur TOPAL, Ahmet Gökhan SARITAŞ, Kubilay DALCI

Üniversite yaşamının cinsel mit ve tutumlara etkisi

Özge ERİŞ, Aylin ERTEKİN YAZICI