Akut gastrointestinal sistem kanması: Endoskopi sonrası sırada ne var? Olgu sunumu

Gastrointestinal sistem kanamalarının nadir sebepleri arasında gastrointestinal stromal tümörler vardır. Bu tümörler, gastrointestinal sistemin en sık görülen mezenkimal neoplazmlarıdır. İnce barsak yerleşimli olduklarında üst gastrointestinal sistem endoskopide ve kolonoskopide saptanması güç olabilir. İnce barsak yerleşimli bu tümörleri saptamak için çeşitli non-invaziv ve invaziv görüntüleme yöntemleri kullanılır. Bu yöntemlerden biri de manyetik rezonans enterografidir. Bu yazımızda acil servise melena şikayetiyle gelen 62 yaşında erkek hastamızı sunuyoruz. Endoskopik görüntülemelerde ve eritrosit işaretli sintigrafide kanama odağı ve kanamaya sebep olan patolojinin saptanamaması üzerine yapılan manyetik rezonans enterografide jejunum-ileum bileşkesinde yumuşak doku intensitesinde kitleye rastlandı. Operasyonla çıkarılan kitlenin patolojisi gastrointestinal stromal tümör olarak geldi. Operasyon sonrası hasta şifa ile taburcu edildi. Gastrointestinal sistem kanamalarında tanı ve tedavide endoskopik yöntemler ilk başvurulan araçlardır. Endoskopik işlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda invasiv araçlara başvurulabilir. Bu araçlara başvurmadan, endoskopik yöntemlerle nedeni saptanamayan gastrointestinal sistem kanamalarda non-invasiv bir yöntem olan manyetik rezonans enterografi akla gelmelidir.

Acute gastrointestinal bleeding: What is the next step after endoscopy? A case report

Gastrointestinal stromal tumors are among the rare causes of gastrointestinal system bleeding. These tumors are the most common mesenchymal neoplasms of the gastrointestinal tract. When located in the small intestine, they may be difficult to detect by upper gastrointestinal endoscopy and colonoscopy. Various non-invasive and invasive imaging techniques have been employed to detect these small bowel tumors. One of these methods includes magnetic resonance enterography. In this study, we have presented a 62-year-old male patient who was admitted to the emergency department with the complaint of melena. Because no causative factor for bleeding was detected by endoscopic imaging and erythrocyte-labeled scintigraphy, magnetic resonance enterography was performed. A mass of soft tissue density was detected at the jejunum-ileum junction. The pathology of the surgically removed mass was gastrointestinal stromal tumor. After the operation, the patient was discharged with full recovery. Endoscopic methods are the first-line methods in diagnosis and treatment of gastrointestinal system bleeding. In cases where endoscopic procedures are insufficient, non-invasive tools can be used. Magnetic resonance enterography, which is a non-invasive method, should therefore be considered in gastrointestinal system bleedings when the source of bleeding cannot be detected by endoscopic methods.

Kaynakça

1. Kim BS, Li BT, Engel A, et al. Diagnosis of gastrointestinal bleeding: A practical guide for clinicians. World J Gastrointest Pathophysiol 2014;5:467-78.

2. Pennazio M, Spada C, Eliakim R, at al. Small-bowel capsule endoscopy and device-assisted enteroscopy for diagnosis and treatment of small-bowel disorders: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Clinical Guideline. Endoscopy 2015;47:352-76.

3. Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors--definition, clinical, histological, immunohistochemical, and molecular genetic features and differential diagnosis. Virchows Arch 2001;438:1-12.

4. Miettinen M, Sobin LH, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors of the stomach: a clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of 1765 cases with long-term follow-up. Am J Surg Pathol 2005;29:52-68.

5. Rockey DC. Occult gastrointestinal bleeding. Gastroenterol Clin North Am 2005;34:699-718.

6. Concha R, Amaro R, Barkin JS. Obscure gastrointestinal bleeding, diagnostic and therapeutic approach. J Clin Gastroenterol 2007;41:242-51.

7. Fletcher CD, Berman JJ, Corless C, et al. Diagnosis of gastrointestinal stromal tumors: A consensus approach. Hum Pathol 2002;33:459-65.

8. Miettinen M, Sobin LH, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors of the stomach: a clinicopathologic, immunohistochemical, and molecular genetic study of 1765 cases with long-term follow-up. Am J Surg Pathol 2005;29:52-68.

