TÜRKİYE’NİN ARNAVUTLUK POLİTİKASI

Bu çalışma Türkiye’nin Arnavutluk’ta yürüttüğü dış politika faaliyetlerini ele almaktadır. Söz konusu bağlam çerçevesinde ilk olarak Türkiye’nin Arnavutluk’ta yürüttüğü politika stratejisi kurumların ve kuruluşların 2016-2022 yılları arasındaki faaliyetlerine ulaşmak adına idari raporlar ve internet kaynaklı haberler başta olmak üzere görsel ve yazılı kaynaklar kullanılarak analiz edilerek anlaşılmaya çalışılmış ve buradan hareketle Türkiye’nin Arnavutluk politikasının ne olması gerektiği, dikkat edilmesi gereken noktalar ve Arnavutluk’un heterodoks gruplarından biri olan Bektaşilerin bu politikalardaki öneminin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda yapılan saha çalışması da göz önünde alınarak yorumlanmıştır. Çalışmada Balkan ülkeleri içerisinde Arnavutluk’un seçilmesi sebebi, tarihte Osmanlı İmparatorluğu ile yoğun ilişkileri olmasından dolayı ve Türkiye’nin komşularla sıfır sorun politikasıyla başlayan iş birliklerinin artış göstermesidir. Çalışma ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin Arnavutluk politikalarına yön veren önemli aktörlerin faaliyetlerinin ve etkinliklerinin toplum üzerinde etkili olduğu görülmekte iken Bektaşi grubu üzerine bir faaliyeti sürdürülmemesi nedeniyle etkili ve belirleyici olmadığı görülmüştür. Bu noktada Türkiye’nin diploması faaliyetlerini yürüten aktörlerin Arnavutluk’ta Türkiye’nin daha itibar kazanması ve ülkeler arası demokratik ilişkilerini geliştirmesi adına eğitim, din hizmetleri, yardım çalışmaları gibi diploması faaliyetlerine ülke içinde bulunan başta Bektaşi grubu olmak üzere çeşitli gruplara, farklı etnik kimliklere ve kültürel çeşitliliğe göre kapsayıcı ve bütünleyici şekilde çalışmalar yapmasının ihtiyaç dahilinde olduğu ve mevcut politikaların güncellemesi gerektiği sonucuna varılmıştır.