TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI

Yabancı sermaye yatırımları, ekonomi gündemimizde uzun yıllardan bu yana süregelen bir tartışma konusudur. Bu tartışmanın bir tarafı yabancı sermaye yarrrımlarının ülke ekonomisi üzerine zararlarını dile getirirken, diğer taraf ise yararları üzerinde durmuştur. Yabancı sermaye yatırımlarımn, ekonomi üzerine hem olumlu hem de olumsuz etkiler yarattığı bir gerçektir. Ancak önemli olan, görece olumlu etkilerin daha fazla olması gerektiğidir. Ülkemizde yabancı sermaye yatırımlarının ekonomimiz üzerine etkilerinibelirlemek ve bu konudaki tartışmalara kaynaklık edecek veriler sunmak, bu makalenin konusu olmuştur.

___

Andaç, Selim; "Yabancı Sermayenin Önemi", Para Dergisi, Sayı: 5, Ekim 1981.

Alpar, Cem; "Yabancı Sermaye", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, Cilt: 2.

Boratav, Korkut; Türkiye İktsat Tarihi 1908·1985, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1990.

Nunez, Wilson N.; Foreign Direct Investment and Irıdustrtal Development in Mexico, OECD, Paris, 1990.

UNCTC, Transnational Corporation" in World Development, New York, 1988.

"Yabancılarla Evlilik", Ekonomik Panorama, 20 Ocak 1991, Yıl: 4, Sayı: 3.

DİE, Dış. Ticaret İstatistikleri. 1989.

DİE, Türkiye Ekonomisi İstatistik ve Yorumlar, 1991.

DPT, Temel Ekonomik Göstergeler, Ağustos 1991.

DPT, Yabancı Sermaye Raporu (1983 - 1986) ve 0987 - 1989).

DPT, Yabancı Sermayede Gelişmeler, Ekim 1991.

HDTIM, Başlıca Ekonomik Göstergeler, Haziran 1991.

İTO, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, 1989 - 1990 - 1991.

T0BB, Econornic Report, 1981 - ... - 1990.

TÜSİAD, 1991 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi, 1990.

___

APA Fidan, E. (1993). TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 129-145 .