Iatrogenic Horner Syndrome: What is the Cause? Epidural Analgesia or Chest Tube? A Case Report

Iatrogenic Horner Syndrome (HS) may occur due to analgesia and surgical interventions. A case that developed HS following chest tube placement after lung surgery and opioid application via epidural catheter is presented here. The aim of this report is to discuss the differential diagnosis of HS in the light of the literature.

İyatrojenik Horner Sendromu: Etken Epidural Analjezi mi, Göğüs Tüpü mü? Olgu Sunumu

Anestezi ve cerrahi uygulamalara bağlı iyatrojenik Horner sendromu (HS) ortaya çıkabilmektedir. Göğüs cerrahisi sonrası göğüs tüpü yerleştirilen ve epidural kateterinden opioid uygulandıktan sonra HS gelişen bir olgu burada sunulmuştur. Bu makalenin amacı, HS’nin ayırıcı tanısını literatür ışığında tartışmaktır.

Kaynakça

Glaser JS, Editor. Neuro-ophthalmology. 1 st ed. Hagerstown MD, USA: Harper & Row; 1978, 133.

Knyazer B, Smolar J, Lazar I, et al. Iatrogenic Horner Syndrome: Etiology, Diagnosis and Outcomes. Isr Med Assoc J. 2017;19:34-8.

Korkmaz S, Hamamcıoğlu K, Öztürk M, Aksu M. İntratorasik Multinoduler Guatrın Neden Olduğu Horner Sendromu. Türk Nöroloji Dergisi. 2013;19:104-6. https://doi.org/10.4274/Tnd.39260

Bertino RE, Wesbey GE, Johnson RJ. Horner syndrome occurring as a complication of chest tube placement. Radiology, 1987;164:745. https://doi.org/10.1148/radiology.164.3.3615873

Zagrodnik DF, Kline AL. Horner’s syndrome: a delayed complication after thoracostomy tube removal. Curr Surg. 2002;59:96-8. https://doi.org/10.1016/S0149-7944(01)00565-7

Rosegger H, Fritsch G. Horner’s syndrome after treat- ment of tension pneumothorax with tube thoracos- tomy in a newborn infant. Eur J Pediatr. 1980;133:67. https://doi.org/10.1007/BF00444758

Chambers DJ, Bhatia K. Horner’s syndrome following obstetric neuraxial blockade - a systematic review of the literature. Int J Obstet Anesth. 2018;35:75-87. https://doi.org/10.1016/j.ijoa.2018.03.005

Goel S, Burkat CN. Unusual case of persistent Horner’s syndrome following epidural anaesthesia and caesare- an section. Indian J Ophthalmol. 2011;59:389-91. https://doi.org/10.4103/0301-4738.83620

Hogagard JT, Djurhuus H. Two cases of reiterated Horner’s syndrome after lumbar epidural block. Acta Anaesthesiol Scand. 2000;44:1021-3. https://doi.org/10.1034/j.1399-6576.2000.440822.x

Park SY, Chun HR, Kim MG, et al. Transient Horner’s syndrome following thoracic epidural anesthesia for mastectomy: a prospective observational study. Can J Anesth. 2015;62:252-7. https://doi.org/10.1007/s12630-014-0284-9

Biousse V, Guevara RA, Newman NJ. Transient Horner’s syndrome after lumbar epidural anesthesia. Neurology. 1998;51:1473-75. https://doi.org/10.1212/WNL.51.5.1473

Smith DI, Chiem JL, Burk S, Borovcanin ZC, Tran NH. Hemodynamic instability and Horner’s syndrome follo- wing a labour lumbar neuraxial block: A warning sign of a potentially lethal event? J R Soc Med. 2017;110:245-8. https://doi.org/10.1177/0141076816681745

Kaya SO, Liman ST, Bir LS, Yuncu G, Erbay HR, Unsal S. Horner’s syndrome as acomplication in thoracic surgi- cal practice. Eur J Cardiothorac Surg. 2003;24:1025-8. https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2003.09.014

Levy M, Newman-Toker D. Reversible chest tube hor- ner syndrome. J Neuroophthalmol. 2008;28:212-3. https://doi.org/10.1097/WNO.0b013e318167552a

Kaynak Göster

151 81

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Perioperatif Hipotermi İnsidansı: 5 Yıl Sonra Neredeyiz?

CAN AKSU, ALPARSLAN KUŞ, Önder TOPBAŞ, Sema ERDOĞAN, Yavuz GÜRKAN

Comparison of Pressure Volume Loop Closure with Just to Seal Technique to Guide Endotracheal Tube Cuff Inflation and to Assess the Incidence of Sore Throat, Cough and Hoarseness of Voice - A Prospective Randomized Controlled Trial

Amresh NARAYAN, Ramkumar DHANASEKARAN, Thamarai Selvi KRISHNASAMY

Frequency of Palliative Care Patients in a Second Level Intensive Care Unit: Retrospective Study

ALİ BESTEMİ KEPEKÇİ, Elif ERDOĞAN, MERVE ZIVALI

Endotrakeal Kaf İnflasyon Yöntemlerine Bağlı Yüksek İntraoperatif Kaf Basıncı İnsidansı ve Klinik Etkileri

İlkay BARAN, Savaş ALTINSOY, Özge YAMANKILIÇ MUMCU, Aslı DÖNMEZ

Kardiyak Arrest Olgularında Nötrofil Lenfosit ve Platelet Lenfosit Oranları ile Spontan Dolaşımın Geri Dönüşü Arasındaki İlişkinin Araştırılması

SEDAT BİLGE, YAHYA AYHAN ACAR, Derya CAN, GÖKHAN ÖZKAN

Miyotonik Distrofi Tanılı Hastada Anestezi Deneyimimiz

Sedef Gülçin URAL, Meltem AKTAY İNAL

Morbid Obez Bir Hastada Diyabetik Ayak Cerrahisi için Ultrason Rehberliğinde Popliteal ve Safen Sinir Bloğu Uygulaması

Özlem ÖZKALAYCI, Seçil ÇETİN, Muhammet AHMET KARAKAYA, Aytekin ÜNLÜKAPLAN, Agah Rauf İŞGÜZAR, Yavuz GÜRKAN

Effect of Dexmedetomidine as an Adjuvant to 0.25% Bupivacaine for Local Infiltration of Port Site in Laparoscopic Cholecystectomy in Terms of Quality and Duration of Post-op Analgesia

Venkatesh SELVARAJ, Rajkumaran KAMARAJ

Ortalama Trombosit Hacmi Kardiyak Arest Sonrası Hedefe Yönelik Hipotermi Uygulanan Hastalarda Mortalite için Belirteç Olarak Kullanılabilir mi?

MAHMUT ALP KARAHAN, NURAY ALTAY, EVREN BÜYÜKFIRAT, ORHAN BİNİCİ, MEHMET KENAN EROL, BAŞAK PEHLİVAN, VELİ FAHRİ PEHLİVAN, ERDOĞAN DURAN, AHMET ATLAS

Etkin Hasta Kan Yönetimi

Büşra TEZCAN