Malign ile benign portal ven trombozunun ayrımında 3 Tesla manyetik rezonans görüntülemede difüzyon ağırlıklı görüntülemenin rolü

Bu çalışmada malign ile benign portal ven trombozunun ayrımında 3 Tesla manyetik rezonans görüntülemede difüzyon ağırlıklı görüntülemenin rolünün araştırılması amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Ocak 2011 - Aralık 2016 tarihleri arasında 3 Tesla manyetik rezonans görüntüleme ünitesinde elde edilmiş abdomen manyetik rezonans görüntüleme incelemeleri portal ven trombozu mevcut olguları tespit etmek için retrospektif olarak değerlendirildi. Kontrastsız görüntüler ile karşılaştırıldığında arteriyel faz kontrastlı görüntülerde ≥%15 kontrast tutulumu gösteren portal ven trombozu malign olarak kabul edildi. Tromboz saptanan portal venin çapı ölçülüp difüzyon ağırlıklı görüntülerde portal ven trombozu sinyal intensitesi kaydedildi. İki bağımsız gözlemci tarafından malign ve benign portal ven trombozlarının görünür difüzyon katsayısı değerleri ölçüldü. Bulgular: Malign portal ven trombozu bulgusu olan 23 olgu [19 erkek, 4 kadın; ortanca yaş 63 (52-83)] ve benign portal ven trombozu bulgusu olan 14 olgu [5 erkek, 9 kadın; ortanca yaş 65 (47-82)] tespit edildi. Difüzyon ağırlıklı görüntülerde malign ile benign portal ven trombozu sinyal intensitesi yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p

The use of diffusion-weighted imaging at 3 Tesla magnetic resonance imaging in differentiating malignant from benign portal vein thrombosis

The purpose of this study was to evaluate the use of diffusion-weighted imaging at 3 Tesla magnetic resonance imaging in differentiating malignant from benign portal vein thrombosis. Materials and Method: Abdominal magnetic resonance imaging examinations obtained at 3 Tesla magnetic resonance imaging unit between January 2011 and December 2016 were reviewed retrospectively to identify the cases with portal vein thrombosis. Portal vein thrombosis was considered malignant if it enhanced ≥15% on arterial phase contrast-enhanced images relative to precontrast images. Moreover, the diameter of the portal vein involved with the thrombus was measured, and the signal intensity of the portal vein thrombosis on diffusion-weighted images was recorded. The apparent diffusion coefficient values for malignant and benign portal vein thrombosis were calculated by two independent readers. Results: In this study, 23 patients with malignant portal vein thrombosis [19 men, 4 women; median age 63 years (52–83)] and 14 patients with benign portal vein thrombosis (5 men, 9 women; median age 65 years 47–82)] were identified. Statistically significant difference was observed in signal intensity on diffusion-weighted images (p < 0.05) between malignant and benign portal vein thrombosis. The mean apparent diffusion coefficient values for malignant portal vein thrombosis were significantly lower than those for benign portal vein thrombosis (p < 0.05). Furthermore, there was a high agreement on the calculation of apparent diffusion coefficient values (R1 : 0.948) between the two readers. Sensitivity and specificity values were both 100% for the diagnosis of malignant portal vein thrombosis when the apparent diffusion coefficient value was ≤1.4 x 10–3 mm2/s. Conclusion: Thus, diffusion-weighted imaging at 3 Tesla magnetic resonance imaging is beneficial for the differentiation of malignant and benign portal vein thrombosis. Characterization of portal vein thrombosis using its signal intensity on diffusion-weighted images and apparent diffusion coefficient values is important in patients in whom the use of contrast media is contraindicated.

Kaynakça

1. Okuda K, Ohnishi K, Kimura K, et al. Incidence of portal vein thrombosis in liver cirrhosis. An angiographic study in 708 patients. Gastroenterology 1985;89:279‐86.

