İKİ ORTALAMANIN TESTİNDE SATTERTHWAiTE'IN YAKLAŞıK F TESTİ İLE t TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Dağılımı normalolan bağımsız iki ana kütleden çekilen örneklemlere dayanılarak anakütle ortalamaları test edilirken, önce varyansların homojen olup olmadığı sınanmaktadır. Varyansların homojen olduğu durumda t testi, homojen olmadığı durumda Smith/Welch/Satterthwaitc olarak da bilinen test uygulanmaktadır. Ancak, bu süreçte varyansların testi uygun mudur? İki ortalamanın karşılaştırılmasında birbirinden farklı iki ayrı formül kullanılmalı mı sorularına yanıt araştırılacaktır. Bu sorulara yanıt araştırıhrkerı, testin gücü ve testin büyüklüğü (the size of the test) esas alınarak, bu iki ölçütün belirlenmesinde varyans testi de göz önüne alınacaktır.
Anahtar Kelimeler:

F testi, Satterhwaite

___

Harry K. MOSER, Gary R. STEVENS, Christian L. WATTS, "The Two Sample T Test Versus Satterthwaltc's Approximate F Test", Communications in Statistics - Theory and Methods, 18 o». 3963-3975, 1989.

Harry K. MOSER, Gary R. STEVENS, "Homogerıeity of Variance in the Two - Sarrıple Mcarıs Test", The American Statistician, February 1992, VoL 46, No. 1, pp. 1921.

J. GURLAND and R. S. Nle. CULLOUGH, "Testing Equaiity of Means After a Prelirrrinary Test of Equality of Variarıce", Biometrika, 43,3 and 4,43-417, 1973.

Richard P. RUNYON and Audrey HABER, Fundamentals of Behavioral Statistics Fourth edition. 1980, pp. 308-310.

Richard i. LEVIN, Statistics for Marıagement, Fourth edition. 1987, 1987, pp. 374-376, 386388, 424425. Lelarıd WILKINSON, Systat, 1984.

Thomas A. RYAN, JR. Brian L. JOINER, Barbara F. RYAN, Minitab. 1982.

William MEND'EN'tMLL, Dermis D. WACKERLY, Richard 1" SCHEAFFER, Mathematical Statistics With Applications, Fourth editiorı, pp. 453-459, 467-469.

___

APA Ağaoğlu, E. (1993). İKİ ORTALAMANIN TESTİNDE SATTERTHWAiTE'IN YAKLAŞıK F TESTİ İLE t TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 179-195 .