TOPRAK KİRLETİC BAZ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Doğal Kaynaklar yada kirlilik yoluyla açığa çıkan yüksek konsantrasyonlarda^ bazı ağır metaller, bitkileri ve bitkilerle beslenen insan ve hayvanları (besin zinciri) olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Her ne kadar bitki ya rayışl ılığı ile ilgili olsa da veya bulaşma ile toprakta hareket eden metallerin derecesinin değerlendirilmesi amacıyla topraktaki metal birikim miktarının bilinmesi arzu edilir. Böyle toprakların metal kirliliğinin belirlenmesi Önemlidir. Bu amaçla ağır metallerin topraktan ekstrakte edilmesi amacıyla değişik ekstraksiyon süreçleri kullanılmaktadır. Bu derleme makalesinde, bazı ağır metallerin belirlenmesi amacıyla kullanılan kimyasal ekstraktantlara yer verilmiştir (Kleyt yapıcılar, sulu asitler, su, tamponianmış ve tamponlanmamış tuzlar vb.)

THE METHODS OF DETERMİNATİON OF SOME SOİL POLLUTANT HEAVY METALS

High concentrations of some heavy metals İn soils orglnating ellher from natura! sources or pollutlon, can adverseiy affect crops humarıs an d arıimals. Although plant availability is also associated with assesing metal pollution of soils, accurato ouantification of accumumlatlon of metals In soils for evaluatiûn of degree of contamination and polential for movement in leachates Is desirable A variety of extraction procedures are available and the choice of procedure of use will depend on the metals of inlerest and ob(ective for ouantilying the metal loading in the soil. This article will be concerned with some heavy metals (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co and Ni) and types of chemlca! extractants used for Ouantifylng the level of extractable heavy metals İn soils including chelaılng agents, dilute acids, water, buffered and unbuffered salt solutlons. 

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ataunizfd40917, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {32}, pages = {207 - 213}, doi = {}, title = {TOPRAK KİRLETİC BAZ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER}, key = {cite}, author = {Yıldız, Nesrin} }
APA Yıldız, N . (2011). TOPRAK KİRLETİC BAZ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 32 (2) , 207-213 .
MLA Yıldız, N . "TOPRAK KİRLETİC BAZ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 32 (2011 ): 207-213 <
Chicago Yıldız, N . "TOPRAK KİRLETİC BAZ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 32 (2011 ): 207-213
RIS TY - JOUR T1 - TOPRAK KİRLETİC BAZ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER AU - Nesrin Yıldız Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 213 VL - 32 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi TOPRAK KİRLETİC BAZ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER %A Nesrin Yıldız %T TOPRAK KİRLETİC BAZ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER %D 2011 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 32 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldız, Nesrin . "TOPRAK KİRLETİC BAZ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 32 / 2 (Ocak 2011): 207-213 .
AMA Yıldız N . TOPRAK KİRLETİC BAZ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 32(2): 207-213.
Vancouver Yıldız N . TOPRAK KİRLETİC BAZ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2011; 32(2): 207-213.
IEEE N. Yıldız , "TOPRAK KİRLETİC BAZ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 32, sayı. 2, ss. 207-213, Oca. 2011
  • ISSN: 1300-9036
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

78b 45.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

KARACABEY MERİNOSU KOYUNLARINDA DOĞUM AĞIRLIĞI VE GEBELİK SÜRESİNE BAZI ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ETKİLERİ VE GENETİK PARAMETRELER / SOME ENVİRONMENTAL EFFECTS ON BİRTH VVEIGHT AND GESTATİON LENGTH İN KARACABEY MERİNO AND GEN ETİC PARAMETERS

Mehmet KOYUNCU, Erdoğan TUNCEL, Şebnem KARA UZUN

BAKLAGİLLERDE SİMBİYOTİK AZOT FİK5ASYONUNA ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLER / SOME FACTORS AFFECTING SYMBİOTİC NİTROGEN FtXAT10N İN LEGUMES

Erdal ELKOCA, Faik KANTAR

BAZI ARPA ÇEŞİTLERİNİN ERZURUM KOŞULLARINA ADAPTASYONU / ADAPTATİON OF SOME BARLEY CULTIVARS İN ERZURUM CONDITIONS

Ali ÖZTÜRK, Özcan ÇAĞLAR, Ayten TUFAN

ERZURUM VE ÇEVRESİNDE TESPİT EDİLEN TURBA ALANLARININ BİTKİ YETİŞTİRME ORTAMI OLARAK KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI / THE RESEARCH ON USAGE PROBABIL1TIES OF SOME PEAT MATERIALS PlACING İN ERZURUM AND ENVİRONMENTS AS G ROVVİNG MEDİUM İN POT PLANTS

İstemihan M. KAHRAMAN, Kamuran GÜÇLÜ

FARKLI TOPRAKLARA UYGULANAN AZOTLU GÜBRELEMENİN NİTRİFİKASYON ÜZERİNE ETKİSİ / EFFECTS OF N-FERT1 LlZER APPUCATION ON NfTRJFlCATlON İN DİFFERENT SOIIS

F. Tülay KIZILOĞLU, Serdar BİLEN, Nizamettin ATAOĞLU

The effects of some hormones on the callus induction in rosa canina and rosa dumalis in vitro / Bazı kuşburnu türlerinde (Rosa canina ve Rosa dumalis)in vitro şartlarda kallus oluşumu üzerine hormonların etkileri

Ahmet EŞİTKEN, Sezai ERCİŞLİ

HAEMOGLOBİN TYPES IN HAIRGOAT BREEDS RAISED IN BURSA REGİON / BURSA YÖRESİ KİL KEÇİLERİNDE HEMOGLOBİN TİPLERİ

Cengiz ELMACI

TOPRAK KİRLETİCİ BAZİ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER / THE METHODS OF DETERMİNATİON OF SOME SOİL POLLUTANT HEAVY METALS

Nesrin YILDIZ

EK KONSANTRE YEMLE BESLENEN İVESİ VE MORKARAMAN IRKI KUZULARIN ERKEN YAŞTA DAMIZLIKTA KULLANILMA OLANAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / A RESEARCH ON POSSIBILITY OF EARLY BREEDING IN AWASSI AND MORKARAMAN EWE LAMBS FED WITH SUPPLEMENTATION CONCENTRATE

Nurnisa ESENBUĞA, Muhlis MACİT, Mevlüt KARAOĞLU, Hayri DAYIOĞLU

TOPRAK KİRLETİC BAZ AĞIR METALLERİN (Zn, Cu, Cd, Cr, Pb, Co ve Ni) BELİRLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

Nesrin YILDIZ