Kim Ne Test Ediyor? İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Alan Bilgisi Testindeki Başlık ve Konuların Yeni Dağılımı Üzerine Görüş ve Önerileri

İlk uygulanmasından itibaren ÖABT, öğretmen adaylarının seçilmesinde içeriği ve uygulanabilirliği bakımından farklı öğretmenlik alanlarında araştırılmıştır. Bu çalışma, Türkiye genelindeki üniversitelerin farklı ELT lisans programlarına devam eden 355 son sınıf öğrencisi ve mezun öğrencinin 2019 yılında uygulanan İÖBT İngilizce alan sınavında yer alan konu ve başlıkların yeni dağılımı üzerine görüş ve önerilerin yansıtmayı amaçlamıştır. Araştırmanın verileri çevrimiçi anket ve 10 İngilizce öğretmen adayı ile uygulanan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Çalışma, İÖBT alan sınavında yer alan konu ve başlıkların yeni dağılımının içeriğinden ve uygulanış sürecinden kaynaklanan çarpıklıklardan dolayı alanlarında yetkin ve nitelikli İngilizce öğretmen adaylarının seçiminde tatmin edici ve amacına uygun olmadığı sonucunu ortaya koymuştur.

Who Tests What? Prospective ELT Teachers’ Conceptions and Suggestions on the New Distribution of the Topics and Subjects in the Subject Knowledge Test

Starting from its first implementation, SKT has been investigated in various subject fields due to the emerging questions about its content and applicability in selecting prospective teachers. With the contribution of 355 participants including senior students and the graduates from different ELT undergraduate programs of the universities throughout Turkey, this study aimed to investigate the conceptions and suggestions of prospective ELT teachers on the new distribution of the subjects and topics in SKT in 2019. The data were collected by conducting an online survey and semi-structured interviews held with ten ELT prospective teachers. The study revealed that the new distribution of the subjects and topics in SKT was not satisfactory and relevant to select ELT prospective teachers who are competent and qualified in their fields due to substantial obliqueness in its content and administration process.

Kaynakça

Referans1 Ballantyne, R., Bain, J. D. & Preston, B. (2002). Teacher education courses and completions. Canberra: Commonwealth of Australia, Department of Education, Science and Training. https://www.researchgate.net/publication/45403685_Teacher_education_courses_and_completions_Initial_teacher_education_courses_and_1999_2000_and_2001_completions.

Referans2 Blank, R., Langesen, D., Laird, E., Toye, C., & Bandeira de Mello, V. (2004). Meeting NCLB goals for highly qualified teachers: Estimates by state from survey data. Education Policy Analysis Archives, 12(70), 1–25. https://doi.org/10.14507/epaa.v12n70.2004.

Referans3 Chevalier, A., Dolton, P., & McIntosh, S. (2005). Recruiting and retaining teachers in the UK: An analysis of graduate occupation choice from the 1960s to the 1990s. Economica, 74, 69–96. https://doi:10.1111/j.1468-0335.2006.00528.x.

Kaynak Göster

APA Çiftci, H . (2021). Who Tests What? Prospective ELT Teachers’ Conceptions and Suggestions on the New Distribution of the Topics and Subjects in the Subject Knowledge Test . Bartın University Journal of Faculty of Education , 10 (2) , 246-266 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/62268/810311

31025 17917

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kim Ne Test Ediyor? İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Alan Bilgisi Testindeki Başlık ve Konuların Yeni Dağılımı Üzerine Görüş ve Önerileri

Harun ÇİFTCİ

Koronavirüs Kaygı Ölçeği’nin Yüksek Öğretim Bağlamında Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Ezgi MOR DİRLİK, Mustafa Öztürk AKCAOĞLU, Erkan KÜLEKÇİ

An Investigation of Epistemological Beliefs of Physics Teachers According to Different Variables

Tuğba TAŞKIN

Çoktan Seçmeli Testlerde Puanlama Yöntemleri: Madde Güçlüğüne Dayalı Ağırlıklandırma Öğrencilerin Test Sonuçlarını Nasıl Değiştirir?

Metin YAŞAR, Seval KARTAL, Eren Can AYBEK

Türkiye’de İlkokul Görsel Sanatlar ve Fen Bilimleri Programlarının Disiplinler Arası Yaklaşımlar Bağlamında İncelenmesi: 1923-2020

Sevgi KAYALIOĞLU, Tuncay TUNÇ

Fen ve Matematik Başarısı, STEM’e Yönelik Tutum ve Cinsiyet Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Sevda YERDELEN-DAMAR, Büşra AKSÖZ, Sevil SEZER, Nil ARABACI, Fatma ARIKAN

Bilgi işlemsel Düşünme, Hayat Boyu Öğrenme Yetkinlikleri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Path Analizi Kullanılarak İncelenmesi

Hatice YILDIZ DURAK, Mustafa SARITEPECİ, Beyza AKSU DÜNYA

Öğretmen İhtiyaçlarına Dönük Web Tabanlı “Ölçme ve Değerlendirme” Eğitim Seti Tasarımı

Selma ŞENEL, Serpil GÜNAYDIN, Bülent PEKDAĞ

The Investigation of Teacher Candidates’ Learning Approaches and Engagement in a Hybrid Learning Environment According to RASE Model

Melike OZUDOGRU

Supervision Beliefs in Cooperating Teacher-University Supervisor Dyad: Implications for Reflective Dialogue to Strengthen Partnership

Meryem ÖZDEMİR-YILMAZER