TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN VE FİNANSMAN ALTERNATİFLERİNİN ANALİZİ

Öz Bir ülkenin ekonomik kalkınmasında girişimcilik faaliyetlerinin kaldıraç etkisi oldukça önemlidir. Kadınların iş hayatına katılım oranının artması ile kadın girişimciliği toplumsal kalkınma için oldukça önemli bir konu olmuştur. Kadın girişimcilerin, işletmelerini kurma aşamasında ve sonrasında yaşadıkları sorunlardan birisi finansman kaynaklarına ulaşım zorluğudur. Çalışmamızda kadın girişimcilerin finansman alternatiflerinin neler olduğu ve bu alternatiflere yaklaşımları incelenmiştir. Çalışmamız, Türkiye genelinde gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarında, kadın girişimcilerin finansman kaynaklarını finansmana destek kuruluşlar, doğrudan finansman sağlayan kuruluşlar ve kendi kaynakları olmak üzere üç temel gruba göre değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Arslan, İ. K., & Toksoy, M. D. (2017). Türkiye'de Kadınları Girişimciliğe Yönelten Faktörler ve Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi (1).

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 2008-2013, Ankara, 2013.

Bosma, N., & Kelley, D. (2019). Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 Global Report. Gráfica Andes, Chile: GEM.

Cansız, M. (2008), Türkiye’de Kobiler ve KOSGEB, DPT Uzmanlık Tezi, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.

Erdemir, T. (2018), Türkiye’de Kadın Girişimciliği ve Kadın Girişimciliği Etkileyen Engeller ve Fırsatlar Üzerine Bir Araştırma, YLT, Gelişim Üniversitesi, İstanbul.

Garanti Bankası, Kadın Girişimciler Araştırması, 2014, https://assetsgaranti.com/assets/pdf/tr/diger/us201_garanti_kadin_girisimciler_rapor_20150625.pdf (Erişim Tarihi: 20/02/2019).

İlter, B. (2010), Girişimcilik Sürecinde Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunların Analizi: Kagider Örneği (1), Adalet Yayınevi, Ankara.

KAGİDER, Kagider Hakkında, http://www.kagider.org/kurumsal/kagider-hakkinda (Erişim Tarihi: 14/02/2019).

KEDV, Hakkımızda, http://www.kedv.org.tr/hakkimizda/ (Erişim Tarihi: 15/02/2019).

Keskin, S. (2014), Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Durumu, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, C.9, S.1.

Keskin, S. (2017), Kadın ve Erkek Girişimciler Arasındaki Farklılıklar, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü E-Dergi, C.1, S.1.

Keten, B. (2011), Kadın Girişimcilerin Bilgiye Yaklaşımı, Ankara Üniversitesi, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kıral, S., Çiftçi, S. ve dğr. (2003), Girişimcilik ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişme Sürecinde Girişimciliğin Yeri, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kölük N., Dilsiz, İ. (2005), Girişimcilik (1), Detay Yayıncılık, Ankara.

Kurtsan, M., Kadın Girişimcilere Kurumsal Destek, Röportaj, http://arsiv.ntv.com.tr/news/293623.asp (Erişim Tarihi: 08/03/2019).

MEB, Mesleki Eğitim: Girişimci Fikirler ve İş Kurmak, Ankara, 2014,https://issuu.com/egityunusbilgin/docs/giri__imci_fikirler_ve______kurma_ecefedf9b37eb8 (Erişim Tarihi: 21/12/2018).

MEKSA, Hakkımızda, http://www.meksa.org.tr/tr/index.php?p=hakkimizda, (Erişim Tarihi: 19/02/2019).

Özkaya, M. O. (2009), Kadın Girişimcilere Yönelik “Strateji Geliştirmede” Yerel Yönetimlerle İş Birliği İçerisinde Olmak Mümkün Mü? Celal Bayar Üniversitesi.

Öztürk, M. D. (2016), Türkiye’de Kadın Girişimcilik: Kadınları Girişimciliğe Yönelten Faktörler, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, YLT, İTÜ, İstanbul.

