Preservice Science Teachers' Knowledge of Energy Resources: An Adaptation Study

The main energy resource is still fossil fuels on Earth and they are decreasing day by day. Energy generation from fossil fuels is accepted as the primary reason for climate change. Energy conservation is important to decrease the impact of climate change and knowledge of energy resources may have a role in energy conservation behavior. Therefore, measuring energy knowledge is of great importance. The aim of this study is to adapt the energy knowledge instrument of DeWaters, Qaqish , Graham and Powers (2013) to Turkish. Two pilot studies were conducted and a questionnaire with 15 items measuring participants’ knowledge of energy resources was adapted. The KR-20 value for the instrument was found to be 0.70. This instrument creates an opportunity to measure the basic understanding of energy resources.

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Enerji Kaynakları Hakkındaki Bilgisi: Bir Adaptasyon Çalışması

Dünyadaki temel enerji kaynağı hala fosil yakıtlar olup, bu kaynaklar günden güne azalmaktır. Bunun yanında, fosil yakıtlardan enerji üretmek iklim değişikliğinin başlıca sebebi olarak kabul edilmektedir. Enerji tasarrufu iklim değişikliğinin etkilerini azaltma açısından önemlidir ve enerji kaynakları bilgisi enerji tasarrufu davranışında rol oynayabilir. Bu nedenle, enerji bilgisinin ölçülmesi kritik öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı, DeWaters, Qaqish, Graham ve Powers'ın (2013) enerji bilgi ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanmasıdır. Bu kapsamda, iki pilot çalışma yapılmış ve katılımcıların enerji kaynakları konusundaki bilgilerini ölçen 15 maddelik bir anket uyarlanmıştır. Ölçeğin KR-20 değeri 0.70 bulunmuştur. Bu ölçek, enerji kaynakları ile ilgili temel bilgiyi ölçmek için kullanılabilir.

Kaynakça

Anderegg, W. R., Prall, J. W., Harold, J., & Schneider, S. H. (2010). Expert credibility in climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(27), 12107-12109.

Arslan, H. O., Cigdemoglu, C., & Moseley, C. (2012). A three-tier diagnostic test to assess pre-service teachers’ misconceptions about global warming, greenhouse effect, ozone layer depletion, and acid rain. International Journal of Science Education, 34(11), 1667–1686.

Attari, S.Z., DeKay, M.L., Davidson, C.I., & Bruine de Bruin, W. (2010). Public perceptions of energy consumption and savings. In Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(37), 16054- 16059

Backhoff, E., Larrazolo, N., & Rosas, M. (2000). The level of difficulty and discrimination power of the Basic Knowledge and Skills Examination (EXHCOBA). Revista Electrónica de Investigación Educativa, 2(1).

Barrow, L.H., & Morrisey, J.T. (1989). Energy literacy of ninth-grade students: A comparison between Maine and New Brunswick. Journal of Environmental Education, 20, 22-25.

Bittle, S., Rochkind, J., & Ott, A. (2009). The Energy learning curve: Public agenda. Retrieved 02/06/2018 from https://www.publicagenda.org/files/energy_learning_curve.pdf

Bodzin, A. (2012). Investigating urban eighth-grade students’ knowledge of energy resources. International Journal of Science Education, 34(8), 1255–1275.

Brooks, G. P., & Johanson, G. A. (2003). Test Analysis Program. Applied Psychological Measurement, 27(4), 303-304.

Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory. New York: CBS College Publishing

DeWaters, J., & Powers, S. (2011). Energy literacy of secondary students in New York State (USA): A measure of knowledge, affect and behavior. Energy Policy, 39(3), 1699-1710.

DeWaters, J., Qaqish, B., Graham, M., & Powers, S. (2013). Designing an energy literacy questionnaire for middle and high school youth. The Journal of Environmental Education, 44(1), 56-78.

Domino, G. & Domino, M. (2006). Psychological testing: An introduction (2nd Ed.). New York: Cambridge University Press.

