Comparison of Pressure Volume Loop Closure with Just to Seal Technique to Guide Endotracheal Tube Cuff Inflation and to Assess the Incidence of Sore Throat, Cough and Hoarseness of Voice - A Prospective Randomized Controlled Trial

Objective: Several methods of endotracheal cuff (ETT) inflation methods were investigated to ensure proper cuff inflation to avoid short, and long term airway morbidities. Pressure Volume Loop (PV-L) closure was found to be a new technique to guide ETT cuff inflation with a lower cuff pressures. Hence, we assessed whether PV-L was a useful guide in inflating the ETT with adequate cuff pressure when compared to Just to Seal (JS) technique. Method: A prospective randomized double-blinded study was done with eighty-four patients undergoing surgeries under general anesthesia using endotracheal tubes. The ETT cuffs were inflated using PV-L closure in PV-L group and using stethoscope in JS group. The cuff pressure was measured as the primary outcome of the study. The cuff volume, postoperative sore throat, cough and hoarseness of voice were assessed as secondary outcomes. Results: In our study, PV-L group had statistically significantly lower post-intubation (24.5±4.97 cm of H 2 O in PV-L group, 28.6±6.39 cm of H 2 O in group JS, p-0.002) and pre- extubation cuff pres- sures (24.9±4.923 cm of H 2 O in Group PV-L, 29.0±5.624 cm of H 2 O in Group JS, p-0.001) when compared with the JS method. Conclusion: Pressure Volume Loop-guided endotracheal tube cuff inflation was an effective way to seal the airway with lower cuff pressures and was associated with a lower incidence of post- operative ETT cuff-related complications when compared with Just to Seal method.

Endotrakeal Tüp Kafının Şişirilmesine Yön Vermek İçin Basınç Hacim Halkası Kapanması ile Hava Geçirmeyecek Kadar Tekniğinin Karşılaştırılması ve Boğaz Ağrısı, Öksürük ve Ses Kısıklığı İnsidansının Değerlendirmesi-Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Amaç: Kısa ve uzun vadeli hava yolu morbiditelerini önlemek için uygun kaf inflasyonunu sağlaya- cak pek çok endotrakeal kaf (ETT) şişirme yöntemi incelenmiştir. Basınç Hacim Halkası (BH-H) kapanması, daha düşük kaf basınçları ile ETT kaf inflasyonuna kılavuzluk eden yeni bir teknik olarak bulunmuştur. Bu nedenle, BH-H’nın, hava geçirmeyecek kadar (HGK) tekniği ile karşılaştırıldığında ETT’nin yeterli kaf basıncı ile şişirilmesinde yararlı bir rehber olup olmadığını değerlendirdik. Yöntem: Endotrakeal tüp ile uygulanan genel anestezi altında ameliyat edilen seksen dört hasta- ya prospektif randomize çift kör bir çalışma yapıldı. ETT kafları, BH-H grubunda BH-H kapanması kullanılarak ve HGK grubunda stetoskop kullanılarak şişirildi. Kaf basıncı, çalışmanın birincil sonu- cu olarak ölçüldü. Kaf hacmi, postoperatif boğaz ağrısı, öksürük ve ses kısıklığı ikincil sonuçlar olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamızda, BH-H grubunda, HGK yöntemi ile karşılaştırıldığında, entübasyon sonra- sı kaf basıncı (BH-H grubunda 24.5±4.97 cm H 2 O, HGK grubunda 28.6±6.39 cm H 2 O, p-0.002) ve ekstübasyon öncesi kaf basıncı (BH-H grubunda 24.9±4.923 cm H 2 O, HGK grubunda 29.0±5.624 cm H 2 O, p - 0.001) istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü. Sonuç: Endotrakeal tüp kafının Basınç Hacim Halkası rehberliğinde şişirilmesi, hava geçirmeyecek kadar yöntemi ile karşılaştırıldığında, hava yolunu daha düşük kaf basınçları ile kapatmanın etki- li bir yoluydu ve daha düşük postoperatif ETT kaf ilişkili komplikasyon sıklığına sahipti.

Kaynakça

Hamilton VA, Grap MJ. The role of the endotracheal tube cuff in microaspiration. Heart Lung J Crit Care. 2012;41:167-72. https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2011.09.001

Feng TR. Critical importance of tracheal tube cuff pres- sure management. World J Anesthesiol. 2015;4:10. https://doi.org/10.5313/wja.v4.i2.10

Reed MF, Mathisen DJ. Tracheoesophageal fistula. Chest Surg Clin N Am. 2003;13:271-89. https://doi.org/10.1016/S1052-3359(03)00030-9

Striebel HW, Pinkwart LU, Karavias T. Tracheal rupture caused by overinflation of endotracheal tube cuff. Anaesthesist. 1995;44:186-8. https://doi.org/10.1007/s001010050146

El-Orbany M, Salem MR. Endotracheal Tube Cuff Leaks: Causes, Consequences, and Management. Anesth Analg. 2013;117:428-34. https://doi.org/10.1213/ANE.0b013e318292ee21