2. Demirci H, Öztürk K, Uygun A. Portal Vein Thrombosis. J Clin Anal Med 2015;6(Suppl 4):587-9.

3. İnan M, Sarıoğlu T, Serhat TH. Portomesenteric venous thrombosis as a rare cause of acute abdomen in a young patient: What should be the process of diagnosis and management?. Ulus Cerrahi Derg 2013;29:84-7.

4. Tavusbay C, Kamer E, Acar T, et al. Portal vein thrombosis as a rare cause of abdominal pain: When to consider? Turk J Surg 2017;33:126-9.

5. Sotiropoulos GC, Radtke A, Schmitz KJ, et al. Liver transplantation in the setting of hepatocellular carcinoma and portal vein thrombosis: a challenging dilemma? Dig Dis Sci 2008;53:1994‐9.

6. Takizawa D, Kakizaki S, Sohara N, et al. Hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis: clinical characteristics, prognosis, and patient survival analysis. Dig Dis Sci 2007;52:3290‐5.

7. Sakata J, Shirai Y, Wakai T, et al. Preoperative predictors of vascular invasion in hepatocellular carcinoma. Eur J Surg Oncol 2008;34:900‐5.

8. Catalano OA, Choy G, Zhu A, Hahn PF, Sahani DV. Differentiation of malignant thrombus from bland thrombus of the portal vein in patients with hepatocellular carcinoma: application of diffusion-weighted MR imaging. Radiology 2010;254:154‐62.

9. Harding DJ, Perera MT, Chen F, Olliff S, Tripathi D. Portal vein thrombosis in cirrhosis: Controversies and latest developments. World J Gastroenterol 2015;21:6769‐84.

10. Fujiyama S, Saitoh S, Kawamura Y, et al. Portal vein thrombosis in liver cirrhosis: incidence, management, and outcome. BMC Gastroenterol 2017;17:112.

11. Cohen J, Edelman RR, Chopra S. Portal vein thrombosis: a review. Am J Med 1992;92:173‐82.

12. Sandrasegaran K, Tahir B, Nutakki K, et al. Usefulness of conventional MRI sequences and diffusion-weighted imaging in differentiating malignant from benign portal vein thrombus in cirrhotic patients. AJR Am J Roentgenol 2013;201:1211‐9.

13. Tarantino L, Francica G, Sordelli I, et al. Diagnosis of benign and malignant portal vein thrombosis in cirrhotic patients with hepatocellular carcinoma: color Doppler US, contrast-enhanced US, and fine-needle biopsy. Abdom Imaging 2006;31:537‐44.

14. Gawande R, Jalaeian H, Niendorf E, et al. MRI in differentiating malignant versus benign portal vein thrombosis in patients with hepatocellular carcinoma: Value of post contrast imaging with subtraction. Eur J Radiol 2019;118:88‐95.

15. Tublin ME, Dodd GD 3rd, Baron RL. Benign and malignant portal vein thrombosis: differentiation by CT characteristics. AJR Am J Roentgenol 1997;168:719‐23.

16. Elmas N, Harman M. Karaciğerin vasküler hastalıkları. Trd Sem 2015;3:394-405.

17. Battal B, Kocaoglu M, Akgun V, et al. Diffusion-weighted imaging in the characterization of focal liver lesions: efficacy of visual assessment. J Comput Assist Tomogr 2011;35:326‐31.

18. Xu PJ, Yan FH, Wang JH, et al. Contribution of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the characterization of hepatocellular carcinomas and dysplastic nodules in cirrhotic liver. J Comput Assist Tomogr 2010;34:506‐12.

19. Miller FH, Hammond N, Siddiqi AJ, et al. Utility of diffusion-weighted MRI in distinguishing benign and malignant hepatic lesions. J Magn Reson Imaging 2010;32:138‐47.

20. Taouli B, Koh DM. Diffusion-weighted MR imaging of the liver. Radiology 2010;254:47‐66.

21. Sandrasegaran K, Akisik FM, Lin C, et al. The value of diffusion-weighted imaging in characterizing focal liver masses. Acad Radiol 2009;16:1208‐14.

