Viral Voices: Revolutionary Song, Social Media, and Youth Culture in the Arab Spring

Bu makale, Arap Devrimlerinin üç popüler marşına (El Général’den “Rais Lebled”, Omar Offendum’dan “#Jan25Egypt” ve Ibrahim Qashoush’dan “Yalla Erhal Ya Bashar”) odaklanarak marşların çağdaş Arap Dünyasındaki –özellikle Tunus, Mısır ve Suriye’de-sosyo-politik ve kültürel değişimi körükleyen bir güç olarak ne şekillerde hizmet ettiklerini eleştirel bir şekilde analiz edecektir. Arap Baharı’nın bu şarkılarının etkinliği ve onların devrimci olarak karakterize edilmesi estetik ve teknolojik bağlamlarda anlaşılabilir. Bu nedenle makale son isyanlara ilişkin söylemin özündeki müzikle ilgili konu ve temalardaki karşılıklı bağlantılılığın karmaşık yapısını çözümlemeye girişmektedir. Şarkılar ve temaların analizi çağdaş Arap müziği, sosyal ve politik yaşamındaki önemli ilerlemeleri ortaya koyacaktır, fakat ayrıca ciddi sorunları naif yanlış anlamaları ve gönüllü abartmaları da göz önüne alacaktır.

Focusing on three popular “anthems” of the Arab Revolutions (“Rais Lebled” by El Général, “#Jan25 Egypt” by Omar Offendum, and “Yalla Erhal Ya Bashar” by “Ibrahim Qashoush”) this article critically assesses the ways in which song has come to serve as a force for instigating socio-political and cultural change in the contemporary Arab World, particularly in Tunisia, Egypt, and Syria. The appeal and efficacy of these songs of the “Arab Spring,” as well as their characterization as “revolutionary,” are understood in aesthetic and technological terms. Hence, the article untangles a complex of interconnected, musically-related themes and issues at the core of the discourse on the recent uprisings; namely, those of self-expression and the power of the Arab youth “voice,” those of transitional dissemination via social media and information and communication technology, and those of documentation and representation through music, specifically through the genre of rap. Analysis of the songs and the themes surrounding them demonstrates substantive advancements in contemporary Arab musical, social, and political life, but also exposes serious shortcomings, naïve misconceptions, and willful exaggerations.

Kaynak Göster

APA Vicente, V . (2013). Viral Voices: Revolutionary Song, Social Media, and Youth Culture in the Arab Spring . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , (2) , 32-55 .