KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN NÖRALTERAPİ İLE TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU

Karpal Tünel Sendromu, median sinirin karpal tünelde sıkışması sonucu ortaya çıkar. Bu sendrom, el parmaklarında ve bilek bölgesinde ağrı, uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük gibi semptomlara neden olur. Geniş konservatif medikal tedavi seçenekleri, enjeksiyonel yöntemler ve cerrahi seçeneklere rağmen bazı vakalar tüm tedavi seçeneklerine direnç gösterebilmektedir. Bu makalede, Karpal Tünel Sendromu tanılı bir hastanın nöralterapi ile etkin bir şekilde tedavi edilmesine yer verilmiştir. 39 yaşında bir kadın hastaya uygulanan 1 seans nöralterapi tedavisi sonucunda hastanın semptomları karpal tünel sendromuna bağlı şikayetleri tamamen düzelmiş ve ultasonografi ile ölçülen median sinir kesit alanı normale dönmüştür. Bir yıllık takip döneminde hastanın semptomları tekrarlamamıştır.

___

 • Wipperman J, Goerl K. Carpal Tunnel Syndrome: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2016; 94(12):993-999. PMID: 28075090.
 • Adua L, Coraci D, Erra C, Pazzaglia C, Paolasso I, Loreti C, Caliandro P, HobsonWebb LD. Carpal tunnel syndrome: clinical features, diagnosis, and management. Lancet Neurol. 2016;15(12):1273-1284. doi: 10.1016/S1474-4422(16)30231-9.
 • Calandruccio JH, Thompson NB. Carpal Tunnel Syndrome: Making Evidence-Based Treatment Decisions. Orthop Clin North Am. 2018;49(2):223-229. doi: 10.1016/j.ocl.2017.11.009.
 • Kim PT, Lee HJ, Kim TG, Jeon IH. Current approaches for carpal tunnel syndrome. Clin Orthop Surg. 2014;6(3):253-7. doi: 10.4055/cios.2014.6.3.253.
 • Ostergaard PJ, Meyer MA, Earp BE. Non-operative Treatment of Carpal Tunnel Syndrome. Curr Rev Musculoskelet Med. 2020;13(2):141-147. doi: 10.1007/s12178-020-09616-0.
 • Cage ES, Beyer JJ, Ebraheim NA. Injections for treatment of carpal tunnel syndrome: A narrative review of the literature. J Orthop. 2023; 37:81-85. doi: 10.1016/j.jor.2023.02.011.
 • Alfonso C, Jann S, Massa R, Torreggiani A. Diagnosis, treatment and follow-up of the carpal tunnel syndrome: a review. Neurol Sci. 2010;31(3):243-52. doi: 10.1007/s10072-009-0213-9.
 • Fischer L. Pathophysiologie des Schmerzes und Neuraltherapie [Pathophysiology of pain and neural therapy]. Praxis (Bern 1994). 2003;92(48):2051-9. German. doi: 10.1024/0369-8394.92.48.2051.
 • Egli S, Pfister M, Ludin SM, Puente de la Vega K, Busato A, Fischer L. Long-term results of therapeutic local anesthesia (neural therapy) in 280 referred refractory chronic pain patients. BMC Complement Altern Med. 2015;15:200. doi: 10.1186/ s12906-015-0735-z.
 • Nazlıkul H, Ural FG, Öztürk GT, Öztürk ADT. Evaluation of neural therapy effect in patients with piriformis syndrome. J Back Musculoskelet Rehabil. 2018;31(6):1105- 1110. doi: 10.3233/BMR-170980.
 • Bölük Şenlikci H, Odabaşı ÖS, Ural Nazlıkul FG, Nazlıkul H. Effects of local anaesthetics (neural therapy) on pain and hand functions in patients with De Quervain tenosynovitis: A prospective randomised controlled study. Int J Clin Pract. 2021;75(10):e14581. doi: 10.1111/ijcp.14581.
 • Başhan İ, Yaşa Öztürk G. Effect of Neural Therapy on Cervical Discopathy-Related Chronic Neck Pain. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2022; 16(4): 779-785.