9. Heinrich MC, Corless CL. Gastric GI stromal tumors (GISTs): the role of surgery in the era of targeted therapy J Surg Oncol 2005;90:195- 207; discussion 207.

10. Rondonotti E, Marmo R, Petracchini M, de Franchis R, Pennazio M. The American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) diagnostic algorithm for obscure gastrointestinal bleeding: eight burning questions from everyday clinical practice. Dig Liver Dis 2013;45:179-85.

11. Horsthuis K, Bipat S, Bennink RJ, et al. Inflammatory bowel disease diagnosed with US, MR, scintigraphy, and CT: meta-analysis of prospective studies. Radiology 2008;247:64-79.

12. Lee SS, Oh TS, Kim HJ, et al. Obscure gastrointestinal bleeding: diagnostic performance of multidetector CT enterography. Radiology 2011;259:739-48.

13. Costa-Silva L, Brandão AC. MR enterography for the assessment of small bowel diseases. Magn Reson Imaging Clin N Am 2013;21:365-83.

14. Miao F, Wang M-L, Tang Y-H. New progress in CT and MRI examination and diagnosis of small intestinal tumors. World J Gastrointest Oncol 2010;2:222-8.

15. Tolan DJ, Greenhalgh R, Zealley IA, Halligan S, Taylor SA. MR enterographic manifestations of small bowel Crohn disease. Radiographics 2010;30:367-84.

16. Amzallag-Bellenger E, Oudjit A, Ruiz A, et al. Effectiveness of MR enterography for the assessment of small-bowel diseases beyond Crohn disease. Radiographics 2012;32:1423-44.

Kaynak Göster

1873 1238

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografinin endikasyonları, sonuçları ve komplikasyonları: Doğu Karadeniz’deki üçüncü basamak bir merkezin 3 yıllık verileri

Sami FİDAN, Arif COŞAR

Çölyak hastalarında glutensiz diyete uyumun öngörülmesinde nötrofil-lenfosit oranının önemi

Cengiz KARACAER, HAVVA SERT, Mukaddes TOZLU

Kronik hepatit C tedavisinde ikinci kuşak direk etkili oral antivirallerin gerçek yaşam verileri: Tek merkez ve heterojen hasta grubu

Mustafa AKAR, Tevfik SOLAKOĞLU

Dieulafoy lezyonu tanılı hastalarda endoskopik tedavi başarısı ve takip sonuçları

Göktuğ ŞİRİN, Ali Erkan DUMAN, Hasan YILMAZ, Sibel BALCI, Ayça EROĞLU HAKTANIR, Emrullah DENGEŞİK, Kenan ÖZENDİ, Altay ÇELEBİ, Sadettin HULAGU

A rare cause of the chronic diarrhea in geriatric patients: Vitamin D deficiency

Orhan COŞKUN, Mustafa ÇAPRAZ, Mustafa KAPLAN

Akut gastrointestinal sistem kanması: Endoskopi sonrası sırada ne var? Olgu sunumu

Feyzi BOSTAN, Halit KAYA, Ersin KAPAĞAN, Rıdvan YAVUZ, Ayhan Hilmi ÇEKİN

Gastroskopik girişimlerde sedoanaljezi uygulanan anemik hastalarda entegre pulmoner indeks ve solunum komplikasyonlarındaki değeri

Hızır KAZDAL, Şule BATÇIK, Leyla KAZANCIOĞLU, İlkay BAHÇECİ, Remzi Adnan AKDOĞAN

Malign ile benign portal ven trombozunun ayrımında 3 Tesla manyetik rezonans görüntülemede difüzyon ağırlıklı görüntülemenin rolü

Ezgi GÜLER, Egemen ÖZTÜRK, Mustafa HARMAN, Nevra ELMAS, Timur KÖSE, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ, Mürvet YÜKSEL

Tenofovir ve entekavirin noninvaziv biyobelirteçler üzerindeki 5 yıllık değişimlerinin karşılaştırılması

Serkan YALAKİ, Mehmet Suat YALÇIN

COVID-19’da gastrointestinal semptomlar ile hastalığın seyri ve prognozu arasında bir ilişki var mı? Tek merkezli pilot çalışma

Enver AVCI, İsa ARDAHANLI, Erkin ÖZTAŞ, Selçuk DİŞİBEYAZ