Inocybe griseotarda Poirier (Inocybaceae, Agaricales): Türkiye mikotası için yeni bir kayıt

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi yerleşkesinde saptanan bazidiyomaların toplanmadan önce fotoğrafları çekilmiş, morfolojik yöntemlerle incelenerek teşhisleri yapılmıştır. Mikroskobik incelemeler için şapka, sap ve lamelden ince kesitler alınmış, amonyak ve Kongo kırmızısı ile işleme tabi tutulmuş ve daha sonra Zeiss A2 Axio Imager araştırma mikroskobu altında incelenmiştir. Teşhis sonuçları ITS analizleri ile doğrulanmış (Genbankası kodu: 17931 MK431231) ve kaynak araştırmaları sonucunda Inocybe griseotarda’nın Türkiye’deki varlığı ilk kez rapor edilmiştir. Fungaryum numunesi haline getirilen kurutulmuş mantar örnekleri Fatih Eğitim Fakültesi’ndeki kişisel fungaryumda saklanmaktadır.

Inocybe griseotarda Poirier (Inocybaceae, Agaricales): A new record for the Turkish mycota

The photographs were taken before collecting the basidiomes detected in the Trabzon University Fatih Education Faculty campus and diagnosed by the morphological methods. Thin sections were obtained from the pileus, stipe and lamella for the microscopic examinations and then examined under Zeiss A2 Axio Imager research microscope. Diagnostic results were verified by the ITS analysis (GenBank code: 17931 MK431231) and the presence of the Inocybe griseotarda in Turkey is reported for the first time as a result of literature research. The basidiomes made into fungarium samples are stored in a personal fungarium of the Fatih Faculty of Education.

Kaynakça

Akata, I. (2017). The first record of Inocybe godeyii (Cortinariaceae) in Turkey. Ot Sistematik Botanik Dergisi 24(1): 109-113.

Bandini, D., Oertel, B., Ploch, S., Ali, T., Vauras, J., Schneider, A., Scholler, M., Eberhardt, U. ve Thines, M. (2018). Revision of some central European species of Inocybe (Fr.: Fr.) Fr. subgenus Inocybe, with the description of five new species. Mycological Progress. Web sayfası. https://doi.org/10.1007/s11557-018-1439-9 (erişim tarihi: 20.01.2019).

Bizio, E., Ferisin, G. ve Dovana, F. (2017). Note sul campo di variabilità di Inocybe griseotarda. Rivista di Micologia 60 (1): 59-70.

Çöl, B., Şen, İ., Allı, H., Has, G. ve Tırpan, E. (2017). Bazı Inocybe (Fr.) Fr. taksonlarının morfolojik ve moleküler yöntemlerle karakterizasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21(2): 659-665.

Kaya, A. (2010). Macrofungal diversity of Adıyaman Province (Turkey). Mycotaxon Web sayfası. http://mycotaxon.com/resources/checklists/kaya-v110-checklist.pdf (erişim tarihi: 20.01.2019).

Kirk, P.M., Cannon, P.F., Minter, D.W. ve Stalfers J.A. (2008). Authors of Fungal Names. CABI Bioscience Wallingford, UK.

Poirier, J. (2002). Notes sur le genre Inocybe. Documents Mycologiques 31 (124): 11-12.

Sesli, E. ve Denchev C.M. (2014). Onward (Continuously Updated). Mycotaxon Web sayfası. http://www. mycotaxon.com/resources/weblists.html (erişim tarihi: 20.01.2019).

Uzun, Y. ve Acar, İ. (2018). A new Inocybe (Fr.) Fr. record for Turkish macrofungi. Ant J Bot 2(1): 10-12.

Kaynak Göster

224 111

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Inocybe griseotarda Poirier (Inocybaceae, Agaricales): Türkiye mikotası için yeni bir kayıt

ERTUĞRUL SESLİ

Türkiye’ye Özgü Delphinium cilicicum P. H. Davis & Kit Tan (Toros hezareni) Türünün Morfolojik Özellikleri ve Yayılış Alanına Katkılar

Düriye FENER, CANDAN AYKURT

Türkiye’de Yayılış Gösteren Carex L. (Ayakotu) Taksonlarının Tür Epiteti Etimolojisi

Hüseyin Kürşad İLDENİZ, Burçin ÇINGAY, EVREN CABİ

Endemik Cousinia iconica Hub.-Mor. (Seks. Cousinia / Asteraceae) / Çatal Kızan Türünün Mikromorfolojik, Palinolojik ve Anatomik Özellikleri

DENİZ ULUKUŞ, OSMAN TUGAY

Lacrymaria hypertropicalis (Guzmán, Bandala & Montoya) Cortez (Psathyrellaceae): Türkiye mikotası için yeni bir kayıt

ERTUĞRUL SESLİ

Endemik Lactuca boissieri Rouy (Kocamarul) İçin Yeni ve Muhtemel Yayılış Alanları

Murat Erdem GÜZEL, MUTLU GÜLTEPE, KAMİL ÇOŞKUNÇELEBİ, SERDAR MAKBUL

Tunika Tüylerinin Yerleşimi ve Çiçek Rengi Varyasyon Aralıklarının Tulipa L. (Lâle) Cinsinin Taksonomisindeki Önemi

İSMAİL EKER

Geçmişten Günümüze Cruciferae (Lahanagiller) Familyası: Sistematiği ve Filogenisi

Ayşe ERDEN, YUSUF MENEMEN

Nadir Endemik Bir Tür Üzerine Notlar: Rhaponticoides pythiae (Azn. & Bornm.) M.V.Agab. & Greuter / Yitiktülüşah

Mehmet SAĞIROĞLU, SERDAR ASLAN, Mecit VURAL

Tek Tek Dağları Milli Parkı (Şanlıurfa-Türkiye) Eteklerindeki Bazı Köylerde Etnobotanik Bir Çalışma

Esra ŞAHİN FİDAN, HASAN AKAN