22. Parikh T, Drew SJ, Lee VS, et al. Focal liver lesion detection and characterization with diffusion-weighted MR imaging: comparison with standard breath-hold T2-weighted imaging. Radiology 2008;246:812‐22.

23. Aumann EK, Server S, Koyuncu Sokmen B, et al. Diagnostic performances of intravoxel incoherent motion and conventional diffusion-weighted imaging in the differential diagnosis of benign and malignant portal vein thrombus. Abdom Radiol (NY) 2018;43:2270‐6.

24. Shah ZK, McKernan MG, Hahn PF, Sahani DV. Enhancing and expansile portal vein thrombosis: value in the diagnosis of hepatocellular carcinoma in patients with multiple hepatic lesions. AJR Am J Roentgenol 2007;188:1320‐3.

25. Connolly GC, Chen R, Hyrien O, et al. Incidence, risk factors and consequences of portal vein and systemic thromboses in hepatocellular carcinoma. Thromb Res 2008;122:299-306.

26. Ahn JH, Yu JS, Cho ES, et al. Diffusion-weighted MRI of malignant versus benign portal vein thrombosis. Korean J Radiol 2016;17:533‐40.

27. Peak AS, Sheller A. Risk factors for developing gadolinium-induced nephrogenic systemic fibrosis. Ann Pharmacother 2007;41:1481‐5.

Kaynak Göster

2440 1453

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Gastroskopik girişimlerde sedoanaljezi uygulanan anemik hastalarda entegre pulmoner indeks ve solunum komplikasyonlarındaki değeri

Hızır KAZDAL, Şule BATÇIK, Leyla KAZANCIOĞLU, İlkay BAHÇECİ, Remzi Adnan AKDOĞAN

Çölyak hastalarında glutensiz diyete uyumun öngörülmesinde nötrofil-lenfosit oranının önemi

Cengiz KARACAER, HAVVA SERT, Mukaddes TOZLU

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografinin endikasyonları, sonuçları ve komplikasyonları: Doğu Karadeniz’deki üçüncü basamak bir merkezin 3 yıllık verileri

Sami FİDAN, Arif COŞAR

Tenofovir ve entekavirin noninvaziv biyobelirteçler üzerindeki 5 yıllık değişimlerinin karşılaştırılması

Serkan YALAKİ, Mehmet Suat YALÇIN

Dieulafoy lezyonu tanılı hastalarda endoskopik tedavi başarısı ve takip sonuçları

Göktuğ ŞİRİN, Ali Erkan DUMAN, Hasan YILMAZ, Sibel BALCI, Ayça EROĞLU HAKTANIR, Emrullah DENGEŞİK, Kenan ÖZENDİ, Altay ÇELEBİ, Sadettin HULAGU

Malign ile benign portal ven trombozunun ayrımında 3 Tesla manyetik rezonans görüntülemede difüzyon ağırlıklı görüntülemenin rolü

Ezgi GÜLER, Egemen ÖZTÜRK, Mustafa HARMAN, Nevra ELMAS, Timur KÖSE, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ, Mürvet YÜKSEL

Akut gastrointestinal sistem kanması: Endoskopi sonrası sırada ne var? Olgu sunumu

Feyzi BOSTAN, Halit KAYA, Ersin KAPAĞAN, Rıdvan YAVUZ, Ayhan Hilmi ÇEKİN

COVID-19’da gastrointestinal semptomlar ile hastalığın seyri ve prognozu arasında bir ilişki var mı? Tek merkezli pilot çalışma

Enver AVCI, İsa ARDAHANLI, Erkin ÖZTAŞ, Selçuk DİŞİBEYAZ

Kronik hepatit C tedavisinde ikinci kuşak direk etkili oral antivirallerin gerçek yaşam verileri: Tek merkez ve heterojen hasta grubu

Mustafa AKAR, Tevfik SOLAKOĞLU

A rare cause of the chronic diarrhea in geriatric patients: Vitamin D deficiency

Orhan COŞKUN, Mustafa ÇAPRAZ, Mustafa KAPLAN