SİYASİ PARTİLERİN DOĞUŞ TEORİLERİ VE KURUMSALLAŞMALARI BAĞLAMINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Öz Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında dünya çapında genel geçerliliği olan siyasi partilerin doğuş teorileri ve kurumsallaşma teorileri çerçevesinde değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu değerlendirmeyi yaparken genel kabul görmüş siyasi partilerin doğuş teorileri ve Samuel P. Hutington tarafından bilim dünyasına kazandırılan kurumsallaşma ölçütleri kullanılmıştır. Bu değerlendirmeden önce çalışmada ilk olarak bugünün CHP’sini şekillendiren partileşme sürecine ve parti tarihine değinilmiştir. Daha sonra değerlendirme ölçütleri çalışma içerisinde örneklerle desteklenerek aktarılmaya çalışılmıştır. Son olarak ise belirtilen ölçütlere göre yapılan değerlendirmeler ışığında elde edilen veriler sonuç bölümünde aktarılmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

Aşık, F.R. (2009). CHP genel başkanı olarak Deniz Baykal. (1938-2002), (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. Erişim Tarihi: 20.02.2021 https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/30018

Atik, B. T. (1994). Türkiye’de siyasal partilerin örgütlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Erişim Tarihi: 21.02.2021 http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/23335.pdf

Bektaş, A. (1993). Demokratikleşme Sürecinde Liderler Oligarşisi, CHP ve AP (1961-1980), Ankara: Bağlam Yayıncılık

Bozkır, G. (2007). Türk Siyasal Hayatında Cumhuriyetçi Güven Partisi, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 6 (15), 275-308. Erişim Tarihi: 23.02.2021https://dergipark.org.tr/tr/pub/cttad/issue/25238/266815

Çaylak, A., Avcu, S. A. (Ed.). (2017). Osmanlı’dan günümüze Türkiye’nin siyasal hayatı, Ankara: Savaş Yayınevi

Dursun, D. (2014). Siyaset Bilimi, İstanbul: Beta Yayınları

Dursun, D. (2018). Türkiye’nin Siyasal Hayatı, İstanbul: Beta Yayınları

Duverger, M. (1974). Siyasi partiler, (E. Özbudun, Çev.) Ankara: Bilgi Yayınevi

Ecevit, B. (2009). Ortanın Solu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Emre, Y. (2013). CHP, Sosyal Demokrasi ve Sol Türkiye’de Sosyal Demokrasinin Kuruluş Yılları (1960-1966), İstanbul: İletişim Yayıncılık

Gülmez, S.B. (2013). The EU Policy of theRepublicanPeople’sPartyunder Kemal Kılıçdaroğlu: A New Wine in an Old Wine Cellar, TürkishStudies, 14(2),311-328. Erişim Tarihi: 21.02.2021 https://www.researchgate.net/publication/263499349_The_EU_Policy_of_the_Republican_People's_Party_under_Kemal_Kilicdaroglu_A_New_Wine_in_an_Old_Wine_Cellar

Güneş-Ayata, A. (1992). CHP Örgüt ve İdeoloji, Ankara: Gündoğan Yayınları

Huntington, S.P. (1965-1966). Siyasal Gelişme ve Siyasal Bozulma, (E. Özbudun, Çev.) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22 (23), 55-107. Erişim Tarihi: 28.01.2021 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/638085

Kapani, M. (2015). Politika Bilimine Giriş, Ankara: Bilgi Yayınevi

Karakurt, G. (2016). Siyasi Partilerin Doğuş Teorileri, Parti Tipolojileri ve Kurumsallaşmaları Bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 41-50. Erişim Tarihi: 18.02.2021 https://dergipark.org.tr/tr/pub/icps/article/489099

Karpat, K. H. (2010). Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları

Kömürcü, D. (2011).Kılıçdaroğlu Sonrası CHP, İktisat Dergisi,515 (516), 37-47. Erişim Tarihi: 21.02.2021 https://www.academia.edu/1948701/_K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu_Sonras%C4%B1_CHP_CHP_after_Kilicdaroglu_

Özbudun, E. (1979). Siyasal Partiler, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 440

Zürcher, E.J. (2017). Modernleşen Türkiye’nin tarihi, (Y. Saner, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bujss894183, journal = {Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1307-5063}, eissn = {2667-4955}, address = {}, publisher = {Beykent Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {46 - 57}, doi = {10.18221/bujss.894183}, title = {SİYASİ PARTİLERİN DOĞUŞ TEORİLERİ VE KURUMSALLAŞMALARI BAĞLAMINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Ekiz, Ulaş Anıl} }
APA Ekiz, U . (2021). SİYASİ PARTİLERİN DOĞUŞ TEORİLERİ VE KURUMSALLAŞMALARI BAĞLAMINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (1) , 46-57 . DOI: 10.18221/bujss.894183
MLA Ekiz, U . "SİYASİ PARTİLERİN DOĞUŞ TEORİLERİ VE KURUMSALLAŞMALARI BAĞLAMINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2021 ): 46-57 <
Chicago Ekiz, U . "SİYASİ PARTİLERİN DOĞUŞ TEORİLERİ VE KURUMSALLAŞMALARI BAĞLAMINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2021 ): 46-57
RIS TY - JOUR T1 - SİYASİ PARTİLERİN DOĞUŞ TEORİLERİ VE KURUMSALLAŞMALARI BAĞLAMINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Ulaş Anıl Ekiz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18221/bujss.894183 DO - 10.18221/bujss.894183 T2 - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 57 VL - 14 IS - 1 SN - 1307-5063-2667-4955 M3 - doi: 10.18221/bujss.894183 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SİYASİ PARTİLERİN DOĞUŞ TEORİLERİ VE KURUMSALLAŞMALARI BAĞLAMINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Ulaş Anıl Ekiz %T SİYASİ PARTİLERİN DOĞUŞ TEORİLERİ VE KURUMSALLAŞMALARI BAĞLAMINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2021 %J Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1307-5063-2667-4955 %V 14 %N 1 %R doi: 10.18221/bujss.894183 %U 10.18221/bujss.894183
ISNAD Ekiz, Ulaş Anıl . "SİYASİ PARTİLERİN DOĞUŞ TEORİLERİ VE KURUMSALLAŞMALARI BAĞLAMINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 1 (Haziran 2021): 46-57 .
AMA Ekiz U . SİYASİ PARTİLERİN DOĞUŞ TEORİLERİ VE KURUMSALLAŞMALARI BAĞLAMINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 14(1): 46-57.
Vancouver Ekiz U . SİYASİ PARTİLERİN DOĞUŞ TEORİLERİ VE KURUMSALLAŞMALARI BAĞLAMINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 14(1): 46-57.
IEEE U. Ekiz , "SİYASİ PARTİLERİN DOĞUŞ TEORİLERİ VE KURUMSALLAŞMALARI BAĞLAMINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 46-57, Haz. 2021, doi:10.18221/bujss.894183