KARADUT (MORUS NİGRA) İÇERİĞİ VE ORAL MUKOZİT BAKIMI

Amaç: Karadut (morus nigra)' tan elde edilen çeşitli ürünlerin (şurup, pekmez, ekstrakt vs.) oral mukozit tedavisinde etkinliği ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar olmasına rağmen sonuçlar bir standart oluşturmak için henüz yeterli değildir. Henüz karadut meta analizlerde de yer almamaktadır. Etkisi ile ilgili randomize kontrollü çalışmalara ve kanıt düzeyi yüksek sonuçlara ihtiyaç vardır. Dolayısıyla çalışmalardan elde edilen sonuçlar literatür ve OM ile ilgili konsensüs çalışmaları için önemli bir veri kaynağı oluşturabilecektir. Yapılacak çalışma ile Karadut Meyvesinden elde edilen şurup türleri ve daha önce içerik tayini yapılmamış ve ilk defa değerlendirilmiş olan Liyofilize Karadut (morus nigra)'un Toplam Fenolik Bileşik, Toplam Flavanoid ve Toplam Antioksidan Aktivite Değerleri’nin belirlenerek oral mukozit bakımında öneminin anlatılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmamızda kullanacağımız Liyofilize Karadut (morus nigra) ve Karadut Şuruplarının toplam fenolik, toplam flavanoid ve toplam antioksidan aktiviteleri Spektrofotometrik olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Liyofilize Karadut (morus nigra) 1; toplam fenolik bileşik değeri %3,23 mg/GAE, toplam flavonoid miktarı %0,58 mg/KE, toplam antioksidan aktivite değeri %2.88 mg/ TEAC bulunmuştur. Ticari firmadan alınan Liyofilize Karadut (morus nigra) 1, laboratuvarda hazırlanan Liyofilize Karadut (morus nigra) 2, eczanelerde en fazla piyasa değeri olan Karadut şurubu 1, Karadut şurubu 2 ve Karadut şurubu 3’e göre taze Karadut (morus nigra)’a en yakın içeriğe sahip ürün olarak belirlenmiştir. Sonuç: Liyofilize Karadut (morus nigra) 1 ve Liyofilize Karadut (morus nigra) 2’nin toplam fenolik, toplam flavanoid ve toplam antioksidan aktiviteleri bakımından oldukça iyi düzeyde değerlere sahip oldukları belirlenmiştir. Bu bakımdan Liyofilize Karadut (morus nigra)’nın zengin içeriği ile şurup, ekstrakt, pekmez gibi formlarına ek olarak etkin oral mukozit tedavisinde kullanılabileceği düşünülmektedir.

___

 • Rodrigues Elisana L, Marcelino G, Silva Gabriela T, Figueiredo Priscila S, Garcez Walmir S, Corsino J, et.al. Nutraceutical and medicinal potential of the morus species in metabolic dysfunctions. Int J Mol Sci, 2019; 20(2): 301.
 • Yalgı Uygur E. Karadut (morus nigra) meyvesinin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 • Akmeşe O, Acet T, Özcan K. Morus nıgra l. karadut meyve ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitesinin ve antibiyotiklerle sinerjistik etkisinin belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020;10 (4): 983-95.
 • Demir Doğan M, Can G, Meral R. Effectiveness of black mulberry molasses in prevention of radiotherapy-induced oral mucositis: A randomized controlled study in head and neck cancer patients. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2017; 23(17): 971-79.
 • Alışarlı E. Kanser tanısı ile izlenen çocuklarda ağız bakımında kullanılan sodium bikarbonat ve karadut lolipopunun oral mukoziti önleme üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017.
 • Ergani Anna C. Ratlarda, karadut meyve (morus nigra) extresinin, metotreksat ilişkili intestinal hasar üzerine koruyucu etkisi. Uzmanlık Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, 2018.
 • Korkut Bayındır S. KOAH’lı bireylere karadut şurubu ile yapılan ağız bakımının oral mukozit iyileşmesi üzerine etkisi. Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018.
 • Albayrak A. Kemoterapi alan çocuklarda karadut şurubu ile sakız çiğneme uygulamasının oral mukozitleri önleme üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019.
 • Çullu M. Ameliyat sonrası kemoterapi alan hastalarda karadut şurubu ve hyalüronik asitin oral mukoziti önlemedeki etkileri. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019.
 • Harman M, Ovayolu N, Ovayolu Ö. The effect of three different solutions on preventing oral mucositis in cancer patients undergoing stem cell transplantation: a nonrandomized controlled trial: A Turkish study. J Pak Med Assoc, 2019; 69: 811.
 • Huang BS, Wu SC, Lin CY, Fan KH, Chang JTC, Chen SC. The effectiveness of a saline mouth rinse regimen and education programme on radiation- induced oral mucositis and quality of life in oral cavity cancer patients: A randomised controlled trial. Eur J Cancer Care, 2018; 27: e12819l. Sroussi HY, Epstein JB, Bensadoun RJ, Saunders DP, Lalla RV, Migliorati CA, Zumsteg ZS. Common oral complications of head and neck cancer radiation therapy: mucositis, infections, saliva change, fibrosis, sensory dysfunctions, dental caries, periodontal disease, and osteoradionecrosis. Cancer medicine, 2017; 6(12): 2918-31.
 • Lalla RV, Brennan MT, Gordon SM, Sonis ST, Rosenthal DI, Keefe DM. Oral mucositis due to high-dose chemotherapy and/or head and neck radiation therapy. JNCI Monographs, 2019, 2019; (53): 17-24.
 • Pulito C, Cristaudo A, Porta CL, Zapperi S, Blandino G, Morrone A, Strano S. Oral mucositis: the hidden side of cancer therapy. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 2020; 39(1): 1-15.
 • Harman M. Hematolojik maligniteli hastalarda kullanılan farklı solüsyonların oral mukoziti önlemede etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016.
 • Can G. (Ed.). (2008). Onkoloji hemşireliğinde semptom yönetimi konsensus 2007. Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., 2008.
 • Can, G. (Ed.). Onkoloji hemşireliğinde kanıttan uygulamaya konsensus 2014. Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., 2015.
 • Dobooğlu H. Liyofilizasyonun karadut (morus nigra) kurutmadaki potansiyelinin konveksiyonel ve vakumlu kurutma teknikleriyle kıyaslanarak belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.
 • Bhatta S, Stevanovic Janezic T, Ratti C. Freeze-drying of plant-based foods. Foods, 2020; 9 (87): 2-22.
 • Singleton VL, Orthofer R, LamuelaRaventós RM. Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of folin-ciocalteu reagent. Methods in Enzymology, 1999; 299: 152- 78.
 • Bursal E. Kivi meyvesinin (actinidia deliciosa) antioksidan ve antiradikal aktivitelerinin belirlenmesi, karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • Park YK, Koo MH, Ikegaki M, Contado JL. Comparison of the flavonoid aglycone contents of Apis mellifera propolis from various regions of Brazil. Arquivos de Biologiae Technologia, 1997; 40: 97-106.
 • Budiman A, Aulifa DL, Kusuma ASW, Sulastri A. Antibacterial and antioxidant activity of blackmulberry (morusnigra l.) extract for acne treatment. Pharmacogn J, 2017; 9(5): 611-14.