KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE BELEDİYE, KOOPERATİF VE TOPLU KONUT İDARESİ'NİN ROLÜ

Günümüzde evrensel boyutlara ulaşmış olan konut sorunu; teknik ekonomik, politik ve sosyal birçok sorunla bütünleşmiştir. Bu bütünleşme, nüfus artışı, göçler ve hızlı kentleşme paralelinde önemini giderek artıran konut sorununun çözümünü güçleştirmektedir. Toplumsal bir sorun olan konu sorununun çözümü için, hükümetler her dönem çeşitli politikalar geliştirmişlerdir. Belediyeler, Kooperatifler ve Toplu Konut İdaresi de, bu politikaların temelini oluşturup, sorunun çözümünde önemli rol oynamıştır.
Anahtar Kelimeler:

Kooperatif, Toplu Kanut

___

-

___

APA Turan, N. (1993). KONUT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE BELEDİYE, KOOPERATİF VE TOPLU KONUT İDARESİ'NİN ROLÜ . Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 11 (1) , 45-57 .