Yüzey Tabaka Yonga Oranının Yonga Levha Özelliklerine Etkisi

Bu araştırmada, yonga levha üretiminde ürün kalitesini ve maliyeti etkileyen faktörlerden, yüzey (üst-alt) tabaka yonga oranlarının levha özellikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Test örnekleri Yıldız Entegre Mudurnu tesisinde üretim hattı kullanılarak üretilmiştir. Çalışmada üretilen 3 katlı yonga levhalarda üst-alt yüzey tabaka yonga oranları birinci gurup deney levhaları için % 18,5-% 18, ikinci gurupta % 18-17,5, üçüncü gurupta % 17,5-% 17 ve dördüncü gurupta ise % 17-% 16,5 olacak şekilde seçilmiştir. Üretilen deney levhalarının fiziksel ve mekanik özellikleri, ilgili standartlara göre belirlenerek değerlendirilmiştir. Testler Yıldız Entegre Mudurnu tesislerinde bulunan laboratuvarlarda yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre su alma ve kalınlığına şişme değerleri ile vida tutma direncinin yüzey tabaka kalınlığına bağlı olarak diğer özelliklerden daha fazla etkilendiği ve en uygun % 18,5-18 alt-üst tabaka oranına sahip levhalarda olduğu belirlenmiştir. Diğer özelliklerin ise anlamlı olarak değişmediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, yonga levha kullanım alanları dikkate alınarak üretim şartlarının revize edilebileceği kanaatine varılmıştır. Rutubetli ortamlar için üretilecek yonga levhaların yüzey yonga kullanım oranının daha yüksek, kuru şartlarda genel amaçlı levha üretimleri için yüzey tabaka kalınlıklarının daha düşük tutulabileceği belirlenmiştir.

The Effect of Particle Ratios of Surface Layers on Particleboard Properties

Particle board industry is one of the important sector in our country. Significant studies are fulfilled in this sector as to balance quality and cost of production.  In this study we aim to investigate mechanical and physical resistance of particle board which has different surface layer material proportion that is important in that it can be affect directly production quality and cost of manufacturing process. Test samples were produced in Yıldız Entegre Mudurnu factory. In this study four test group were produced according to their weight proportions. Surface layer material proportions were used in test samples according to weight proportions in which they have %18,5-18(1.group), %18-17,5(2.group), %17,5-17(3.group) and%17-16,5(4.group) respectively. Test samples which are 1m length and 2,1m width were taken during process at the saw station then those were ventilated 24 hour at the room temperature. Test samples were sanded after they ventilated. After samples calibrated at sanding station they were cut by means of diagonally saw.  Laboratory tests were conducted in Yıldız Entegre Mudurnu Factory. In the screwing test best result was obtained out of %18,5-18 surface layer proportion. In the other tests any meaningful results were not obtained as to mechanical tests. On the other hand in the physical test that is density test did not show any significant difference. But best results in the swelling test and water intake test were taken out  of  %18,5-18 test samples. In the view of this study we can say that if manufacturers want to sell their products to clients who use particle board indoor, they can decline surface layer material quantity down to %17-16,5 level.

Kaynakça

Akbulut, T. 1995. Çeşitli Faktörlerin Yatay Preslenmiş Yonga Levhaların Özellikleri Üzerine Etkisi. Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Akbulut, T. 2000. Yonga Levha Endüstrisi, Laminart Mobilya Dekorasyon Sanat Tasarım Dergisi, Nisan-Mayıs sayı: 7, s:112-119.

Aydın, U. 2016. Yonga Geometrisi Ve Taslak Rutubet Değişimlerinin Yonga Levha Özelliklerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Bardak, S. 2010. Bazı Faktörlerin Yonga Levhanın Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Cilt: V Sayfa: 1887-1898.

Frybort, S., Mauritz, R., Teischinger, A., and Müller, U. 2008. Cement bonded composites–A mechanical review. BioResources, 3(2), 602-626.

Gündüz, G. ve Masraf, Y. 2005. Üç tabakalı yatık yongalı yonga levha üretiminde üretim şartlarının değiştirilmesinin levhaların mekanik ve fiziksel özellikleri üzerine etkisi. ZKÜ, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 7(8): 49-57.

