Nikel Titanyum Döner Aletlere Başlangıcından Günümüze Genel Bakış

Teknolojide yaşanılan hızlı gelişmeler, hayatın her alanında yeniliklere yol açtığı gibi diş hekimliğinde de yeniliklere yol açmıştır. Özellikle endodonti diş hekimliğinde bu teknolojik gelişmelerin en fazla görüldüğü dallardan biridir. Döner alet sistemlerinin klinik pratiğine girmesiyle beraber kök kanal tedavilerinde yaşanabilecek komplikasyon riski en aza indirilip, daha başarılı kök kanal tedavileri yapılmaya başlanmıştır. Bu derlemede döner alet sistemlerinin yaşadığı tarihsel gelişmelerden ve çeşitli döner alet sistemlerinden bahsedilmektedir.

___

 • Berman LH, Hargraves KM, Cohen’s Pathways of The Pulp, 12th ed. Elsevier Web Edition; 2020
 • Tabassum S, Zafar K, Umer F. Nickel-Titanium Rotary File Systems: What’s New? Eur Endod J. 2019 Oct 18;4(3):111-117. doi: 10.14744/eej.2019.80664. PMID: 32161896; PMCID: PMC7006588.
 • Gavini G, Santos MD, Caldeira CL, Machado MEL, Freire LG, Iglecias EF, Peters OA, Candeiro GTM. Nickel-titanium instruments in endodontics: a concise review of the state of the art. Braz Oral Res. 2018 Oct 18;32(suppl 1):e67. doi: 10.1590/1807-3107bor-2018. vol32.0067. PMID: 30365608.
 • https://www.kerrdental.com/tr-tr/endodontik- UEruenler/lightspeed-endodontik-Sekillendirme#docs 14.01.2023
 • Hero 642 Sistemi, Dt. K. Meltem Çolak- Dt. Serpil Karaoğlanoğlu, Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. -Cilt 11, Sayı:3, Sayfa: 57-62, 2001
 • http://www.dentsplymaillefer.com/wpcontent/ uploads/2016/10/Dentsply_Maillefer_PROFILE_0315_ DFU_EN.pdf 07.02.2020
 • https://www.vdw-dental.com/en/service/brochure-do wnloadsregistration/?file=630&isFileReference=1&prod uctUid=75&cHash=579e8da7da2f3ee084ee2c770d3665 cd, 14.01.2023
 • https://www.kerrdental.com/kerr-endodontics/k3xf- NiTi-endo-files-shape#docs 14.01.2023
 • Tsujimoto M, Irifune Y, Tsujimoto Y, Yamada S, Watanabe I, Hayashi Y. Comparison of conventional and new-generation nickel-titanium files in regard to their physical properties. J Endod. 2014 Nov;40(11):1824- 9. doi: 10.1016/j.joen.2014.06.009. Epub 2014 Sep 26. PMID: 25266465.
 • https://www.vdw-dental.com/en/products/detail/ flexmaster-instruments/ 15.01.2023
 • Hübscher W, Barbakow F, Peters OA. Root canal preparation with FlexMaster: asessment of torque and force in relation to canal anatomy. Int Endod J. 2003 Dec;36(12):883-90. doi: 10.1111/j.1365- 2591.2003.00742.x. PMID: 14641429.
 • https://www.coltene.com/fileadmin/Data/EN/ Products/Endodontics/Root_Canal_Shaping/HyFlex_ EDM/31328A_HyFlexEDM_Brochure_US.pdf 15.01.2023
 • Pirani C, Iacono F, Generali L, Sassatelli P, Nucci C, Lusvarghi L, Gandolfi MG, Prati C. HyFlex EDM: superficial features, metallurgical analysis and fatigue resistance of innovative electro discharge machined NiTi rotary instruments. Int Endod J. 2016 May;49(5):483- 93. doi: 10.1111/iej.12470. Epub 2015 Jun 19. PMID: 26011181.
 • https://www.coltene.com/pim/DOC/BRO/ docbro6846-03-18-en-hyflex-cm-edm-a4senaindv1.pdf 15.01.2023
 • Koçak S, Şahin FF, Özdemir O, Koçak MM, Sağlam BC. A comparative investigation between ProTaper Next, Hyflex CM, 2Shape, and TF-Adaptive file systems concerning cyclic fatigue resistance. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2021 Summer;15(3):172-177. doi: 10.34172/joddd.2021.029. Epub 2021 Aug 25. PMID: 34712407; PMCID: PMC8538148.
 • https://www.dentsplysirona.com/content/dam/ dentsply/pim/manufacturer/Endodontics/Glide_Path__ Shaping/Rotary__Reciprocating_Files/Shaping/ ProKoniklik_Universal_Retreatment_Files/ProKoniklik- Universal-Endodontic-System-rvyvmdf-en-1402 15.01.2023
 • https://assets.dentsplysirona.com/master/productprocedure- brand-categories/endodontics/productcategories/ files-motors-lubricants/rotary-files/ rotary-files/prokoniklik-gold/files/documents/ENDProKoniklikGold- Brochure-EN-1502.pdf 15.01.2023
 • Alcalde M, Duarte MAH, Amoroso Silva PA, Souza Calefi PH, Silva E, Duque J, Vivan R. Mechanical Properties of ProTaper Gold, EdgeTaper Platinum, Flex Gold and Pro-T Rotary Systems. Eur Endod J. 2020 Dec;5(3):205-211. doi: 10.14744/eej.2020.48658. PMID: 33353917; PMCID: PMC7881372.
 • https://assets.dentsplysirona.com/master/productprocedure- brand-categories/endodontics/productcategories/ files-motors-lubricants/rotary-files/rotaryfiles/ prokoniklik-next/documents/END-Brochure- PROKONİKLİK-NEXT-Rotary-Files.pdf 15.01.2023
 • de Cristofaro Almeida G, Aun DP, Resende PD, Peixoto IFDC, Viana ACD, Buono VTL, de Azevedo Bahia MG. Comparative analysis of torque and apical force to assess the cutting behaviour of ProTaper Next and ProTaper Universal endodontic instruments. Aust Endod J. 2020 Apr;46(1):52-59. doi: 10.1111/aej.12351. Epub 2019 May 13. PMID: 31087492.
 • https://www.vdw-dental.com/en/products/detail/ reciproc/# 15.01.2023
 • https://www.vdw-dental.com en/ ervice/brochure downloads/