Tsaousi G, Oloktsidou I, Tsiaousi A, Gkinas D, Vasilakos D. Assessment of four methods of endotracheal tube cuff inflation in terms of optimal cuff sealing. Eur J Anaesthesiol [19AP4-5]. 2014;31:278-9. https://doi.org/10.1097/00003643-201406001-00805

Jain M, Tripathi C. Endotracheal tube cuff pressure monitoring during neurosurgery - Manual vs. automa- tic method. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2011;27:358. https://doi.org/10.4103/0970-9185.83682

Kaki A, Almarakbi W. Tracheal tube cuff inflation gui- ded by pressure volume loop closure associated with lower postoperative cuff-related complications: Prospective, randomized clinical trial. Saudi J Anaesth. 2014;8:328. https://doi.org/10.4103/1658-354X.136422

Kaki AM, Almarakbi WA. Use of pressure volume loop closure to check for endotracheal tube cuff function. Saudi J Anaesth. 2012;33:1185-9.

Rajan S, Tosh P, Paul J, Kumar L. Effect of inhaled bude- sonide suspension, administered using a metered dose inhaler, on post-operative sore throat, hoarseness of voice and cough. Indian J Anaesth. 2018;62:66. https://doi.org/10.4103/ija.IJA_382_17

Liu J, Zhang X, Gong W, et al. Correlations between controlled endotracheal tube cuff pressure and post procedural complications: a multicenter study. Anesth Analg. 2010;111:1133-7. https://doi.org/10.1213/ANE.0b013e3181f2ecc7

Hu BJ, Xu J, Zhao XH, et al. Impact of endotracheal tube cuff pressure on postoperative sore throat: A systema- tic review and meta-analysis. J Anesth Perioper Med. 2016;3:171-6. https://doi.org/10.24015/JAPM.2016.0022

Morris LG, Zoumalan RA, Roccaforte JD, Amin MR. Monitoring tracheal tube cuff pressures in the intensive care unit: a comparison of digital palpation and mano- metry. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2007;116:639-42. https://doi.org/10.1177/000348940711600902

Sengupta P, Sessler DI, Maglinger P, et al. Endotracheal tube cuff pressure in three hospitals and the volume required to produce an appropriate cuff pressure. BMC Anesthesiol. 2004;4:8. https://doi.org/10.1186/1471-2253-4-8

Kaynak Göster

160 81

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Frequency of Palliative Care Patients in a Second Level Intensive Care Unit: Retrospective Study

ALİ BESTEMİ KEPEKÇİ, Elif ERDOĞAN, MERVE ZIVALI

Kardiyak Arrest Olgularında Nötrofil Lenfosit ve Platelet Lenfosit Oranları ile Spontan Dolaşımın Geri Dönüşü Arasındaki İlişkinin Araştırılması

SEDAT BİLGE, YAHYA AYHAN ACAR, Derya CAN, GÖKHAN ÖZKAN

Iatrogenic Horner Syndrome: What is the Cause? Epidural Analgesia or Chest Tube? A Case Report

Hüseyin Utku YILDIRIM, Şebnem RUMELİ ATICI, GÜLÇİN GAZİOĞLU TÜRKYILMAZ, Hadra Şafak NEBİOĞLU, Mesut BAKIR

Endotrakeal Kaf İnflasyon Yöntemlerine Bağlı Yüksek İntraoperatif Kaf Basıncı İnsidansı ve Klinik Etkileri

İlkay BARAN, Savaş ALTINSOY, Özge YAMANKILIÇ MUMCU, Aslı DÖNMEZ

Miyotonik Distrofi Tanılı Hastada Anestezi Deneyimimiz

Sedef Gülçin URAL, Meltem AKTAY İNAL

Perioperatif Hipotermi İnsidansı: 5 Yıl Sonra Neredeyiz?

CAN AKSU, ALPARSLAN KUŞ, Önder TOPBAŞ, Sema ERDOĞAN, Yavuz GÜRKAN

Ortalama Trombosit Hacmi Kardiyak Arest Sonrası Hedefe Yönelik Hipotermi Uygulanan Hastalarda Mortalite için Belirteç Olarak Kullanılabilir mi?

MAHMUT ALP KARAHAN, NURAY ALTAY, EVREN BÜYÜKFIRAT, ORHAN BİNİCİ, MEHMET KENAN EROL, BAŞAK PEHLİVAN, VELİ FAHRİ PEHLİVAN, ERDOĞAN DURAN, AHMET ATLAS

How to Write an Article in English with Effective Phrases?

GÜVEN MENGÜ, Aslı DÖNMEZ

Effect of Dexmedetomidine as an Adjuvant to 0.25% Bupivacaine for Local Infiltration of Port Site in Laparoscopic Cholecystectomy in Terms of Quality and Duration of Post-op Analgesia

Venkatesh SELVARAJ, Rajkumaran KAMARAJ

Etkin Hasta Kan Yönetimi

Büşra TEZCAN