Doran, P. T., & Zimmerman, M. K. (2009). Examining the scientific consensus on climate change. Eos, Transactions American Geophysical Union, 90(3), 22-23.

Ebel, R. L., & Frisbie, D. A. (1986).Essentials of educational measurement (4th ed). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall

Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2007—Mitigation of Climate Change: Working Group III Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

Karabulut, A., Gedik, E., Keçebaş, A., & Alkan, M. A. (2011). An investigation on renewable energy education at the university level in Turkey. Renewable Energy, 36(4), 1293-1297

Karatepe, Y., Neşe, S. V., Keçebaş, A., & Yumurtacı, M. (2012). The levels of awareness about the renewable energy sources of university students in Turkey. Renewable Energy, 44, 174-179.

Kılınç, A., Stanisstreet, M., & Boyes, E. (2009). Incentives and disincentives for using renewable energy: Turkish students’ ideas. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(5), 1089-1095.

Ministry of National Education of Turkey. Science curriculum of elementary schools (3rd- 8th grades) (in Turkish.). Ankara, Turkey: Board of Education. Retrieved 07.07.2018 from http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20B%C4%B0L%C4%B0MLER%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PRO GRAMI2018.pdf

NEETF. (2002). Americans' low "Energy IQ:" A risk to our energy future/why America needs a refresher course on energy. Washington, DC: National Environmental Education & Training Foundation.

Tietenberg, T. & Lewis, L., 2012. Environmental & Natural Resource Economics, New Jersey: Pearson Education.

Ugurlu, O. (2006). Turkiye'de cevresel guvenlik baglaminda surdurulebilir enerji politikalari. Unpublished doctoral dissertation, Ankara University, Ankara

Yüksel, I., & Arman, H. (2014). Energy and Environmental Policies in Turkey. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 9(1), 57-69.

Zyadin, A., Puhakka, A., Ahponen, P., Cronberg, T., & Pelkonen, P. (2012). School students’ knowledge, perceptions, and attitudes toward renewable energy. Renewable Energy, 45, 78-85.

Zyadin, A., Puhakka, A., Ahponen, P., & Pelkonen, P. (2014). Secondary school teacher knowledge, perceptions and attitudes toward renewable energy in Jordan. Renewable Energy, 341-348.

Kaynak Göster

396 180

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Empowering the Use of Reading Strategiesand Literacy through E-Book Novel: An Extensive Reading of the Great Gatsby

Cevdet YILMAZ, SERHAT GÜZEL

Okul Kültürü Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Bir Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

NİHAL YURTSEVEN, Sertel ALTUN

Öğretim Üyelerinin Türk Sporunun Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Üzerine Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çözümleme

EBRU ARAÇ ILGAR, BEKİR BARIŞ CİHAN

Öğrencilerin İnternet Kısıtlamalarına Karşı Geliştirdikleri Yöntemlerin Belirlenmesi

LEVENT ÇETİNKAYA

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öncesi ve Sonrası Öğretmen Adaylarının İdeal Öğretmen Algıları

Gülgün BANGİR ALPAN, ÖZDEN DEMİRKAN, Gürcü KOÇ ERDAMAR, NEVRİYE YAZÇAYIR, GÜLÇİN KEZBAN SARAÇOĞLU

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi

Mutlu UYGUR, TUğba YANPAR YELKEN

Dimensions of Multicultural Education: Pedagogical Practices Knowledge of Graduate Students Towards Multicultural Education in Turkey

YAHYA HAN ERBAŞ

Bağlaşık Öğretimle İlgili Yapılan Doktora Tezlerin İçerik Analizi

ÖZDEN DEMİRKAN

Ortaokul Beşinci Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Kesirler Ünitesinin Değerlendirilmesi

ÇAĞLAR NACİ HIDIROĞLU, İBRAHİM TUNCEL

Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim ve Kimlik İşlevlerine İlişkin Algıları

OSMAN FERDA BEYTEKİN, Ayşegül PALTA