___

Vancouver Alpay S. Nikel Titanyum Döner Aletlere Başlangıcından Günümüze Genel Bakış. Aydın Dental Journal. 2023; 9(2): 69-78.
Aydın Dental Journal
 • ISSN: 2149-5572
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: İstanbul Aydın Üniversitesi

8.7b159

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ortodontik Tedavi Gören Hastaların COVID-19 Salgını Sürecinde Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Acil Durumlarla Başa Çıkma Konusundaki Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi

Derya DURSUN, Ezgi YAĞIMLI, Rumeysa BİLİCİ GEÇER

Sigaranın Evre III Derece C Periodontitisli Hastalarda Başlangıç Periodontal Tedavi Üzerindeki Klinik Etkileri

Mustafa Boğaçhan İLHAN, Nadin GEMREKOĞLU, Leyla KURU, Hatice Selin YILDIRIM

METAL BRAKETLERİN TEKRARLANAN SIYRILMASINDAN SONRA İKİ FARKLI POLİSAJ TEKNİĞİNİN MİNE RENK DEĞİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Joudi SHEHADA, Goksu TRAKYALI

Odontom Cerrahisinde Bisfosfonat Osteonekrozunu Önlemek için L-PRF Kullanımı: Vaka Raporu

Melike BAYGIN DURAK, Banu GÜRKAN KÖSEOĞLU

COVID-19 İLE İLİŞKİLİ PEMFİGUS VULGARİS: BİR OLGU NEDENİYLE PEMFİGUS VULGARİS

Mahide Büşra BAŞKAN, Meltem KORAY

PANORAMİK RADYOGRAFLARDA MANDİBULAR ÜÇÜNCÜ MOLARIN KÖK PULPASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ İLE ADLİ YAŞ TAYİNİ

Ali ALTINDAĞ, Büşra ÖZTÜRK

STOMATİTİS VENENATA: BİR VAKA RAPORU

Sultan UZUN, Ali ALTINDAĞ, Ahmet ALTAN

Nikel Titanyum Döner Aletlere Başlangıcından Günümüze Genel Bakış

Süha ALPAY

Temporomandibular Bozuklukların Tedavisinde Osteopatik Manipülatif Tedavi

Pelin GÖÇMEZ, Ali BALIK, Meltem ÖZDEMİR KARATAŞ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERİ TEDAVİSİ GÖRMÜŞ HASTALARDA ORTODONTİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI : SİSTEMATİK DERLEME

İpek ŞAVKAN, Evren ÖZTAŞ