Ödemiş Müzesi Portresi

Ödemiş Müzesi’nde korunan ve ilk kez bilim dünyasıyla paylaşılan portrenin saç modası, alın merkezinden her iki yana ayrılan ve yanlara doğru taranan, geçişlerin de oldukça yumuşak verildiği dalgalı saç bukleleri şeklindedir. Bu saç bukleleri üzerinde de bazı matkap izleri görülmektedir. Portredeki bu saç modası, Antoninler Hanedanlığı döneminin önemli kadınlarından anne-kız Faustina Maior/Minor portreleriyle benzerlik göstermektedir. Ayrıca, eserin saç buklelerinde gözlemlenebilen bazı matkap izleri de eserdeki saç modasının benzerlik gösterdiği Antoninler Hanedanlığı imparatorlarından biri olan Marcus Aurelius (MS 161-180) döneminde görülen üslup özelliklerindendir. Tanımlanan bu saç modası ve üslup özelliğiyle de Ödemiş eseri, Orta Antoninler (Marcus Aurelius) dönemindendir.

PORTRAIT OF ODEMIS MUSEUM

The hair fashion for the portrait, which is preserved in the Odemis Museum and shared with the scientific world for the first time, is in the form of wavy hair tresses that are separated from the center of the forehead and combed to the sides, and the transitions are very soft. Some drill marks are also visible on these hair tresses. This portrait hair fashion is similar to the mother-daughter Faustina Maior/Minor portraits, one of the important women of the Antonine Dynasty. In addition, some drill traces that can be observed on the hair tresses of the piece are among the stylistic features seen during the reign of Marcus Aurelius (161-180 AD), one of the emperors of the Antonine Dynasty, with which the hair fashion in the piece is similar. With this defined hair fashion and style, the Odemis piece is dated to the Middle Antonines (Marcus Aurelius) period.

___

 • Bernoulli, J. J. (1891) “Römische ikonographie: Die bildnisse der Römischen Kaiser II. Von Galba bis Commodus”, Stuttgart, Berlin, Lepzig: Union Deutsche Verlagsgesellschaft.
 • Comstock, M. B. ve Vermeule, C. C. (1976) “Sculpture in stone: The Greek, Roman and Etruscan collections of the Museum of Fine Arts Boston”, Boston: Museum of Fine Arts.
 • Delbrück, R. (1912) “Antike porträts”, Bonn: A. Marcus & E. Weber.
 • Durugönül, S. (2021) “Roma devlet kabartmalarında propaganda ve sanat”, Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • Erkoç, S. (2012) “Anadolu’da Iulius-Claudiuslar dönemi portre sanatı”, Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Fittschen, K. ve Zanker, P. (1983) “Katalog der Römischen porträts in den Capitolinischen Museen und den anderen kommunalen sammlungen der stadt Rom: Band III-text”, West Germany: Philipp von Zabern, Mainz am Rhein.
 • Fittschen, K. ve Zanker, P. (1983) “Katalog der Römischen porträts in den Capitolinischen Museen und den anderen kommunalen sammlungen der stadt Rom: Band III-tafeln”, West Germany: Philipp von Zabern, Mainz am Rhein.
 • İnan, J. ve Rosenbaum, E. (1966) “Roman and early Byzantine portrait sculpture in Asia Minor”, London: The Oxford University Press.
 • İnan, J. ve Rosenbaum, E. A. (1979) “Römische und frühbyzantinische porträtplastik aus der Türkei-text”, West Germany: Philipp von Zabern, Mainz am Rhein.
 • İnan, J. ve Rosenbaum, E. A. (1979) “Römische und frühbyzantinische porträtplastik aus der Türkei-tafeln”, West Germany: Philipp von Zabern, Mainz am Rhein.
 • Özgan, R. (2013) “Roma portre sanatı II”, İstanbul: Ege Yayınları.
 • Richter, G. M. A. (1943) “A bronze Eros”, American Journal of Archaeology, 47,4: 365-378.
 • Rumpf, A. (1941) “Abhandlungen der preußischen akademie der wissenschaften: Antonia Augusta”, Berlin: Verlag der Akademie der Wissenschaften.
 • Sadurska, A. (1972) “Corpus signorum imperii Romani Pologne volume I: Les portraits Romains dans les collections Polonaises”, Warszawa: PWN-éditions scientifiques de Pologne.
 • Varner, E. A. (1995) “Domitia Longina and the politics of portraiture”, American Journal of Archaeolgy, 99,2: 187-206.
 • Zoridis, P. (1984) “Two new Roman portraits from Athens”, American Journal of Archaeology, 88,4: 592-594.
 • Wegner, M. (1939) “Die herrscherbildnisse in Antoninischer zeit”, Berlin: Verlag Gebr. Mann.
 • Wegner, M. (1956) “Das Römische herrscherbild: Hadrian (Plotina. Marciana. Matidia. Sabina)”, Berlin: Verlag Gebr. Mann.
 • Wegner, M. (1966) “Das Römische herrscherbild: Die Flavier (Vespasian. Titus. Domitian. Nerva. Iulia Titi. Domitilla. Domitia)”, Berlin: Verlag Gebr. Mann.
 • West, R. (1941) “Römische porträt-plastik II”, Münih: F. Bruckmann K. G.