How to Write an Article in English with Effective Phrases?

The aim of this review article is to reveal the crucial patterns which can be very useful to write articles and academic pieces of writing in English for the non - native language users who mostly work in the medical fields. The patterns are presented in tables according to their functional roles accompanied by general examples in the field of medicine to enhance meaning. It should be noted that the examples have general topics which can be applied effectively to the written works by medical professionals. As far as we are concerned the patterns acquainted here will increase the ability to write with an accepted flow and rhythm in scientific settings.

Etkili Kalıplarla İngilizce Makale Nasıl Yazılır?

Bu derlemenin amacı, çoğunlukla tıp alanında çalışan ve ana dili İngilizce olmayan dil kullanıcıla- rı için İngilizce makale ve akademik yazı üretme bakımından oldukça faydalı olabilecek temel kalıpları tanıtmaktır. Bu kalıplar, anlamı artırmaya yönelik olarak medikal alandaki genel örnek- lerin eşlik ettiği işlevsel rollerine göre tablolarda sunulmaktadır. Kullanılan örneklerin medikal profesyoneller tarafından yazılı eserlere etkin bir şekilde uygulanabilecek genel konuları kapsa- ması önem taşımaktadır. Bu çalışmada verilen kalıpların bilimsel ortamlarda kabul edilmiş bir akış ve hızla yazma becerisini artıracağı görüşündeyiz.

Kaynakça

Joubert R, Rogers SM. Strategic Medical and Scientific Writing. Berlin, Springer - Verlag 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-662-48316-9

Ribes R, Mejia S. Cardiovascular English. Berlin, Springer - Verlag 2008.

Rogers SM. Mastering Medical and Scientific Writing. Berlin, Springer - Verlag 2007.

Wallwork A. English for Writing Research Papers. New York, Springer - Verlag 2011. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7922-3

Taylor RB. Medical Writing: A Guide for Clinicians, Educators, and Researchers. Berlin, Springer - Verlag 2018.

Kaynak Göster

490 378

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Morbid Obez Bir Hastada Diyabetik Ayak Cerrahisi için Ultrason Rehberliğinde Popliteal ve Safen Sinir Bloğu Uygulaması

Özlem ÖZKALAYCI, Seçil ÇETİN, Muhammet AHMET KARAKAYA, Aytekin ÜNLÜKAPLAN, Agah Rauf İŞGÜZAR, Yavuz GÜRKAN

Etkin Hasta Kan Yönetimi

Büşra TEZCAN

Ortalama Trombosit Hacmi Kardiyak Arest Sonrası Hedefe Yönelik Hipotermi Uygulanan Hastalarda Mortalite için Belirteç Olarak Kullanılabilir mi?

MAHMUT ALP KARAHAN, NURAY ALTAY, EVREN BÜYÜKFIRAT, ORHAN BİNİCİ, MEHMET KENAN EROL, BAŞAK PEHLİVAN, VELİ FAHRİ PEHLİVAN, ERDOĞAN DURAN, AHMET ATLAS

Factors Associated with Postoperative Mortality in Geriatric Orthopedic Surgery: A Retrospective Analysis of Single Center Data

GAMZE KÜÇÜKOSMAN, Hüseyin ÖZTOPRAK, Tuğçe ÖZTÜRK, HİLAL AYOĞLU

Frequency of Palliative Care Patients in a Second Level Intensive Care Unit: Retrospective Study

ALİ BESTEMİ KEPEKÇİ, Elif ERDOĞAN, MERVE ZIVALI

Effect of Dexmedetomidine as an Adjuvant to 0.25% Bupivacaine for Local Infiltration of Port Site in Laparoscopic Cholecystectomy in Terms of Quality and Duration of Post-op Analgesia

Venkatesh SELVARAJ, Rajkumaran KAMARAJ

Miyotonik Distrofi Tanılı Hastada Anestezi Deneyimimiz

Sedef Gülçin URAL, Meltem AKTAY İNAL

Comparison of Pressure Volume Loop Closure with Just to Seal Technique to Guide Endotracheal Tube Cuff Inflation and to Assess the Incidence of Sore Throat, Cough and Hoarseness of Voice - A Prospective Randomized Controlled Trial

Amresh NARAYAN, Ramkumar DHANASEKARAN, Thamarai Selvi KRISHNASAMY

How to Write an Article in English with Effective Phrases?

GÜVEN MENGÜ, Aslı DÖNMEZ

Endotrakeal Kaf İnflasyon Yöntemlerine Bağlı Yüksek İntraoperatif Kaf Basıncı İnsidansı ve Klinik Etkileri

İlkay BARAN, Savaş ALTINSOY, Özge YAMANKILIÇ MUMCU, Aslı DÖNMEZ