Savrul, B. K., Akyüz, D. (2016), Türkiye Ekonomisinde Kadın Girişimcilerin Mevcut Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Önerileri, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, C. 11, S. 1.

Selin Kıral, Sezgin Çiftçi ve dğr. (2014), Ankara’da Kadın Girişimciliği: Örnekler ve Yol Haritası, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara.

Shmailan, A. B. (2016), Compare the Characteristics of Male and Female Entrepreneurs as Explorative Study, Journal of Entrepreneurship & Organization Management, 5 (4).

Soysal, A. (2010), Türkiye’de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme, Ankara Üniversite, SBF Dergisi, C. 65, S. 1.

Tanrısever, N. H. (2004), Avrupa Birliğinde Girişimciliğin Teşvik Edilmesi İçin İzlenen Politikalar ve Türkiye’deki Politikaların Avrupa Birliği Uygulamalarına Uyumu, Uzmanlık Tezi, AB Genel Sekreterliği.

TESK, Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi, http://www.tesk.org.tr/tr/proje/yurutulen/kadin.php# (Erişim Tarihi: 18/02/2019). Yetim, N. (2002), Sosyal Sermaye Olarak Kadın Girişimciler: Mersin Örneği, Ege Academic, C.2, S.2.

Yağcı, F., Bener, Ö. (2005), Girişimci Kadınların Demografik ve Genel Karakteristikleri ile Kadınları Girişimciliğe Motive Eden Faktörler, Bilig, S.33.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bujss911783, journal = {Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1307-5063}, eissn = {2667-4955}, address = {}, publisher = {Beykent Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {36 - 45}, doi = {10.18221/bujss.911783}, title = {TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN VE FİNANSMAN ALTERNATİFLERİNİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Selvi Hanişoğlu, Gülay and Özgür, Gamze} }
APA Selvi Hanişoğlu, G , Özgür, G . (2021). TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN VE FİNANSMAN ALTERNATİFLERİNİN ANALİZİ . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (1) , 36-45 . DOI: 10.18221/bujss.911783
MLA Selvi Hanişoğlu, G , Özgür, G . "TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN VE FİNANSMAN ALTERNATİFLERİNİN ANALİZİ" . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2021 ): 36-45 <
Chicago Selvi Hanişoğlu, G , Özgür, G . "TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN VE FİNANSMAN ALTERNATİFLERİNİN ANALİZİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2021 ): 36-45
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN VE FİNANSMAN ALTERNATİFLERİNİN ANALİZİ AU - Gülay Selvi Hanişoğlu , Gamze Özgür Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18221/bujss.911783 DO - 10.18221/bujss.911783 T2 - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 45 VL - 14 IS - 1 SN - 1307-5063-2667-4955 M3 - doi: 10.18221/bujss.911783 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN VE FİNANSMAN ALTERNATİFLERİNİN ANALİZİ %A Gülay Selvi Hanişoğlu , Gamze Özgür %T TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN VE FİNANSMAN ALTERNATİFLERİNİN ANALİZİ %D 2021 %J Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1307-5063-2667-4955 %V 14 %N 1 %R doi: 10.18221/bujss.911783 %U 10.18221/bujss.911783
ISNAD Selvi Hanişoğlu, Gülay , Özgür, Gamze . "TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN VE FİNANSMAN ALTERNATİFLERİNİN ANALİZİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 1 (Haziran 2021): 36-45 .
AMA Selvi Hanişoğlu G , Özgür G . TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN VE FİNANSMAN ALTERNATİFLERİNİN ANALİZİ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 14(1): 36-45.
Vancouver Selvi Hanişoğlu G , Özgür G . TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN VE FİNANSMAN ALTERNATİFLERİNİN ANALİZİ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 14(1): 36-45.
IEEE G. Selvi Hanişoğlu ve G. Özgür , "TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLERİN VE FİNANSMAN ALTERNATİFLERİNİN ANALİZİ", Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 14, sayı. 1, ss. 36-45, Haz. 2021, doi:10.18221/bujss.911783