CHARLES SANDERS PEIRCE’ÜN DİN FELSEFESİ

Charles Sanders Peirce, Tanrı’nın varlığı yerine Tanrı’nın gerçekliği savını öne sürer. Düşünür, gerçekliğin var olmayı (mevcudiyeti) kapsayan daha geniş bir kavram olduğunu belirtir. Tanrı insanın yanındadır ve din insan deneyiminden türeyen bir inanış bütünlüğüdür. Dinin kurumsallaşması (kilise teşkilatı gibi) canlı, dinamik dine zarar vermekte, bilim ile dinin bütünlüğüne ve tamamlayıcılığına sekte vurmaktadır. Aslında bilim ile din bir elmanın iki yarısı gibi hayatın birbirini tamamlayan iki yaşamsal unsurlarıdır. Bilim, mütevazı bir araştırma faaliyetidir ve sınırlı sayıda örneklem ile genellemeler yaparak geçici bilgi verir. Pozitivistlerin, bilimi her şeyin ölçütü yapmaları ve duyu sınırlarının dışında kalan konuları yok saymaları yanlıştır. Tanrı, mucize, ahiret, ruh gibi dini kavramlar deneysel araştırmalara konu olamaz. Bilim bir mucizeyi ispatlayamaz veya çürütemez. Bu makale Peirce’ün din felsefene dair görüşlerini makale formatında ele almayı amaçlamaktadır. Charles Sanders Peirce argues for God's reality instead of God's existence. He states that reality is a broader concept that encompasses being (existence). God is with man and religion is a totality of beliefs derived from human experience. The institutionalization of religion (such as church organization) harms the living, dynamic religion and undermines the unity and complementarity of science and religion. In fact, science and religion are like two halves of the same apple, two vital elements of life that complement each other. Science is a modest research activity and provides temporary information by making generalizations with a limited number of samples. It is wrong for positivists to make science the criterion for everything and to ignore matters beyond the limits of the senses. Religious concepts such as God, miracles, the afterlife and the soul cannot be the subject of empirical research. Science cannot prove or disprove a miracle. This article aims to discuss Peirce's views on the philosophy of religion in an essay format.