İstek, A., Aydemir, D. and Aksu, S. 2010. The effect of paper parttern and resin type on the phsical, mechanical and surface quality properties of the particleboard coated with impregnated decor papers. BioResources 5(2); 951-960. İstek, A. ve Sıradağ, H. 2013. 'The Effect of Density on Particleboard Properties.' ICFS, International Caucasion Forestry Symposium. Artvin Turkey.

İstek, A., Özlüsoylu, İ. Ve Kızılkaya, A. 2017. Türkiye Ahşap Esaslı Levha Sektör Analizi, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi.

Kehr, E. 1966. On the improvements of particleboard surfaces. Holz Roh- Werkst. 24(7): 295-305.

Kehr, E. and Jensen U. 1969. On thickness variations of calibrated particleboards. Holztechnologie 10(2):97-104.

Lias,H., Kasim J., Johari, N. A. N. and Mokhtar, I. L. M 2014. Influence of Board Density and Particle Sizes on the Homogenous Particleboard Properties from Kelempayan (Neolamarckia cadamba), International Journal of Latest Research in Science and Technology, Volume 3, Issue 6: Page No.173-176.

Nemli, G. (2003). Effects of Some Manufacturing Factors on the Properties of Particleboard Manufactured from Alder (Alnus glutinosa subsp. Barbata), Turk J Agric For 27: 99-104.

Nemli, G., Demirel, S. ve Zekoviç, E. 2006. Yonga Rutubeti, Parafin Kullanımı ve Ağaç Cinsinin Yonga Levhanın Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 7(2), 81-93.

Özlüsoylu, İ. ve İstek, A. 2015. Mobilya Üretiminde Kullanılan Panellerden Salınan Formaldehit Emisyonu ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Selçuk-Teknik Dergisi, 14(2), 213-227.

Sanabria, S.J., U, Hilbers., J, Neuenschwander., P, Niemz., U, Sennhauser., H, Thömen. and J.L, Wenker. 2013. Modeling and prediction of density distribution and microstructure in particleboards from acoustic properties by correlation of non-contact high-resolution pulsed air-coupled ultrasound and X-ray images, Ultrasonics 53(1):157-70.

Türk Standartları Enstitüsü 1999. Birim ağırlığının tayini, Ahşap Esaslı Levhalar, TS EN 323, Ankara. Nisan 1999.

Türk Standartları Enstitüsü 1999. Su içersine daldırma işleminden sonra kalınlığına şişme tayini, Yonga levhalar ve Lif Levhalar, TS EN 317, Ankara. Nisan 1999.

Türk Standartları Enstitüsü 1999. Levha yüzeyine dik çekme dayanımının tayini, Yonga levhalar ve Lif Levhalar, TS EN 319, Ankara. Nisan 1999.

Türk Standartları Enstitüsü 1999. Eğilme dayanımı ve eğilmede elastikiyet modülünün tayini, Ahşap Esaslı Levhalar, TS EN 310, Ankara. Nisan 1999.

Türk Standartları Enstitüsü 1999. Ahşap esaslı levhalar-Numune alma kesme ve muayene, TS EN 326-1, Ankara. Nisan 1999.

Türk Standartları Enstitüsü 1999. Lif levhalar-Vida tutma kabiliyetinin (mukavemetinin) tayini, TS EN 320, Ankara. Nisan 1999.

Türk Standartları Enstitüsü 2005. Ahşap esaslı levhalar, yüzey sağlamlığı, deney metodu, TS EN 311, Ankara Mart 2005.

Wong, E. D., Zhang, M., Wang, Q. and Kawai, S. 1999. Formation of the density profile and its effects on the properties of particleboard. Wood Science and Technology, 33(4), 327-340.

Kaynak Göster

APA İstek, A , Kurşun, C , Aydemir, D , Köksal, S , Kelleci, O . (2017). Yüzey Tabaka Yonga Oranının Yonga Levha Özelliklerine Etkisi . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 182-186 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/barofd/issue/27137/307497