CEMİL ORUÇ, OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ, DEM YAYINLARI, 2021, s. 232.

Çocuklara din eğitiminin verildiği ilk yaşları ihtiva etmesi bakımından okul öncesi dönem çok kritik bir öneme sahiptir. Bu dönemdeki çocuklara yapılan başarılı bir din eğitimi, çocuğun ilerleyen yaşlarda dine bakışını olumlu yönde etkileyeceği gibi çocuğun yaratıcısıyla ilişkisini düzenleme noktasında da büyük bir görev üstlenmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2013 yılında 4-6 yaş Kur’an Kurslarını açmasıyla beraber bu alanda yapılan akademik çalışmaların sıklaştığı dikkat çekmektedir. Bu alanda çalışmaları olan akademisyenlerin çalışmalarında dönemin farklı özelliklerini ön plana çıkardıkları ve her birinin bu dönemi farklı açılardan ele aldığı dikkat çekmektedir. Kimisi bu yaş grubundaki çocuklara verilecek din eğitiminde “aile” vurgusu yaparken, kimisi de okul öncesi eğitim kurumlarını incelemiş ve bu kurumlarda öğrenim gören çocukların ebeveynlerin görüşleri çerçevesinde düşüncelerini ve eleştirilerini kaleme almıştır. Yine aynı şekilde okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan eğitimcilerin görüşleri ekseninde değerlendirmelerin yapıldığı akademik çalışmalar mevcuttur. Ancak sınırlı sayıdaki bu makalelerin dışında, okul öncesi dönemde din eğitimi konusunun çalışıldığı çok az kitap vardır. Cemil Oruç’un Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Din Eğitimi isimli kitabı alandaki bu boşluğu doldurmaya yönelik yazılmış kapsamlı ve önemli bir eserdir.
Anahtar Kelimeler:

Okul öncesi, din eğitimi, çocuk

___

APA Taşdemir, M. (2023). CEMİL ORUÇ, OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞUN DİN EĞİTİMİ, DEM YAYINLARI, 2021, s. 232. . Anasay , 0 (25) , 296-300 . DOI: 10.33404/anasay.1275586