PHILOSOPHY OF RELIGION OF CHARLES SANDERS PEIRCE

___

 • Anderson, D.R, (1995). The Philosophy of Charles Peirce, West Lafayette, Indıana, USA., Purdue University Press,
 • Anderson, D.R. (1995). Peirce's Agape and the Generality of Concern, , International Journal for Philosophy of Religion, Vol. 37, No. 2, erişim tarihi: 05.06.2023, https://www.jstor.org/stable/40019068. ss. 103-112.
 • Atkin, A. (2016). Peirce, New York, USA, Routledge Press, Britton, K. (1939). Introduction to the Metaphysics and Theology of C. S. Peirce, The Ethics, Vol. 49, No. 4, erişim tarihi 05. 06. 2023,
 • https://www.jstor.org/stable/2988916. University of Chicago Press, ss. 435-465. Cantens, B. (2004). Overcoming the Evidentialist's Challenge: Peirce's Conjectures of Instinctive Reason and the Reality of God, Transactions of the Charles S. Peirce Society, Vol. 40, No. 4. Erişim tarihi: https://www.jstor.org/stable/40321028. Indiana University Press, ss. 771-786. Cantens, B. (2006). Peirce on Science and Religion, International Journal for Philosophy of Religion, Vol. 59, No. 2, erişim tarihi: 05. 06. 2023, https://www.jstor.org/stable/40023384. Published by Springer ss. 93-115. Cevizci, A. (2005). Felsefe Sözlüğü, İstanbul, Paradigma Yayınları.
 • Colapietro, V. M, (1988). Peirce’s Approach To The Self: A Semiotic Perspective On Human Subjectivity, State University of New York, Suny Press.
 • Cooke, E. F. (2008). Peirce on Musement, (The Limits of Purpose and the Importance of Noticing) European Journal of Pragmatism and American Philosophy, erişim tarihi: 05. 06. 2023, https://journals.openedition.org/ejpap/1370. European Journal Press, ss.1-18.
 • Corrington, R. S. (1993). An Introductionto C. S. Peirce, Indianapolis, USA, Indıana University Press.
 • Daniel-Hughes, B. (2015). The Neglected Arguments of Peirce's Neglected Argument: Beyond a Theological Dead -End, erişim tarihi: 05. 06. 2023, American Journal of Theology & Philosophy, Vol. 36, No. 2 , University of Illinois Press, ss. 121-139.
 • Gary, A. (1987). Hypothesized God of C. S. Peirce and William James, The Journal of Religion, Vol. 67, No. 3, erişim tarihi: 05. 06. 2023, https://www.jstor.org/stable/1202443. The University of Chicago Press, ss. 304-321, Hallberg, F. W.(1992). Reviewed Work(s): Peirce's Philosophy of Religion by Michael L. Raposa, , American Journal of Theology & Philosophy, Vol. 13, No. 3, Feminist Issues in American Religious Thought, erişim tarihi: https://www.jstor.org/stable/27943833. University of Illinois Press, ss. 228-233, Hartshorne, C. (1941). Charles Sanders Peirce's Metaphysics of Evolution, The New England Quarterly, Vol. 14, No. 1, erişim tarihi: https://www.jstor.org/stable/360097. The New England Quarterly Inc Press, .ss. 49-63,
 • Hausman, C.R, (1993). Charles S. Peirce’s Evolutionary Philossophy, USA, Cambridge University Press.
 • Hume, D. (2019). Din Üstüne, (Doğal Din Üzerine Söyleşiler), Çev. Mete Tunçay, İstanbul, İmge Kitabevi Yayınları.
 • Murphey, M. (1993). The Development of Peirce’s Philosophy, New York, USA, Hackett Pub Co Inc,
 • Nubiola, J. (2013). Charles S. Peirce and the Abduction of God, University of Navarra, Spain, Institute for American Religious and Philosophical Thought Pamplona,
 • Parker, K. (1990). C. S. Peirce and The Phılosophy of Religion, The Southern Journal of Philosophy, Vol, XXVIII No:28, https://www.academia.edu/632263/CS_Peirce_and_the_Philosophy_of_Religion. Vanderbilt University Press ss. 1-18. Peirce, C. S. (1931). Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volum:1, Edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss.
 • Peirce, C. S. (1933). Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volum: 3, Edited by Charles Hartshorneand Paul Weiss.
 • Peirce, C. S. (1934). Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volum: 5, Editedby Charles Hartshorneand Paul Weiss.
 • Peirce, C. S. (1966). Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volum: 8, Edited by A. W. Burks. Cambridge: ISBN: 978-1-57085-185-8,USA, Belknap Press of Harvard University Press.
 • Peirce, C. S. (1981). Writings of Charles S. Peirce, Volum:1, Peirce, C. S. (1998). The Essential Peirce, Selected Philosophical Writings, (1893-1913), Volum:2, Peirce Ediction Project, 601 North Morton Street, Bloomington, Indiana, USA, Indiana University Press.
 • Peirce, C. S. (1931). Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volum: 2, Editedby Charles Hartshorneand Paul Weiss.
 • Peirce, C. S. (1933). Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volum: 4, Editedby Charles Hartshorneand Paul Weiss.
 • Peirce, C. S. (1935). Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volum: 6, Edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss.
 • Peirce, C. S. (1955). Philosophical Writing of Peirce, Selected and Edited With an Introduction by Justus Buchler, INC., New York, Dover Publications.
 • Peirce, C. S. (1958). Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Volum: 7, Edited by A. W. Burks.
 • Peirce, C. S. (2009). ,The Essential Peirce, Selected Philosophical Writings, (1867-1893), Volum:1, Edited by Nathan Houserand Christian Kloesel, ISBN: 978-0-253-20721-0, Bloomington, Indiana, USA, Indiana UniversityPress.
 • Peirce, C. S. (2009). The Essential Peirce, Selected Philosophical Writings, (1867-1893), Volum:1, Edited by Nathan Houserand Christian Kloesel, ISBN: 978-0-253-20721-0, Bloomington, Indiana, USA, Indiana UniversityPress.
 • Pope, M. (2018). Peircean Faith: Perception, Trust, and Religious Belief in the Conduct of Life, Transactions of the Charles S. Peirce Society , Vol. 54, No. 4, erişim tarihi: https://www.jstor.org/stable/10.2979/trancharpeirsoc.54.4.02. Indiana University Press, ss. 457-482,
 • Raposa, M. L. (1989). Peirce’s Philosophy of Religion, Bloomington, Indianapolis, U.S.A. Indiana University Press.
 • Raposa, M. L. (2006). From A "Religion Of Science" To The "Science Of Religions": Peirce And James Reconsidered American Journal of Theology & Philosophy , Vol. 27, No. 2/3, erişim tarihi: 05.06.2023, https://www.jstor.org/stable/27944378. University of Illinois Press, ss. 191-203.
 • Raposa, M.L. (1991). Peirce and Modern Religious Thought, Transactions of the Charles S. Peirce Society, Vol. 27, No. 3, erişim tarihi: 05. 06. 2023, https://www.jstor.org/stable/40320335. Indiana University Press, ss. 341-369,
 • Rosenthal, S. B. (1994). Charles Peirce’s Pragmatic Pluralism, New Orleans, New York, Loyola Universty Press. Shook, John R, (2021). Pragmatizm, Çev. Celal Türer, İstanbul, Fol Yayınları.
 • Türer, C. (2003). Charles S. Peirce’ün Pragmatik Felsefesi, İstanbul, Üniversite Kitabevi.
 • Ward, R. (2000). Experience as Religious Discovery in Edwards and Peirce, Transactions of the Charles S. Peirce Society Vol. 36, No. 2, erişim tarihi: 05. 06. 2023, https://www.jstor.org/stable/27795022. Indiana University Press,, ss. 297-309.

___

APA Kargın, H. H. (2023). CHARLES SANDERS PEIRCE’ÜN DİN FELSEFESİ . Anasay , 0 (25) , 1-17 . DOI: 10.33404/anasay.1332703