Tİ-BASE DAYANAKLAR KULLANILARAK DİJİTAL ÖLÇÜ İLE HAZIRLANAN RESTORASYONLAR-OLGU SUNUMU

Diş eksikliğine bağlı kaybolan estetiğin, fonksiyonun, fonasyonun geri kazanımı için implant tedavileri diş hekimliğinde sıklıkla uygulanmaktadır. Bu tedavi protokolünde tedavinin her adımı uzun dönemde başarıyı etkilemektedir. Uygun dayanağın ve protetik materyalin seçilmesi, ölçünün doğru şekilde alınması başarıyı etkileyen adımlardandır. Bu olgu sunumunda, implant iyileşme dönemini takiben, uygun ti-base dayanaklar seçilip dijital ölçü ile hastanın protetik tedavi süreci tamamlanmıştır. Birbirinden farklı çalışmalarda farklı dayanaklar seçilerek protetik tedavi süreci tamamlanmış olsa da amaç, hastanın mevcut durumu göz önüne alınarak uygun dayanağın seçilmesi ve ölçünün doğruluğunun sağlanmasıdır.

___

 • Misch CE. Dental Implant Prosthetics. 1st ed. St. Louis Missouri: Mosby; 2005. p.32-41.
 • Moraschini V, Poubel LA, Ferreira VF, Barboza Edos S. Evaluation of survival and success rates of dental implants reported in longitudinal studies with a follow-up period of at least 10 years: a systematic review. International journal of oral and maxillofacial surgery. 2015;44(3):377-88.
 • Aykent F, Özdoğan MS, Soğancı G. [Occlu- sion of implant supported prostheses]. Turkiye Klinikleri J Prosthodont-Special Topics. 2017;3(1):13-21.
 • Lee A, Okayasu K, Wang HL. Screw versus Cementretained implant restoration: current concepts. Implant Dent 2010;19(1):8-15.
 • Hebel KS, Gajjar RC. Cement-retained versus screwretained implant restorations: achieving optimal occlusion and esthetics in implant dentistry. J Prosthet Dent 1997;77(1):28-35.
 • Wittneben JG, Joda T, Weber HP, Bragger U. Screw retained vs. cement retained implant-supported fixed dental prosthesis. Periodontology 2000. 2017;73(1):141- 151.
 • Staubli N, Walter C, schmidt JC, Weiger R, Zitzmann NU. Excess cement and the risk of peri-implant disease–a systematic rewiew. Clinical oral implants research. 2017; 28(10): 1278-1290.
 • Linkevicius T, Vindasiute E, Puisys A, Peciuliene V, The influence of margin location on the amount of undetected cement excess after delivery of cementretained implant restorations. Clinical oral implants research. 2011;22(12):1379-1384.
 • Wittneben JG, Millen C, Bragger U. Clinical performance of screw- versus cement-retained fixed implant-supported reconstructions--a systematic review. The International journal of oral & maxillofacial implants. 2014;29 Suppl:84- 98.
 • Weber HP, Kim DM, Ng MW, Hwang JW, Fiorellini JP. Peri-implant soft-tissue health surrounding cementand screw-retained implant restorations: A multi-center, 3-year prospective study. Clin Oral Implants Res 2006;17: 375-379.
 • Cardoso KB, Bergamo ETP, Cruz VM, Ramalho IS, Lino LFO, Bonfante EA. Three-dimensional misfit between Ti-base abutments and implants evaluated by replica technique. J Appl Oral Sci 2020;28: e20200343.
 • Burkhardt F, Pitta J, Fehmer V, Mojon P, Sailer I. Retention forces of monolithic CAD/CAM crowns adhesively cemented to titanium base abutments-effect of saliva contamination followed by cleaning of the titanium bond surface. Materials (Basel) 2021;14(12): 3375.
 • TP Bergamo E, Zahoui A, Luri Amorin Ikejiri L, etal. Retentionof zirconia crowns to Ti-base abutments: effect of luting protocol, abutment treatment and autoclave sterilization. J Prosthodont Res 2021; 65(02):171-175.
 • Corvino E, Pesce P, Mura R, Marcano E, Canullo L. Influence of modified titanium abutment surface on peri-implant soft tis- sue behavior: a systematic review of in vitro studies. Int J Oral Maxillofac Implants 2020;35(3):503-519.
 • Richi MW, Kurtulmus-Yilmaz S, Ozan O. Comparison of the accuracy of different impression procedures in case of multiple and angulated implants. Head Face Med. 2020;16(1):1-12.
 • Punj A, Bompolaki D, Garaicoa J. Dental Impression Materials and Techniques. Dent Clin North Am 2017;61(4):779-96.
 • Joda T, Bragger U. Digital vs. conventional implant prosthetic workflows: a cost/time analysis. Clin Oral Implants Res 2015; 26: 1430-5.
 • Beuer F, Schweiger J, Edelhoff D. Digital dentistry: An overview of recent developments for CAD/CAM generated restorations. Br Dent J. 2008;204(9):505-11.
 • Bilmenoglu C, Cilingir A, Geckili O, Bilhan H, Bilgin T. In vitro comparison of trueness of 10 intraoral scanners for implant-supported complete-arch fixed dental prostheses. J Prosthet Dent 2020;1-6.
 • Ender A, Mehl A. Accuracy of complete-Arch dental impressions: A new method of measuring trueness and precision. J Prosthet Dent. 2013; Feb;109(2): 12-18.
 • Korsch M, Marten S-M, Walther W, Vital M, Pieper DH, Impact of dental cement on the peri-implant biofilmmicrobial comparison of two different cements in an in vivo observational study. Clin Implant Dent Relat Res 2018;20(5):806-813.
 • Hsiao C-C, Liang C-H, Shen Y-F, Hsu K-W. Retrospective com- parison of posterior fixed dental prostheses supported by two different titanium abutments on tissue level implants. J Prosthet Dent 2021;125(6):877-882
 • Corvino E, Pesce P, Mura R, Marcano E, Canullo L. Influence of modified titanium abutment surface on periimplant soft tis- sue behavior: a systematic review of in vitro
 • Cardoso KB, Bergamo ET, Cruz VD, Ramalho I S, Lino LF, Bonfante EA. Three-dimensional misfit between Ti-Base abutments and implants evaluated by replica technique. J Appl Oral Sci. 2020;28: 388-94.
 • Joda T, Ferrari M, Brägger U. Monolithic implantsupported lithium disilicate (LS2) crowns in a complete digital work- flow: a prospective clinical trial with a 2-year follow-up. Clin Implant Dent Relat Res 2017; 19(3):505- 511
 • Al-Thobity AM. Titanium Base Abutments in Implant Prosthodontics: A Literature Review. Eur J Dent. 2022 Feb;16(1):49-55. doi: 10.1055/s-0041-1735423. Epub 2021 Nov 18. PMID: 34794201; PMCID: PMC8890922.
 • Gomez-Meda R, Esquivel J, Blatz MB. The esthetic biological contour concept for implant restoration emergence profile design. J Esthet Restor Dent 2021;33(1):173-184.
 • Martínez-Rus F, Prieto M, Salido MP, Madrigal C, Özcan M, Pradíes G. A clinical study assessing the influence of anodized titanium and zirconium dioxide abutments and peri-implant soft tissue thickness on the optical outcome of implant-supported lithium disilicate single crowns. Int J Oral Maxillofac Implants 2017;32(1):156-163.
 • Steigmann M, Monje A, Chan H-L, Wang H-L. Emergence pro- file design based on implant position in the esthetic zone. Int J Periodontics Restorative Dent 2014;34(4):559-563.
 • Chandran Sk, Jaını J, Babu As, Mathew A, Keepanasserıl A. Digital versus conventional impressions in dentistry: A systematic review. J Clin Diagnostic Res 2019;13.

