Türkiye’ye Özgü Delphinium cilicicum P. H. Davis & Kit Tan (Toros hezareni) Türünün Morfolojik Özellikleri ve Yayılış Alanına Katkılar

Bu çalışmada Türkiye’ye endemik Delphinium cilicicum (Toros hezareni) türünün iki uç populasyonu Kıbrıs Vadisi’nden (Kaş, Antalya) belirlenmiştir. Bu lokasyonlardan toplanmış bitki örnekleri morfolojik açıdan ayrıntılı biçimde incelenmiş ve türün betimi genişletilmiştir. Ayrıca, türün tohumları Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) yardımıyla incelenerek, tohuma ait mikromorfolojik karakterlerin türlerin ayrımında nasıl bir katkı yapacağını belirlemek amaçlanmıştır. SEM çalışmalarından elde edilen sonuçlar tohum örneklerinin diğer Delphinium taksonlarından daha farklı mikro-morfolojiye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, D. cilicicum ile yakın akrabası olan D. petrodavisianum arasındaki benzerlik ve farklılıklar tartışılmıştır. Herbaryum çalışmaları ve morfolojik çalışmalardan elde edilen sonuçlar D. petrodavisianum türünün taksonomik pozisyonunu netleştirmek için daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Contributions To The Morphology And The Distribution Area Of Delphinium cilicicum P. H. Davis & Kit Tan Endemic To Turkey

In this study, two extreme populations of the species Delphinium cilicicum endemic to Turkey were discovered from Kıbrıs Valley (Kaş, Antalya) with the present study. The collected specimens from these locations were investigated in detail by morphologically and the description of the species was expanded. Additionally, the seeds of the species were examined by Scanning Electron Microscopy (SEM) and it was aimed to contribute to the literature. The data obtained from the SEM studies showed that the seeds of this species have different micro-morphology from the other Delphinium taxa. Besides, the similarities and the differences between D. cilicicum and its close relative D. petrodavisianum were discussed. The results from both herbarium studies and morphological studies show that the detailed further studies are needed to clarify the taxonomical position of D. petrodavisianum.

Kaynakça

Agnihotri, P., Jena, S.N., Husain, D. ve Husain, T. (2014). Perspective of the genus Delphinium L. (Ranunculaceae) in India. Pleione 8: 344-352.

Blanché, C. (1991). Revisió biosistemàtica del gènere Delphinium a la Península Ibèrica i a les Illes Balears. Arx. Secc. Cienc. XCVIII, Institut de’Estudis Catalans, Barcelona.

Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (1988). Delphinium L. Şu eserde: Davis, P.H., Mill. R.R. ve Tan, K. (edlr.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10: 15-17. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Ertuğrul, K. (2012). Delphinium L. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.

İlarslan, R. (1996). Türkiye’nin Delphinium L. (Ranunculaceae) Cinsinin Revizyonu. Turkish J. Bot. 20: 133-159.

İlarslan, H., İlarslan, R. ve Blanché, C. (1997). Seed morphology of the genus Delphinium L. (Ranunulaceae) in Turkey. Collect. Bot. (Barcelona) 23: 79-95.

Wilde, E.I. (1931). Studies of the genus Delphinium. Bull. Cornell. Univ. Agric. Exp. St., Ithaca, N. Y. 519: 1-106.

Kaynak Göster

100 38

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Inocybe griseotarda Poirier (Inocybaceae, Agaricales): Türkiye mikotası için yeni bir kayıt

ERTUĞRUL SESLİ

Lacrymaria hypertropicalis (Guzmán, Bandala & Montoya) Cortez (Psathyrellaceae): Türkiye mikotası için yeni bir kayıt

ERTUĞRUL SESLİ

Türkiye’ye Özgü Delphinium cilicicum P. H. Davis & Kit Tan (Toros hezareni) Türünün Morfolojik Özellikleri ve Yayılış Alanına Katkılar

Düriye FENER, CANDAN AYKURT

Türkiye’de Yayılış Gösteren Carex L. (Ayakotu) Taksonlarının Tür Epiteti Etimolojisi

Hüseyin Kürşad İLDENİZ, Burçin ÇINGAY, EVREN CABİ

Nadir Endemik Bir Tür Üzerine Notlar: Rhaponticoides pythiae (Azn. & Bornm.) M.V.Agab. & Greuter / Yitiktülüşah

Mehmet SAĞIROĞLU, SERDAR ASLAN, Mecit VURAL

Tek Tek Dağları Milli Parkı (Şanlıurfa-Türkiye) Eteklerindeki Bazı Köylerde Etnobotanik Bir Çalışma

Esra ŞAHİN FİDAN, HASAN AKAN

Tunika Tüylerinin Yerleşimi ve Çiçek Rengi Varyasyon Aralıklarının Tulipa L. (Lâle) Cinsinin Taksonomisindeki Önemi

İSMAİL EKER

Endemik Cousinia iconica Hub.-Mor. (Seks. Cousinia / Asteraceae) / Çatal Kızan Türünün Mikromorfolojik, Palinolojik ve Anatomik Özellikleri

DENİZ ULUKUŞ, OSMAN TUGAY

Geçmişten Günümüze Cruciferae (Lahanagiller) Familyası: Sistematiği ve Filogenisi

Ayşe ERDEN, YUSUF MENEMEN

Endemik Lactuca boissieri Rouy (Kocamarul) İçin Yeni ve Muhtemel Yayılış Alanları

Murat Erdem GÜZEL, MUTLU GÜLTEPE, KAMİL ÇOŞKUNÇELEBİ, SERDAR MAKBUL