___

Vancouver Öztürk G. , Öngül D. Tİ-BASE DAYANAKLAR KULLANILARAK DİJİTAL ÖLÇÜ İLE HAZIRLANAN RESTORASYONLAR-OLGU SUNUMU. Aydın Dental Journal. 2023; 9(2): 113-121.
Aydın Dental Journal
 • ISSN: 2149-5572
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: İstanbul Aydın Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERİ TEDAVİSİ GÖRMÜŞ HASTALARDA ORTODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI : SİSTEMATİK DERLEME

İpek ŞAVKAN, Evren ÖZTAŞ

Odontom Cerrahisinde Bisfosfonat Osteonekrozunu Önlemek için L-PRF Kullanımı: Vaka Raporu

Melike BAYGIN DURAK, Banu GÜRKAN KÖSEOĞLU

METAL BRAKETLERİN TEKRARLANAN SIYRILMASINDAN SONRA İKİ FARKLI POLİSAJ TEKNİĞİNİN MİNE RENK DEĞİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Joudi SHEHADA, Goksu TRAKYALI

Ortodontik Tedavi Gören Hastaların COVID-19 Salgını Sürecinde Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Acil Durumlarla Başa Çıkma Konusundaki Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Derya DURSUN, Ezgi YAĞIMLI, Rumeysa BİLİCİ GEÇER

STOMATİTİS VENENATA: BİR VAKA RAPORU

Sultan UZUN, Ali ALTINDAĞ, Ahmet ALTAN

Sigaranın Evre III Derece C Periodontitisli Hastalarda Başlangıç Periodontal Tedavi Üzerindeki Klinik Etkileri

Mustafa Boğaçhan İLHAN, Nadin GEMREKOĞLU, Leyla KURU, Hatice Selin YILDIRIM

Temporomandibular Bozuklukların Tedavisinde Osteopatik Manipülatif Tedavi

Pelin GÖÇMEZ, Ali BALIK, Meltem ÖZDEMİR KARATAŞ

COVID-19 İLE İLİŞKİLİ PEMFİGUS VULGARİS: BİR OLGU NEDENİYLE PEMFİGUS VULGARİS

Mahide Büşra BAŞKAN, Meltem KORAY

PANORAMİK RADYOGRAFLARDA MANDİBULAR ÜÇÜNCÜ MOLARIN KÖK PULPASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ İLE ADLİ YAŞ TAYİNİ

Ali ALTINDAĞ, Büşra ÖZTÜRK

Nikel Titanyum Döner Aletlere Başlangıcından Günümüze Genel Bakış

Süha ALPAY